Badania natężenia ruchu rowerowego w Świdniku z 2017

Badania natężenia ruchu rowerowego w Świdniku z 2017

Spis treści:

Metodologia

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Pomiar Ruchu Rowerowego 2017 w Świdniku. Pomiar został wykonany na przełomie maja i czerwca w dniach wtorek-czwartek w godzinach szytu rannego 6:30-8:30 oraz szczytu popołudniowego 15:00-17:00 w XV punktach pomiarowych. Warunki atmosferyczne w trakcie pomiarów: słonecznie, bezwietrzenie, temperatura ok. 19 oC. Wyjątkiem był 31.05.2017 - bardzo duży wiatr, przelotne opady deszczu 7:30-7:40 i 8:00-8:10.

Pomiar został wykonany przez Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów we współpracy ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS "Smart City" i Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego.

Miejsca pomiarów

Przy planowaniu punktów liczenia rowerzystów uwzględniono prowadzone w 2015 i 2016 roku pomiary ruchu (XII pkt).

W sumie pomiary ruchu rowerowego wykonano w XV punktach pomiarowych wg poniższego wzoru, które pokrywają prawie cały Świdnik.

Dni i godziny pomiarów

Pomiary ruchu rowerowego w 2016 odbywały się w dni powszednie od wtorku do czwartku w godzinach 6:30-8:30 i 15:00-17:00. Wyniki pomiarów były odnotowywane w formularzu w rozbiciu na godziny. W 2017 w celu porównania ustaliliśmy powtórzenie XV pkt. realizowanych w 2015 i 2016 roku. Dodatkowo wyznaczono 3 nowych skrzyżowań.
Pomiary ruchu rowerowego w 2017 odbywały się w godz 6:30-8:30 oraz 15:17:00.

Warunki pogodowe

Pomiary przeprowadzono wyłącznie w dniach charakteryzujących się korzystnymi warunkami atmosferycznymi: przy braku opadów i temperaturze powyżej 15 stopni C.

Wyjątkiem był 31.05.2017 - bardzo duży wiatr, przelotne opady deszczu 7:30-7:40 i 8:00-8:10.

Badane cechy dodatkowe

Rodzaj Roweru

Ze względu na rodzaj roweru podczas pomiarów badaliśmy podział na rower publiczny oraz własny.

Wyniki pomiarów

Natężenia ruchu rowerowego

Wyniki pomiarów przedstawiono na mapie dostępnej pod adresem mirl.info.pl/s/pomiary_ruchu. Mapa prezentuje liczbę rowerzystów przejeżdżających w danym kierunku na danym skrzyżowaniu w ciągu godziny. Dodatkowo kolorem oznaczono natężenie ruchu w danej relacji.

Prezentacja wyników pomiarów

Schemat przedstawia liczbę rowerzystów na danym skrzyżowaniu (punkcie pomiarowym). W tabelach przedstawiono kierunki jazdy rowerzystów wjeżdżających na skrzyżowanie (tj. na wlocie).

WZÓR
16:00 – 17:00 13 1 4
16:00 – 17:00 8,84 0,68 2,72
Koryzonowej
WZÓR
Andersa
16:00 – 17:00 16 28 8
16:00 – 17:00 10,88 19,05 5,44
Andersa
16:00 – 17:00 6 34 6
16:00 – 17:00 4,08 23,13 4,08
WZÓR
Lwowska
16:00 – 17:00 11 12 8
16:00 – 17:00 7,48 8,16 5,44
WZÓR
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie
16:00 – 17:00 13 1 4
16:00 – 17:00 8,84 0,68 2,72
Dane z wybranych kierunków.

Tabela z danymi dla wybranego wlotu przedstawia informacje o kierunku w jakim pojechał rowerzysta. Tabela podzielona jest na 2 części:

Zielonym kolorem wyróżniono relacje najczęściej wybierane na danym skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30267
07:30 – 08:30042
06:30 – 07:301,795,366,25
07:30 – 08:300,003,671,83
Aleja Lotników Polskich

(N)

(E)

(S)
Wojska Polskiego
06:30 – 07:30886
07:30 – 08:30587
06:30 – 07:307,147,145,36
07:30 – 08:304,597,346,42
Niepodległości
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:302420
07:30 – 08:3018198
06:30 – 07:3021,431,790,00
07:30 – 08:3016,5117,437,34
Aleja Lotników Polskich

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:303415
07:30 – 08:309263
06:30 – 07:302,6836,614,46
07:30 – 08:308,2623,852,75
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:301121,8750,680,00
07:30 – 08:301091,8249,320,92
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 112 rowerzystów, co daje wynik 1,87 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (41 cyklistów, 36,61% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 109 rowerzystów, co daje wynik 1,82 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (41 cyklistów, 36,61% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 98
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:3015097
07:30 – 08:3015193
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:0005238
16:00 – 17:0002215
15:00 – 16:000,0026,4019,29
16:00 – 17:000,0016,0610,95
Aleja Lotników Polskich

(N)

(E)

(S)
Wojska Polskiego
15:00 – 16:0002115
16:00 – 17:0001314
15:00 – 16:000,0010,667,61
16:00 – 17:000,009,4910,22
Niepodległości
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:0014824
16:00 – 17:0021612
15:00 – 16:007,114,0612,18
16:00 – 17:0015,334,388,76
Aleja Lotników Polskich

