Badania natężenia ruchu rowerowego w Lublinie z 2017

Spis treści:

Metodologia

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są Pomiary Ruchu Rowerowego 2017 w Lublinie. Pomiary zostały wykonane we wtorek i środę 6-7 czerwca 2017 w godzinach 15:00-17:00 w 34 punktach pomiarowych. Warunki atmosferyczne w trakcie pomiarów: słonecznie, bezwietrznie, temperatura ok. 21-25oC. Pomiar został wykonany przez Porozumienie Rowerowe - Towarzystwo dla Natury i Człowieka we współpracy ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS i Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego oraz wolontariuszami.

Miejsca pomiarów

Przy planowaniu punktów liczenia rowerzystów uwzględniono prowadzone w 2015 i 2016 roku pomiary ruchu. Lokalizację punktów pomiarowych ustalono w taki sposób, by w pierwszej kolejności obejmowały one wjazd do Centrum miasta, następnie wyznaczono punkty w dzielnicach w taki sposób by dało się określić ruch na głównych trasach rowerowych pomiędzy dzielnicami a Centrum. Uwzględniono wszystkie 16 punktów pomiarowych z 2016 roku (w tym 10 punktów, w których pomiar prowadzony jest od 2015 roku), 3 punkty, w których pomiar był prowadzony w 2015 roku i 4 punkty z roku 2015 mierzone na zlecenie Urzędu Miasta Lublin (2 na prostej przed skrzyżowaniem, 2 na skrzyżowaniu). Dodatkowo pomiarem objęto 11 punktów. W 2017 roku skupiono się na pomiarze wyników wzdłuż trasy rowerowej wzdłuż Bystrzycy, gdzie zlokalizowano 3 nowe punkty pomiarowe a łącznie aż 7 .

Pomiary ruchu rowerowego wykonano w 34 punktach pomiarowych. Do pomiarów wykorzystano poniższe karty pomiarowe.

Instrukcja pomiarów ruchu rowerowego

Dni i godziny pomiarów

Pomiary ruchu rowerowego w 2015 odbywały się w dni powszednie od wtorku do czwartku w godzinach 7-9 i 15-17. Wyniki pomiarów były odnotowywane w formularzu w rozbiciu na godziny. W 2016 w celu porównania ustalony był tylko szczyt popołudniowy pomiędzy 15-16. W 2017 w celu porównania ustaliliśmy tylko szczyt popołudniowy pomiędzy 15-17.

Warunki pogodowe

Pomiary przeprowadzono wyłącznie w dniach charakteryzujących się korzystnymi warunkami atmosferycznymi: przy braku opadów i temperaturze powyżej 21-25 stopni C.

Badane cechy dodatkowe

Rodzaj Roweru

Ze względu na rodzaj roweru podczas pomiarów badaliśmy podział na rower publiczny oraz własny.

Wyniki pomiarów

Natężenia ruchu rowerowego

Wyniki pomiarów przedstawiono na mapie dostępnej pod adresem mirl.info.pl/s/pomiary_ruchu. Mapa prezentuje liczbę rowerzystów przejeżdżających w danym kierunku na danym skrzyżowaniu w ciągu godziny. Dodatkowo kolorem oznaczono natężenie ruchu w danej relacji.

Prezentacja wyników pomiarów

Schemat przedstawia liczbę rowerzystów na danym skrzyżowaniu (punkcie pomiarowym). W tabelach przedstawiono kierunki jazdy rowerzystów wjeżdżających na skrzyżowanie (tj. na wlocie).

WZÓR
16:00 – 17:00 13 1 4
16:00 – 17:00 8,84 0,68 2,72
Koryzonowej
WZÓR
Andersa
16:00 – 17:00 16 28 8
16:00 – 17:00 10,88 19,05 5,44
Andersa
16:00 – 17:00 6 34 6
16:00 – 17:00 4,08 23,13 4,08
WZÓR
Lwowska
16:00 – 17:00 11 12 8
16:00 – 17:00 7,48 8,16 5,44
WZÓR
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie
16:00 – 17:00 13 1 4
16:00 – 17:00 8,84 0,68 2,72
Dane z wybranych kierunków.

Tabela z danymi dla wybranego wlotu przedstawia informacje o kierunku w jakim pojechał rowerzysta. Tabela podzielona jest na 2 części:

Zielonym kolorem wyróżniono relacje najczęściej wybierane na danym skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie ulic Droga Męczenników Majdanka - Hieronima Dekutowskiego

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(SE)

(NE)
15:00 – 16:00093
16:00 – 17:000156
15:00 – 16:000,0027,279,09
16:00 – 17:000,0027,2710,91
Droga Męczenników Majdanka

(NW)

(SW)

(SE)
15:00 – 16:00102
16:00 – 17:00501
15:00 – 16:003,030,006,06
16:00 – 17:009,090,001,82
Hieronima Dekutowskiego
Hieronima Dekutowskiego

