Wypadki pod względem lat.

Podział wypadków pod względem miesięcy.

Podział wypadków pod względem dni tygodnia.

Podział wypadków pod względem godzinowym.

Wypadki a rodzaj oświtlenie.

Wypadki a typ drogi.

Wypadki a miejsce zdarzenia.

Wypadki a sygnalizacja świetlna.

Wypadki a prędkość dopuszczalna.

Wypadki a rodzaj zdarzenia.

Wypadki a rodzaj pojazdu.

Wypadki a płeć uczestników.

Wypadki a wiek uczestników.

Wypadki a rodzaj obrażeń uczestników.