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:001078
16:00 – 17:004219
15:00 – 16:005,083,554,06
16:00 – 17:002,9215,336,57
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001973,2858,980,00
16:00 – 17:001372,2841,020,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 197 rowerzystów, co daje wynik 3,28 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (52 cyklistów, 26,40% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 137 rowerzystów, co daje wynik 2,28 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (52 cyklistów, 26,40% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00420155
16:00 – 17:00152120
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30341
07:30 – 08:30040
06:30 – 07:303,234,301,08
07:30 – 08:300,006,450,00
Wyszyńskiego

(N)

(E)

(S)
Niepodległości
06:30 – 07:30271
07:30 – 08:301133
06:30 – 07:302,157,531,08
07:30 – 08:301,6120,974,84
Niepodległości
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:305263
07:30 – 08:302185
06:30 – 07:305,3827,963,23
07:30 – 08:303,2329,038,06
Wyszyńskiego

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:3010292
07:30 – 08:301141
06:30 – 07:3010,7531,182,15
07:30 – 08:301,6122,581,61
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30931,5560,000,00
07:30 – 08:30621,0340,001,61
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 93 rowerzystów, co daje wynik 1,55 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (29 cyklistów, 31,18% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 62 rowerzystów, co daje wynik 1,03 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (26 cyklistów, 27,96% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 96
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:3051339
07:30 – 08:3028034
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:003347
16:00 – 17:003107
15:00 – 16:001,7620,004,12
16:00 – 17:002,508,335,83
Wyszyńskiego

(N)

(E)

(S)
Niepodległości
15:00 – 16:005496
16:00 – 17:005304
15:00 – 16:002,9428,823,53
16:00 – 17:004,1725,003,33
Niepodległości
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:0052212
16:00 – 17:003249
15:00 – 16:002,9412,947,06
16:00 – 17:002,5020,007,50
Wyszyńskiego

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:007713
16:00 – 17:008710
15:00 – 16:004,124,127,65
16:00 – 17:006,675,838,33
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001702,8358,620,00
16:00 – 17:001202,0041,381,67
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 170 rowerzystów, co daje wynik 2,83 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (49 cyklistów, 28,82% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 120 rowerzystów, co daje wynik 2,00 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (49 cyklistów, 28,82% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 96
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00511118
16:00 – 17:0033186
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30870
07:30 – 08:301243
06:30 – 07:3017,3915,220,00
07:30 – 08:3014,124,713,53
Kosynierów

(N)

(E)

(S)
Niepodległości
06:30 – 07:30552
07:30 – 08:30498
06:30 – 07:3010,8710,874,35
07:30 – 08:304,7110,599,41
Osiedle Wschód
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30130
07:30 – 08:30197
06:30 – 07:302,176,520,00
07:30 – 08:301,1810,598,24
Kosynierów

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30690
07:30 – 08:3013105
06:30 – 07:3013,0419,570,00
07:30 – 08:3015,2911,765,88
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30460,7735,110,00
07:30 – 08:30851,4264,890,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 46 rowerzystów, co daje wynik 0,77 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (9 cyklistów, 19,57% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 85 rowerzystów, co daje wynik 1,42 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Niepodległości (6 cyklistów, 13,04% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:303439
07:30 – 08:3061816
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00570
16:00 – 17:00171213
15:00 – 16:005,758,050,00
16:00 – 17:0014,5310,2611,11
Kosynierów

(N)

(E)

(S)
Niepodległości
15:00 – 16:0015182
16:00 – 17:0011203
15:00 – 16:0017,2420,692,30
16:00 – 17:009,4017,092,56
Osiedle Wschód
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00197
16:00 – 17:00266
15:00 – 16:001,1510,348,05
16:00 – 17:001,715,135,13
Kosynierów

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:006152
16:00 – 17:0021510
15:00 – 16:006,9017,242,30
16:00 – 17:001,7112,828,55
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00871,4542,651,15
16:00 – 17:001171,9557,350,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 87 rowerzystów, co daje wynik 1,45 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Osiedle Wschód (18 cyklistów, 20,69% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 97
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 117 rowerzystów, co daje wynik 1,95 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Osiedle Wschód (18 cyklistów, 20,69% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:0050433
16:00 – 17:0083628
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30150
07:30 – 08:30281
06:30 – 07:301,728,620,00
07:30 – 08:303,2813,111,64
Wyszyńskiego

(N)

(E)

(S)
Spółdzielcza
06:30 – 07:30052
07:30 – 08:306810
06:30 – 07:300,008,623,45
07:30 – 08:309,8413,1116,39
Spółdzielcza
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30531
07:30 – 08:30132
06:30 – 07:308,625,171,72
07:30 – 08:301,644,923,28
Wyszyńskiego

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:306300
07:30 – 08:304133
06:30 – 07:3010,3451,720,00
07:30 – 08:306,5621,314,92
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30580,9748,740,00
07:30 – 08:30611,0251,260,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 58 rowerzystów, co daje wynik 0,97 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (30 cyklistów, 51,72% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 61 rowerzystów, co daje wynik 1,02 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (30 cyklistów, 51,72% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:3013243
07:30 – 08:3010546
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:005656
16:00 – 17:005231
15:00 – 16:003,1841,403,82
16:00 – 17:006,1028,051,22
Wyszyńskiego