(SE)

(NE)

(NW)
15:00 – 16:00010
16:00 – 17:00210
15:00 – 16:000,003,030,00
16:00 – 17:003,641,820,00
Droga Męczenników Majdanka

(NE)

(NW)

(SW)
15:00 – 16:002123
16:00 – 17:005173
15:00 – 16:006,0636,369,09
16:00 – 17:009,0930,915,45
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Droga Męczenników Majdanka - Hieronima Dekutowskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00330,5537,5012,12
16:00 – 17:00550,9262,509,09
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Droga Męczenników Majdanka - Hieronima Dekutowskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 33 rowerzystów, co daje wynik 0,55 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Droga Męczenników Majdanka na ul. Droga Męczenników Majdanka (12 cyklistów, 36,36% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 12 do 87
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 55 rowerzystów, co daje wynik 0,92 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Droga Męczenników Majdanka na ul. Droga Męczenników Majdanka (12 cyklistów, 36,36% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 9 do 90


Skrzyżowanie ulic Droga Męczenników Majdanka - Krańcowa

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(SE)

(NE)
15:00 – 16:003134
16:00 – 17:002147
15:00 – 16:003,6115,664,82
16:00 – 17:001,8512,966,48
Droga Męczenników Majdanka

(NW)

(SW)

(SE)
15:00 – 16:00863
16:00 – 17:006104
15:00 – 16:009,647,233,61
16:00 – 17:005,569,263,70
Krańcowa
Krańcowa

(SE)

(NE)

(NW)
15:00 – 16:006104
16:00 – 17:009410
15:00 – 16:007,2312,054,82
16:00 – 17:008,333,709,26
Droga Męczenników Majdanka

(NE)

(NW)

(SW)
15:00 – 16:002222
16:00 – 17:0012813
15:00 – 16:002,4126,512,41
16:00 – 17:000,9325,9312,04
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Droga Męczenników Majdanka - Krańcowa w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00831,3843,4616,87
16:00 – 17:001081,8056,549,26
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Droga Męczenników Majdanka - Krańcowa w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 83 rowerzystów, co daje wynik 1,38 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Droga Męczenników Majdanka na ul. Droga Męczenników Majdanka (22 cyklistów, 26,51% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 16 do 83
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 108 rowerzystów, co daje wynik 1,80 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Droga Męczenników Majdanka na ul. Droga Męczenników Majdanka (22 cyklistów, 26,51% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 9 do 90


Skrzyżowanie ulic Krochmalna - Diamentowa

Godziny 15:00 – 17:00


(S)

(NE)
15:00 – 16:00218
16:00 – 17:002816
15:00 – 16:0020,007,62
16:00 – 17:0023,3313,33
Krochmalna

(NW)

(S)
15:00 – 16:00125
16:00 – 17:00128
15:00 – 16:0011,434,76
16:00 – 17:0010,006,67
Krochmalna
Diamentowa

(NW)

(NE)
15:00 – 16:004811
16:00 – 17:004412
15:00 – 16:0045,7110,48
16:00 – 17:0036,6710,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Krochmalna - Diamentowa w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001051,7546,6710,48
16:00 – 17:001202,0053,3315,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Krochmalna - Diamentowa w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 105 rowerzystów, co daje wynik 1,75 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Diamentowa na ul. Krochmalna (48 cyklistów, 45,71% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 10 do 89
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 120 rowerzystów, co daje wynik 2,00 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Diamentowa na ul. Krochmalna (48 cyklistów, 45,71% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 15 do 85


Skrzyżowanie ulic Filaretów - Jana Pawła II

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:0011810
16:00 – 17:005327
15:00 – 16:000,7012,687,04
16:00 – 17:003,2720,924,58
Filaretów

(N)

(E)

(S)
Jana Pawła II
15:00 – 16:0051913
16:00 – 17:008217
15:00 – 16:003,5213,389,15
16:00 – 17:005,2313,734,58
Jana Pawła II
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:007364
16:00 – 17:0010360
15:00 – 16:004,9325,352,82
16:00 – 17:006,5423,530,00
Filaretów

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:0010127
16:00 – 17:007137
15:00 – 16:007,048,454,93
16:00 – 17:004,588,504,58
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Filaretów - Jana Pawła II w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001422,3748,1416,20
16:00 – 17:001532,5551,869,80
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Filaretów - Jana Pawła II w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 142 rowerzystów, co daje wynik 2,37 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Jana Pawła II na ul. Jana Pawła II (36 cyklistów, 25,35% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 16 do 83
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 153 rowerzystów, co daje wynik 2,55 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Jana Pawła II na ul. Jana Pawła II (36 cyklistów, 25,35% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 9 do 90


Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Orkana

Godziny 16:25 – 17:25


(W)

(S)
16:25 – 17:25514
16:25 – 17:2512,5035,00
Armii Krajowej

(N)

(S)
Orkana
16:25 – 17:2523
16:25 – 17:255,007,50
Armii Krajowej

(W)

