Publikacje / Opracowania / Raporty

Różnego rodzaju materiały opracowane dla Lublina i Świdnika

Aktualizacja na grudzień 2020

Publikacje / Opracowania różnych map

Publikacje i opracowania różnych map z danymi z terenu Lublina, Świdnika i okolic pozyskanych we własnym zakresie lub za sprawą organizacji społecznych: Porozumienia Rrowerowego - Towarzystwo Dla Natury i Człowieka, Świdnik Miasto Dla Rowerów.

Rózne mapy, wykresy, zestawienia z pozyskanych danych z funkcionowania LRM.

Opis: Statystyki LRM.

  • Mapa ze statystykami z funkcjonowania LRM - Mapa ze statystykami wypożyczeń Lubelskiego Roweru Miejskiego, kierunki, wykorzystywanie, pory dnia i tygodnia.

  • Mapa ciepła ze statystykami z funkcjonowania LRM - Mapa ciepła ze statystykami wypożyczeń Lubelskiego Roweru Miejskiego, pory dnia, dni tygodnia oraz miesiące.

  • Statystyki z funkcjonowania LRM w formie osi czasu - Oś czasy funcjonowania LRM, łacznie oraz z podziałem na stacje.

  • Szczegółowe statystyki z funkcionowanie LRM - wykres ciepła używania stacji (wypożyczenia, zwroty), rowerów oraz ogólne.

  • Diagram Woronoja odnośnie dostawiania oraz przestawiania stacji LRM.

Wypadki z udziałem rowerzystów z SEWiK'u.

Opis: Statystyki SEWiK.

  • Mapa wypadki z udziałem rowerzystów z SEWiK'u - Mapa z naniesionymi wypadkami z udziałem rowerzystów w Lublinie i Świdniku

    Mapa ciepła wypadków z SEWiK'u - Mapa ciepła rozmieszczenia / zagęszczenia wypadków na podstawie sewik.pl (System Ewidencji Wypadków i Kolizji)

Raporty / opracowania w wersji papierowej i elektronicznej

Publikacje inne