(N)

(E)

(S)
Spółdzielcza
15:00 – 16:008138
16:00 – 17:00395
15:00 – 16:005,108,285,10
16:00 – 17:003,6610,986,10
Spółdzielcza
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00326
16:00 – 17:00063
15:00 – 16:001,911,273,82
16:00 – 17:000,007,323,66
Wyszyńskiego

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:0011264
16:00 – 17:004194
15:00 – 16:007,0116,562,55
16:00 – 17:004,8823,174,88
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001572,6265,690,00
16:00 – 17:00821,3734,311,22
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 157 rowerzystów, co daje wynik 2,62 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (65 cyklistów, 41,40% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 82 rowerzystów, co daje wynik 1,37 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (65 cyklistów, 41,40% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00297121
16:00 – 17:0024157
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:303100
07:30 – 08:30281
06:30 – 07:306,9823,260,00
07:30 – 08:305,7122,862,86
Kosynierów

(N)

(E)

(S)
Trurystyczna
06:30 – 07:30314
07:30 – 08:30221
06:30 – 07:306,982,339,30
07:30 – 08:305,715,712,86
Smorawińskiego
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30410
07:30 – 08:30430
06:30 – 07:309,302,330,00
07:30 – 08:3011,438,570,00
Kosynierów

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:300143
07:30 – 08:30471
06:30 – 07:300,0032,566,98
07:30 – 08:3011,4320,002,86
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30430,7255,130,00
07:30 – 08:30350,5844,870,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 43 rowerzystów, co daje wynik 0,72 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (14 cyklistów, 32,56% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 35 rowerzystów, co daje wynik 0,58 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (10 cyklistów, 23,26% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:3029140
07:30 – 08:303230
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:007183
16:00 – 17:005144
15:00 – 16:0010,0025,714,29
16:00 – 17:008,3323,336,67
Kosynierów

(N)

(E)

(S)
Trurystyczna
15:00 – 16:00831
16:00 – 17:00453
15:00 – 16:0011,434,291,43
16:00 – 17:006,678,335,00
Smorawińskiego
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00022
16:00 – 17:00234
15:00 – 16:000,002,862,86
16:00 – 17:003,335,006,67
Kosynierów

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:003230
16:00 – 17:004111
15:00 – 16:004,2932,860,00
16:00 – 17:006,6718,331,67
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00701,1753,850,00
16:00 – 17:00601,0046,150,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 70 rowerzystów, co daje wynik 1,17 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (23 cyklistów, 32,86% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 60 rowerzystów, co daje wynik 1,00 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (18 cyklistów, 25,71% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:0054160
16:00 – 17:0043170
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30045
07:30 – 08:30100
06:30 – 07:300,002,653,31
07:30 – 08:302,500,000,00
tunel WSK

(N)

(E)

(S)
Targowa
06:30 – 07:30252
07:30 – 08:30172
06:30 – 07:301,323,311,32
07:30 – 08:302,5017,505,00
Targowa
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:304086
07:30 – 08:305106
06:30 – 07:3026,495,303,97
07:30 – 08:3012,5025,0015,00
Centrum

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:302743
07:30 – 08:30233
06:30 – 07:301,3249,011,99
07:30 – 08:305,007,507,50
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:301512,5279,060,00
07:30 – 08:30400,6720,940,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 151 rowerzystów, co daje wynik 2,52 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Centrum na ul. tunel WSK (74 cyklistów, 49,01% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 40 rowerzystów, co daje wynik 0,67 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Targowa na ul. Targowa (8 cyklistów, 5,30% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30141100
07:30 – 08:303460
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:0086050
16:00 – 17:001100
15:00 – 16:005,4841,1034,25
16:00 – 17:004,7647,620,00
tunel WSK

(N)

(E)

(S)
Targowa
15:00 – 16:00074
16:00 – 17:00030
15:00 – 16:000,004,792,74
16:00 – 17:000,0014,290,00
Targowa
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00543
16:00 – 17:00001
15:00 – 16:003,422,742,05
16:00 – 17:000,000,004,76
Centrum

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00302
16:00 – 17:00321
15:00 – 16:002,050,001,37
16:00 – 17:0014,299,524,76
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001462,4387,430,00
16:00 – 17:00210,3512,570,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 146 rowerzystów, co daje wynik 2,43 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. tunel WSK na ul. Centrum (60 cyklistów, 41,10% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 21 rowerzystów, co daje wynik 0,35 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. tunel WSK na ul. Centrum (60 cyklistów, 41,10% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00261200
16:00 – 17:007140
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30283
07:30 – 08:300124
06:30 – 07:303,0812,314,62
07:30 – 08:300,0021,437,14
Aleja Lotników Polskich

(N)

(E)

(S)
Racławicka
06:30 – 07:30231
07:30 – 08:30250
06:30 – 07:303,084,621,54
07:30 – 08:303,578,930,00
Racławicka
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:301001
07:30 – 08:30711
06:30 – 07:3015,380,001,54
07:30 – 08:3012,501,791,79
Aleja Lotników Polskich

