Analiza przestrzenna w formie interaktywnej mapy wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Lublin

Materiały wejściowe

 • Ilość uczniów w szkole w roku szkolnym 2016/2017r. - Wydział Oświaty UM Lublin
 • Infrastruktura wokół szkół - objazd placówek
 • Miejsca parkingowe dla rowerzytów - objazd placówek, wykonanie zdjęć
 • Rowerowy Maj - dane pozyskane od Porozumienia Rowerowego Lublin
 • Konkursy / akcje - dane pozyskane od Porozumienia Rowerowego Lublin
 • Zasięg - dane analityczne opracowane za pomocą własnych narzędzi uzyskane dzięki narzędziu GraphHopper opartemu o dane Open Street Map
 • Dane statystyczne o wieku i lokalizacji zameldowania - UM Lublin
 • Lokalizacja szkół oraz ich obwody - UM Lublin, po korekcie i weryfikacji w terenie
 • Infrastruktura rowerowa pozyskana z MIRL.info.pl
 • Strefy uspokojonego ruchu - UM Lublin - dane na styczeń 2017r. po uprzedniej weryfikacji i uzupełnieniu.
 • Strefa płatnego parkowania - UM Lublin
 • Braki w infrastrukturze rowerowej [analiza brakujących małych elementów ciągów] - objazd i analiza otoczenia szkół w terenie
 • Dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji z MIRL.info.pl
 • Wysokość terenu - Geoportal Lublin
 • Naturalne blokady - dane na podstawie Open Street Map

Zawartość

 • Szkoły - geolokalizacja szkół oraz ich rejonizacja
 • Rowerowy Maj - dane z dwóch lat kampanii Rowerowy Maj, w postaci ilości przyjazdów do szkoły oraz aktywności uczniów w placówce
 • Zasięg - zasięg dojazdu rowerem do szkoły w podziale na czas [przedział 15 / 30 min] oraz odległość [1 / 2 km]
 • Infrastruktura rowerowa - istniejąca infrastruktura rowerowa pokazana łącznie
 • Parkingi dla rowerów - parkingi rowerowe dostępne na terenie szkoły
 • Strefy - strefy uspokojonego ruchu [tempo 30, zamieszkania, zakaz ruchu]
 • Braki - analiza brakujących małych elementów ciągów
 • Strefa Płatnego Parkowania
 • Mapa ciepła - odwzorowuje adresy zameldowania dzieci
 • Granice Miasta
 • SEWiK - Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji
 • Wysokość terenu
 • Naturalne blokady dla rowerzystów – szerokie i / lub ruchliwe ulice, rzeki, tory kolejowe

Mapa

Aby wejść na mapę: link

slider
simple

Zasięg rowerowy

Mapa zasięgu dojazdu rowerzysty do szkoły na podstawie czasu lub drogi.

simple

Rowerowy Maj

Dane z kampanii Rowerowy Maj z lat 2016 i 2017 r.
przyjazdy - ilość przyjazdów wykonanych w maju danego roku
aktywnych uczniów - ilość uczniów z conajmniej jednym przyjazdem

simple

Infrastruktura rowerowa oraz jej braki

Dwie warstwy jedna prezentująca infrastrukturę rowerową, druga braki oraz możliwości usprawnienia.

simple

Miejsca parkingowe dla rowerów

Miejsca parkingowe dla rowerów na terenie szkoły przeznaczone dla uczniów.

simple

Strefy ruchu

Strefy uspokojenia ruchu z podziałem strefy zamieszkania oraz tempo 30.

simple

Strefa Płatnego Parkowania

Informacja o zasięgu strefy płatnego parkowania promująca pośrednio ruch pieszy i rowerowy.

simple

Mapa ciepła zameldowania dzieci w wieku 6-13 lat

Przedstawia rozkład uczniów w zależności od miejsca zameldowania.

simple

System Ewidencji Wypadków i Kolizji

Dane z lokalizacji wypadków w 2015 - ewidencja policyjna.

simple

Legenda oraz wybór nakładek.

simple

Naturalne blokady - czyli szerokie i / lub ruchliwe ulice, rzeki, kolej.

simple

Mapa wysokościowa terenu miasta Lublin.