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:300332
07:30 – 08:300222
06:30 – 07:300,0050,773,08
07:30 – 08:300,0039,293,57
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30651,0853,720,00
07:30 – 08:30560,9346,280,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 65 rowerzystów, co daje wynik 1,08 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (33 cyklistów, 50,77% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 56 rowerzystów, co daje wynik 0,93 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (33 cyklistów, 50,77% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:3035228
07:30 – 08:3018335
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:0024910
16:00 – 17:0042711
15:00 – 16:001,6339,848,13
16:00 – 17:003,7025,0010,19
Aleja Lotników Polskich

(N)

(E)

(S)
Racławicka
15:00 – 16:00322
16:00 – 17:00269
15:00 – 16:002,441,631,63
16:00 – 17:001,855,568,33
Racławicka
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:0013315
16:00 – 17:001345
15:00 – 16:0010,572,4412,20
16:00 – 17:0012,043,704,63
Aleja Lotników Polskich

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:003174
16:00 – 17:003204
15:00 – 16:002,4413,823,25
16:00 – 17:002,7818,523,70
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001232,0553,250,00
16:00 – 17:001081,8046,750,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 123 rowerzystów, co daje wynik 2,05 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (49 cyklistów, 39,84% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 108 rowerzystów, co daje wynik 1,80 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (49 cyklistów, 39,84% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:0050370
16:00 – 17:0053055
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racławicka

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30424
07:30 – 08:30141711
06:30 – 07:305,262,635,26
07:30 – 08:3011,7614,299,24
Wyszyńskiego

(N)

(E)

(S)
Racławicka
06:30 – 07:304112
07:30 – 08:304173
06:30 – 07:305,2614,472,63
07:30 – 08:303,3614,292,52
Racławicka
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:301662
07:30 – 08:301882
06:30 – 07:3021,057,892,63
07:30 – 08:3015,136,721,68
Wyszyńskiego

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:303166
07:30 – 08:301204
06:30 – 07:303,9521,057,89
07:30 – 08:300,8416,813,36
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racławicka w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30761,2738,970,00
07:30 – 08:301191,9861,030,84
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racławicka w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 76 rowerzystów, co daje wynik 1,27 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Wyszyńskiego (16 cyklistów, 21,05% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 119 rowerzystów, co daje wynik 1,98 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (16 cyklistów, 21,05% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 99
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:3043330
07:30 – 08:3065747
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racławicka w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00223029
16:00 – 17:00262120
15:00 – 16:0012,5717,1416,57
16:00 – 17:0019,8516,0315,27
Wyszyńskiego

(N)

(E)

(S)
Racławicka
15:00 – 16:0024162
16:00 – 17:002160
15:00 – 16:0013,719,141,14
16:00 – 17:0016,034,580,00
Racławicka
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:0014138
16:00 – 17:00582
15:00 – 16:008,007,434,57
16:00 – 17:003,826,111,53
Wyszyńskiego

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00881
16:00 – 17:0021010
15:00 – 16:004,574,570,57
16:00 – 17:001,537,637,63
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racławicka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001752,9257,190,00
16:00 – 17:001312,1842,810,76
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racławicka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 175 rowerzystów, co daje wynik 2,92 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (30 cyklistów, 17,14% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 131 rowerzystów, co daje wynik 2,18 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Racławicka (22 cyklistów, 12,57% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 99
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00101371
16:00 – 17:0087044
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racławicka w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Racławicka - Głogowa

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30605
07:30 – 08:305110
06:30 – 07:3013,040,0010,87
07:30 – 08:306,851,3713,70
Kosynierów

(N)

(E)

(S)
Racławicka
06:30 – 07:306100
07:30 – 08:304192
06:30 – 07:3013,0421,740,00
07:30 – 08:305,4826,032,74
Racławicka
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30541
07:30 – 08:30663
06:30 – 07:3010,878,702,17
07:30 – 08:308,228,224,11
Głogowa

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30342
07:30 – 08:30467
06:30 – 07:306,528,704,35
07:30 – 08:305,488,229,59
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Racławicka - Głogowa w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30460,7738,660,00
07:30 – 08:30731,2261,340,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Racławicka - Głogowa w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 46 rowerzystów, co daje wynik 0,77 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racławicka (10 cyklistów, 21,74% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 73 rowerzystów, co daje wynik 1,22 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racławicka (10 cyklistów, 21,74% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:303880
07:30 – 08:3058150
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Racławicka - Głogowa w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:0021914
16:00 – 17:0012612
15:00 – 16:0018,267,8312,17
16:00 – 17:0012,376,1912,37
Kosynierów

(N)

(E)

(S)
Racławicka
15:00 – 16:0016204
16:00 – 17:0015161
15:00 – 16:0013,9117,393,48
16:00 – 17:0015,4616,491,03
Racławicka
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00376
16:00 – 17:008111
15:00 – 16:002,616,095,22
16:00 – 17:008,2511,341,03
Głogowa

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00258
16:00 – 17:00555
15:00 – 16:001,744,356,96
16:00 – 17:005,155,155,15
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Racławicka - Głogowa w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001151,9254,250,87
16:00 – 17:00971,6245,750,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Racławicka - Głogowa w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 115 rowerzystów, co daje wynik 1,92 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Racławicka (21 cyklistów, 18,26% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 99
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 97 rowerzystów, co daje wynik 1,62 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racławicka (20 cyklistów, 17,39% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00102130
16:00 – 17:0083140
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Racławicka - Głogowa w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30052
07:30 – 08:30153
06:30 – 07:300,0013,895,56
07:30 – 08:301,306,493,90
Armii Krajowej

(N)

(E)

(S)
Racławicka
06:30 – 07:302101
07:30 – 08:3014121
06:30 – 07:305,5627,782,78
07:30 – 08:3018,1815,581,30
Krępiecka
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30430
07:30 – 08:30271
06:30 – 07:3011,118,330,00
07:30 – 08:302,609,091,30
Kusocińskiego

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30171
07:30 – 08:302290
06:30 – 07:302,7819,442,78
07:30 – 08:302,6037,660,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30360,6031,860,00
07:30 – 08:30771,2868,140,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 36 rowerzystów, co daje wynik 0,60 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Krępiecka (10 cyklistów, 27,78% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 77 rowerzystów, co daje wynik 1,28 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kusocińskiego na ul. Armii Krajowej (7 cyklistów, 19,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:3023130
07:30 – 08:3062150
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:002163
16:00 – 17:004221
15:00 – 16:002,6321,053,95
16:00 – 17:005,0027,501,25
Armii Krajowej

(N)

(E)

(S)
Racławicka
15:00 – 16:0012714
16:00 – 17:009811
15:00 – 16:0015,799,2118,42
16:00 – 17:0011,2510,0013,75
Krępiecka
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00352
16:00 – 17:00053
15:00 – 16:003,956,582,63
16:00 – 17:000,006,253,75
Kusocińskiego

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00192
16:00 – 17:00584
15:00 – 16:001,3211,842,63
16:00 – 17:006,2510,005,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00761,2748,720,00
16:00 – 17:00801,3351,281,25
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 76 rowerzystów, co daje wynik 1,27 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Armii Krajowej na ul. Kusocińskiego (16 cyklistów, 21,05% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 80 rowerzystów, co daje wynik 1,33 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Armii Krajowej na ul. Kusocińskiego (16 cyklistów, 21,05% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 97
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:0058180
16:00 – 17:0068120
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin

Godziny 06:30 – 08:30


(E)
Lublin
06:30 – 07:3014
07:30 – 08:303
06:30 – 07:3040,00
07:30 – 08:3030,00
Świdnik
(W)
06:30 – 07:3021
07:30 – 08:307
06:30 – 07:3060,00
07:30 – 08:3070,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30350,5877,780,00
07:30 – 08:30100,1722,220,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 35 rowerzystów, co daje wynik 0,58 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Świdnik na ul. Lublin (21 cyklistów, 60,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 10 rowerzystów, co daje wynik 0,17 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Świdnik na ul. Lublin (21 cyklistów, 60,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:300350
07:30 – 08:300100
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(E)
Lublin
15:00 – 16:0016
16:00 – 17:0014
15:00 – 16:0059,26
16:00 – 17:0077,78
Świdnik
(W)
15:00 – 16:0011
16:00 – 17:004
15:00 – 16:0040,74
16:00 – 17:0022,22
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00270,4560,000,00
16:00 – 17:00180,3040,000,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 27 rowerzystów, co daje wynik 0,45 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Lublin na ul. Świdnik (16 cyklistów, 59,26% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 18 rowerzystów, co daje wynik 0,30 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Lublin na ul. Świdnik (16 cyklistów, 59,26% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:000270
16:00 – 17:000180
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich

Godziny 06:30 – 08:30


(S)
06:30 – 07:3089
07:30 – 08:3021
06:30 – 07:3088,12
07:30 – 08:3084,00
Aleja Lotników Polskich
Aleja Lotników Polskich

(N)
06:30 – 07:3012
07:30 – 08:304
06:30 – 07:3011,88
07:30 – 08:3016,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:301011,6880,160,00
07:30 – 08:30250,4219,840,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 101 rowerzystów, co daje wynik 1,68 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (89 cyklistów, 88,12% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 25 rowerzystów, co daje wynik 0,42 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (89 cyklistów, 88,12% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:3003071
07:30 – 08:300718
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(S)
15:00 – 16:0056
16:00 – 17:0053
15:00 – 16:0040,58
16:00 – 17:0048,18
Aleja Lotników Polskich
Aleja Lotników Polskich

(N)
15:00 – 16:0082
16:00 – 17:0057
15:00 – 16:0059,42
16:00 – 17:0051,82
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001382,3055,650,72
16:00 – 17:001101,8344,352,73
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 138 rowerzystów, co daje wynik 2,30 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (82 cyklistów, 59,42% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 99
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 110 rowerzystów, co daje wynik 1,83 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (82 cyklistów, 59,42% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 2 do 97
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00014124
16:00 – 17:0001694
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30250
07:30 – 08:30413
06:30 – 07:303,578,930,00
07:30 – 08:306,561,644,92
Kościuszki

(N)

(E)

(S)
Racławicka
06:30 – 07:301162
07:30 – 08:300161
06:30 – 07:301,7928,573,57
07:30 – 08:300,0026,231,64
Racławicka
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30061
07:30 – 08:301211
06:30 – 07:300,0010,711,79
07:30 – 08:301,6434,431,64
Kalinowa