Edukacja Rowerowa

Porozumienie Rowerow od 2011 roku prowadzi zajęcia w klasach 4-6 dla uczniów posiadających kartę rowerową.

Obecnie dzieci mogących chodzić do szkoły jest oraz uczniów szkół w roku 2016/2017 było w tym uczniów z klas 4-6

Zajęcia z edukacji rowerowej powinny być prowadzone we wszystkich szkołach w czwartych klasach.

Analiza

W Lublinie mamy 35 publicznych szkół podstawowych. Przypada na nie 25172 dzieci w przedziale wiekowym 6-13 (klasy 1-6). Chłopcy stanowią 50,4% tej grupy. Samych uczniów i uczennic jest 18012 (klasy 4-6 to 52,6%)1

W zasięgu do 5 min drogi od szkoły rowerem [założenie prędkości dla dzieci z 4 klasy] mamy 19575 dzieci (77,8% całości) a w zasięgu 5-10 min mamy 3938 dzieci (15,6% całości).

Powołując się na analizę GIS-Expert Analiza dostępności szkół podstawowych 42% uczniów mieszka w zasięgu do 10 minut pieszo oraz około 94% rowerem. Można założyć że przy odpowiedniej kampanii oraz poprawie subiektywnego bezpieczeństwa praktycznie wszyscy uczniowie docieraliby do szkoły mobilnie.

Dodatkową ciekawą obserwacją jest to, że sporo szkół swoim obwodem pokrywa się z zasięgiem rowerowym na 10 min zasięgu.

 

Pod szkołami znajduje się 1136 miejsc parkingowych, w tym 208 (18,3%) bezpiecznych u-kształtnych stojaków, co stanowi zapotrzebowanie dla jedynie 6,3% uczniów.

Poziom bezpiecznych parkingów pod szkołami powinien wynosić 12,5% a optymalny 25%.2

 

Większość szkół bierze udział w kampaniach oraz akcjach promujących ruch rowerowy wśród uczniów. Największą kampanią jest Rowerowy Maj. W Lublinie odbyły się dwie edycje w latach 2016 - 2017 r. W roku 2016 uczniowie w ciągu 18 dni wykonani 23758 [1320 dziennie], a w 2017 w ciągu 20 dni wykonali 37765 przejazdów [1889 dziennie], co stanowi ponad 30% wzrost dzienny przejazdów w maju w porównaniu do ubiegłego roku.

Po analizie ilości i dostępności miejsc parkingowych oraz zasięgu rowerowego do szkół w kontekście dojazdów można stwierdzić, iż z roku na rok zapotrzebowanie będzie wzrastać i należy poprawiać dostępność rowerową szkół. Można to zostać wykonane przez: parkingi rowerowe, wiaty, rowerownie, narzędzia do naprawy, masową edukacja praktyczna. Widoczne jest też to, że w miejscach, w których jest infrastruktura rowerowa lub strefy uspokojonego ruchu, udział rowerzystów podczas Rowerowego Maja był większy.

 

Na 35 szkół do około 26% dochodzi zróżnicowana infrastruktura rowerowa, a 69% z nich ma uspokojenie ruchu w okolicy szkoły (choć nie ze wszystkich stron, ponieważ 21% z tych szkół ma z jednej strony ruchliwą ulicę) oraz 26% jest tak zwanymi szkołami "osiedlowymi". 23% placówek znajduje się przy ulicy o znacznym natężeniu ruchu, co może zniechęcać do poruszania się rowerami do szkoły.

7 szkół (20%) ma ulicę jednokierunkową przy szkole, ale żadna ulica nie ma dopuszczonego ruchu dwukierunkowego dla rowerzystów. Sprawia to że dzieci jeżdżą po chodniku jeżeli taki występuje.

Stworzenie infrastruktury rowerowej na ruchliwszych ulicach w okolicy szkół oraz uspokojenie fizyczne ruchu powinno zachęcić rodziców oraz dzieci do jazdy rowerem do szkoły.


1 - rozbieżność w postaci 7 tyś dzieci między statystyką zameldowania a rzeczywistej edukacji może wynikać z kilku faktów: szkoły prywatne i specjalne, edukacja domowa, wyjazdy zagranice.

2 - Standarty Techniczne dla Infrastruktury Rowerowej miasta Lublin.