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:302201
07:30 – 08:30571
06:30 – 07:303,5735,711,79
07:30 – 08:308,2011,481,64
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30560,9347,861,79
07:30 – 08:30611,0252,140,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 56 rowerzystów, co daje wynik 0,93 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kalinowa na ul. Kościuszki (20 cyklistów, 35,71% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 61 rowerzystów, co daje wynik 1,02 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racławicka (6 cyklistów, 10,71% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:305240
07:30 – 08:306100
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:009212
16:00 – 17:00466
15:00 – 16:008,3319,441,85
16:00 – 17:004,446,676,67
Kościuszki

(N)

(E)

(S)
Racławicka
15:00 – 16:0011415
16:00 – 17:000236
15:00 – 16:000,9312,9613,89
16:00 – 17:000,0025,566,67
Racławicka
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:002271
16:00 – 17:0012168
15:00 – 16:001,8525,000,93
16:00 – 17:0013,3317,788,89
Kalinowa

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00367
16:00 – 17:00261
15:00 – 16:002,785,566,48
16:00 – 17:002,226,671,11
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001081,8054,550,00
16:00 – 17:00901,5045,451,11
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 108 rowerzystów, co daje wynik 1,80 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racławicka (27 cyklistów, 25,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 90 rowerzystów, co daje wynik 1,50 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racławicka (14 cyklistów, 12,96% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:0071370
16:00 – 17:0069210
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30105
07:30 – 08:30227
06:30 – 07:303,700,0018,52
07:30 – 08:304,174,1714,58
Kusocińskiego

(N)

(E)

(S)
Klonowa
06:30 – 07:30200
07:30 – 08:30471
06:30 – 07:307,410,000,00
07:30 – 08:308,3314,582,08
Olimpijczyków
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:304130
07:30 – 08:3011100
06:30 – 07:3014,8148,150,00
07:30 – 08:3022,9220,830,00
Kusocińskiego

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30020
07:30 – 08:30040
06:30 – 07:300,007,410,00
07:30 – 08:300,008,330,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30270,4536,000,00
07:30 – 08:30480,8064,000,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 27 rowerzystów, co daje wynik 0,45 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Olimpijczyków na ul. Klonowa (13 cyklistów, 48,15% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 48 rowerzystów, co daje wynik 0,80 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Olimpijczyków na ul. Kusocińskiego (4 cyklistów, 14,81% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:308190
07:30 – 08:3027210
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:007810
16:00 – 17:00526
15:00 – 16:0011,4813,1116,39
16:00 – 17:0013,895,5616,67
Kusocińskiego

(N)

(E)

(S)
Klonowa
15:00 – 16:005151
16:00 – 17:00242
15:00 – 16:008,2024,591,64
16:00 – 17:005,5611,115,56
Olimpijczyków
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00570
16:00 – 17:00830
15:00 – 16:008,2011,480,00
16:00 – 17:0022,228,330,00
Kusocińskiego

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00012
16:00 – 17:00211
15:00 – 16:000,001,643,28
16:00 – 17:005,562,782,78
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00611,0262,890,00
16:00 – 17:00360,6037,110,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 61 rowerzystów, co daje wynik 1,02 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Klonowa na ul. Olimpijczyków (15 cyklistów, 24,59% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 36 rowerzystów, co daje wynik 0,60 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Olimpijczyków na ul. Kusocińskiego (5 cyklistów, 8,20% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:0035260
16:00 – 17:0011250
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Kopernika - Niepodległości

Godziny 06:30 – 08:30


(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30030
07:30 – 08:30230
06:30 – 07:300,004,690,00
07:30 – 08:302,944,410,00
Kopernika

(N)

(E)

(S)
Niepodległości
06:30 – 07:30184
07:30 – 08:302165
06:30 – 07:301,5612,506,25
07:30 – 08:302,9423,537,35
Niepodległości
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:302312
07:30 – 08:300283
06:30 – 07:303,1248,443,12
07:30 – 08:300,0041,184,41
Kopernika

(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30931
07:30 – 08:30621
06:30 – 07:3014,064,691,56
07:30 – 08:308,822,941,47
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kopernika - Niepodległości w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30641,0748,480,00
07:30 – 08:30681,1351,520,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kopernika - Niepodległości w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 64 rowerzystów, co daje wynik 1,07 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (31 cyklistów, 48,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 68 rowerzystów, co daje wynik 1,13 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (31 cyklistów, 48,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
06:30 – 07:304159
07:30 – 08:306656
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kopernika - Niepodległości w szczycie porannym.

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00421
16:00 – 17:00140
15:00 – 16:002,481,240,62
16:00 – 17:001,004,000,00
Kopernika

(N)

(E)

(S)
Niepodległości
15:00 – 16:0085926
16:00 – 17:006277
15:00 – 16:004,9736,6516,15
16:00 – 17:006,0027,007,00
Niepodległości
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:001418
16:00 – 17:001344
15:00 – 16:000,6225,474,97
16:00 – 17:001,0034,004,00
Kopernika

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00812
16:00 – 17:00547
15:00 – 16:004,970,621,24
16:00 – 17:005,004,007,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kopernika - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001612,6861,690,00
16:00 – 17:001001,6738,310,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kopernika - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 161 rowerzystów, co daje wynik 2,68 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (59 cyklistów, 36,65% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 100 rowerzystów, co daje wynik 1,67 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (41 cyklistów, 25,47% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
15:00 – 16:002610125
16:00 – 17:00171073
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kopernika - Niepodległości w szczycie popołudniowym.

Oszacowanie liczby codziennych podróży rowerem

Obserwacje

Punkty pomiarowe uporządkowano wg liczby rowerzystów w poniższej tabeli:

Ilość rówerzystów policzonych we wszystkich punktach z podziałem 15 min:

1 Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego

Szczyt poranny - największy ruch z ul. Niepodległości w kierunku Alei Lotników Polskich (WSK) oraz z kierunku Alei Lotników Polskich w stronę Alei Lotników Polskich (WSK)
Tylko 13,6 % rowerzystów jechało nieprawidłowo po chodnikach.

Szczyt popołudniowy z WSK - osoby wracają do domów w stronę ul. Niepodległości oraz Alei Lotników Polskich (helikopter).
Tylko 17 % rowerzystów jechało nieprawidłowo po chodnikach.


2 Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul. Niepodległości (Wschód) w kierunku ul. Niepodległości (Szpital) oraz z ul. Wyszyńskiego (Okrąglak) w stronę ul. Wyszyńskiego (Targ).

Szczyt popołudniowy -  największy ruch odbywał się z ul. Niepodległości (Szpital) w kierunku ul. Niepodległości (Wschód).

Liczba osób poruszających się chodnikiem 30% sugeruję iż infrastruktura na ul. Niepodległości oraz Wyszyńskiego (po jednej stronie) jest  niewystarczająca i należy rozważyć obustronne dwukierunkowe drogi dla rowerów na obu ulicach.


3 Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód – Niepodległości

Skrzyżowanie to łączy centrum miasta, osiedle Brzeziny, Franciszków, PKP z osiedlem Wschód.
Osiedle Wschód niestety nie posiada żadnej infrastruktury rowerowej. W obrębie tego osiedla znajduje się szkoła podstawowa nr 7, przedszkole oraz przychodnia. Liczba mieszkańców osiedla Wschód to ponad 5 000 osób.

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul. Kosynierów (Brzeziny) w kierunku ul. Kosynierów (Franciszków) oraz w kierunku Niepodległości (Centrum).

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z ul. Niepodległości (Centrum) w kierunku  osiedla (Wschód).
prawie 65% porusza się po chodniku, ponieważ infrastruktura znajduje się jedynie na ul. Niepodległości.

REKOMENDACJE:

 1. wybudowanie pochylni
 2. wyznaczenie drogi dla rowerów biegnącej od Niepodległości aż do ul. Armii Krajowej.
 3. Kosynierów - pasy rowerowe na całej długości (oprócz parkingu samochodowego w którym należy wyznaczyć „sierżanty”) należy wymalować na ulicy pasy rowerowe. Jest to tanie szybkie i bezpieczne rozwiązanie


4 Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza - Wyszyńskiego

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Wyszyńskiego (Venus) w kierunku Wyszyńskiego (Targ)
Ponad 19% osób porusza się po chodniku (w szczególności na ul Spółdzielczej od strony sądu).

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Wyszyńskiego (Targ) w kierunku Wyszyńskiego (Venus)
Prawie 22% osób porusza się po chodniku (w szczególności na ul Spółdzielczej od strony sądu).

Od strony sądu na przejściu dla pieszych część z rowerzystów korzysta z tego przejścia jak z przejazdu i dalej włączają się w „alejki” w pobliskim skwerku, korzystając z nich jak ze ścieżek rowerowych.

REKOMENDACJE:

 1. Przejście + przejazd rowerowy na ul. Wyszyńskiego od str. Sądu


5 Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Turystyczna

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul. Kosynierów (Brzeziny) w kierunku  ul. Kosynierów (Franciszków) i z powrotem.
Ponad 78% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Kosynierów (Franciszków) do Kosynierów (os. Brzeziny) i z powrotem.
Prawie 74% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje infrastruktury rowerowej.


6 Skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum

Węzeł ten charakteryzuje się dużym udziałem osób dojeżdżających na WSKę. Główną barierą, która hamuję wzrost liczby dojazdów jest tunel, przez który należy przeprowadzić rower. Dodatkowo ulice nie posiadają rozwiązań rowerowych, a targ nie posiada parkingów rowerowych, które zachęcały by do przyjeżdżania na zakupy rowerem.

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Centrum w kierunku tunelu WSK
Ponad 91% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z tunelu WSK w kierunku Centrum.
Prawie  20% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje infrastruktury rowerowej.

REKOMENDACJE:

 1. Ustawienie 2 zadaszonych parkingów rowerowych każdy po 20 stojaków u-kształtnych. Jeden przy Hali targowej, drugi w okolicach sklepu „Ryjek”


7 Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich – Racławicka

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Alei Lotników Polskich (Lidl) w kierunku Alei Lotników Polskich (WSK)
Prawie 44% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania infrastruktura rowerowa znajduje się jedynie na Alei Lotników Polskich.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Alei Lotników Polskich (WSK) w kierunku Alei Lotników Polskich (Lidl)
Ponad  44% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania infrastruktura rowerowa znajduje się jedynie na ul Alei Lotników Polskich.

8 Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racławicka

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul. Wyszyńskiego (Okrąglak) w kierunku Wyszyńskiego (Targ) oraz ul. Racławicka (Brzeziny) w kierunku ul. Wyszyńskiego (Venus).
Ponad 55% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania infrastruktura rowerowa znajduje się jedynie na ul Wyszyńskiego.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Wyszyńskiego (Targ) w kierunku Wyszyńskiego (Okrąglak) oraz w kierunku ul. Racławicka (Adampol).
Ponad 62% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania infrastruktura rowerowa znajduje się jedynie na ul Wyszyńskiego.


9 Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Racławicka - Głogowa – Racławicka

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul. Racławickiej (Venus) w kierunku ul. Racławickiej (Kaufland).
Ponad 80% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Racławickiej (Venus) w kierunku Racławickiej (Kaufland) oraz z Kosynierów w kierunku ul. Racławicka (Venus).
Ponad 87% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.


10 Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul Kusocińskiego w kierunku ul. Armii Krajowej oraz z ul. Racławicka w kierunku ul. Krępiecka.
Ponad 75% rowerzystów porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Armii Krajowej w kierunku Kusocińskiego Racławickiej.

Ponad 80% rowerzystów porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.


11 Skrzyżowanie ulic Świdnik – Lublin

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się ze Świdnika do Lublina.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Lublina do Świdnika.

12 Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z centrum miasta do WSK.
Ponad 29% osób rano jedzie pasami rowerowymi

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z WSK do centrum miasta
Ponad 12% osób popołudniu jedzie pasami rowerowymi

13 Skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul. Kalinowej w stronę Kościuszki oraz Racławicka (Kaufland) w kierunku Racławicka (Venus).

Ponad 796% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Racławickiej (Venus) w kierunku Racławicka (Kaufland) i z powrotem.

Ponad 70% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.

REKOMENDACJE:

 1. wyznaczenie przejazdu dla rowerów.


14 Skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Olimpijczyków w kierunku ul. Klonowej oraz ul. Kusocińskiego (Kaufland).

Ponad 46 % porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Kusocińskiego (Kaufland) w kierunku Olimpijczyków oraz z Klonowej w kierunku Olimpijczyków.

Ponad 47% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.


16 Skrzyżowanie ulic Kopernika - Niepodległości

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul. Niepodległości (os. Wschód) w kierunku ul. Niepodległości (Plac).

7% porusza się po chodniku w obrębie skrzyżowania.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z ul. Niepodległości (os. Wschód) w kierunku ul. Niepodległości (Plac) i z powrotem.

16% porusza się po chodniku w obrębie skrzyżowania.

Podsumowanie

REKOMENDACJE OGÓLNOMIEJSKIE:

 1. Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniach 1), 8), 13), 9) i 10) potwierdzają konieczność budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Racławickiej.
 2. Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniach 9), 5) i 3) wskazują na konieczność budowy rozwiązań dla rowerzystów. Proponowane jest tutaj wymalowanie pasów rowerowych na ul. Kosynierów. Na odcinku skrzyżowania Niepodległości-Wyszyńskiego do Okulickiego - Wyszyńskiego rekomendowane jest wymalowanie sierżantów rowerowych. Rozwiązanie to da bezpieczne połączenie do szkół, targu oraz do WSK.
 3. Na wszystkich ulicach jednokierunkowych rekomendowane jest włączenie ich pod prąd za pomocą znaków pionowych lub poziomych (kontraruch, kontrapasy)
 4. Połączenie dróg rowerowych na odcinku Aleja Lotników-Niepodległości do Aleja Lotników-Sportowa wymagają doprowadzenia do skrzyżowań i utworzenie ciągłości infrastruktury.
 5. Armii Krajowej wymaga przebudowy i wprowadzenia rozwiązań rowerowych, droga dla rowerów/ pasy lub inne rozwiązania dałyby połączenie do szkoły, z osiedlem Wschód, z ogródkami działkowymi.
 6. Na ul Wyszyńskiego na wysokości (51.214728, 22.698270) Zespołu Szkół nr 2 oraz na wysokości (51.211501, 22.696256) Przedszkola Bajkowy Świat rekomendowane jest wybudowanie wyniesionych przejść z przejazdami dla rowerzystów. Rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo oraz daje kolejne połączenie rowerowe.
 7. Skrzyżowanie Niepodległości-Kosynierów w stronę osiedla Wschód rekomendowane jest: wymalowanie przejazdu rowerowego; wybudowanie pochylni włączenie ruchu rowerowego wzdłuż chodników od ul Niepodległości do ul. Armii Krajowej.
 8. Na odcinku Kosynierów-Kopernika rekomendowane jest wprowadzenie kontraruchu wraz z kontrapasem. Rozwiązanie to skróciłoby drogę dzieciom chcących dotrzeć do szkoły i zmniejszyłoby liczbę miejsc kolizyjnych.
 9. Na całej długości ulicy Okulickiego (części jednokierunkowej) rekomendowane jest wprowadzenie kontraruchu/kontrapasu.
 10. Na ul. Wyspiańskiego rekomendowane jest wprowadzenie kontrapasa.
 11. Na ul. Klonowej rekomendowane jest wymalowanie sierżantów rowerowych.

Spis rysunków:

Spis tabel:

Załączniki

Interaktywna mapa z naniesionymi pomiarami ruchu na http://mirl.info.pl/s/pomiary_ruchuOpracowane przez Świdnik Miasto dla Rowerow (swidnikmiastodlarowerow.pl)