(N)
16:25 – 17:25511
16:25 – 17:2512,5027,50
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Orkana w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:25 – 17:25400,675,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Orkana w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:25 – 17:25 przez skrzyżowanie przejechało 40 rowerzystów, co daje wynik 0,67 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Armii Krajowej na ul. Armii Krajowej (14 cyklistów, 35,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 5 do 95


Skrzyżowanie ulic Tomasza Zana - Filaretów

Godziny 15:00 – 17:00


(S)

(SE)

(N)
15:00 – 16:00201711
16:00 – 17:00221415
15:00 – 16:0010,158,635,58
16:00 – 17:0011,407,257,77
Tomasza Zana

(NW)

(S)

(SE)
15:00 – 16:00204813
16:00 – 17:00203610
15:00 – 16:0010,1524,376,60
16:00 – 17:0010,3618,655,18
Filaretów
Filaretów

(NW)

(N)

(SE)
15:00 – 16:00191112
16:00 – 17:0011297
15:00 – 16:009,645,586,09
16:00 – 17:005,7015,033,63
Tomasza Zana

(N)

(NW)

(S)
15:00 – 16:0031211
16:00 – 17:007715
15:00 – 16:001,526,095,58
16:00 – 17:003,633,637,77
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Tomasza Zana - Filaretów w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001973,2850,5118,78
16:00 – 17:001933,2249,4921,24
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Tomasza Zana - Filaretów w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 197 rowerzystów, co daje wynik 3,28 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Filaretów na ul. Filaretów (48 cyklistów, 24,37% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 18 do 81
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 193 rowerzystów, co daje wynik 3,22 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Filaretów na ul. Filaretów (48 cyklistów, 24,37% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 21 do 78


Skrzyżowanie ulic Wojciechowska - Kraśnicka - Tomasza Zana

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(SE)

(NE)
15:00 – 16:001143
16:00 – 17:002131
15:00 – 16:001,1015,383,30
16:00 – 17:001,6710,830,83
Wojciechowska

(NW)

(SW)

(SE)
15:00 – 16:0081018
16:00 – 17:0051720
15:00 – 16:008,7910,9919,78
16:00 – 17:004,1714,1716,67
Kraśnicka
Kraśnicka

(SE)

(NE)

(NW)
15:00 – 16:001110
16:00 – 17:005232
15:00 – 16:001,1012,090,00
16:00 – 17:004,1719,171,67
Tomasza Zana

(NE)

(NW)

(SW)
15:00 – 16:0011104
16:00 – 17:001697
15:00 – 16:0012,0910,994,40
16:00 – 17:0013,337,505,83
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wojciechowska - Kraśnicka - Tomasza Zana w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00911,5243,135,49
16:00 – 17:001202,0056,876,67
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wojciechowska - Kraśnicka - Tomasza Zana w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 91 rowerzystów, co daje wynik 1,52 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kraśnicka na ul. Tomasza Zana (18 cyklistów, 19,78% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 5 do 94
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 120 rowerzystów, co daje wynik 2,00 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kraśnicka na ul. Kraśnicka (11 cyklistów, 12,09% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 6 do 93


Skrzyżowanie ulic Głeboka - Filaretów

Godziny 15:00 – 17:00


(E)

(S)
Głeboka
15:00 – 16:001316
16:00 – 17:00225
15:00 – 16:0010,0812,40
16:00 – 17:0017,463,97
Głeboka
(W)

(S)
15:00 – 16:002056
16:00 – 17:002837
15:00 – 16:0015,5043,41
16:00 – 17:0022,2229,37
Filaretów

(W)

(E)
15:00 – 16:00618
16:00 – 17:00628
15:00 – 16:004,6513,95
16:00 – 17:004,7622,22
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Głeboka - Filaretów w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001292,1550,591,55
16:00 – 17:001262,1049,419,52
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Głeboka - Filaretów w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 129 rowerzystów, co daje wynik 2,15 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Głeboka na ul. Filaretów (56 cyklistów, 43,41% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 126 rowerzystów, co daje wynik 2,10 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Głeboka na ul. Filaretów (56 cyklistów, 43,41% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 9 do 90


Skrzyżowanie ulic Głeboka - Narutowicza - Muzyczna - Nadbystrzycka

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(SE)

(NE)
15:00 – 16:0016324
16:00 – 17:0012116
15:00 – 16:0010,6021,192,65
16:00 – 17:0011,4310,485,71
Głeboka

(NW)

(SW)

(SE)
15:00 – 16:006121
16:00 – 17:008130
15:00 – 16:003,977,950,66
16:00 – 17:007,6212,380,00
Narutowicza
Nadbystrzycka

(SE)

(NE)

(NW)
15:00 – 16:0015137
16:00 – 17:001299
15:00 – 16:009,938,614,64
16:00 – 17:0011,438,578,57
Muzyczna

(NE)

(NW)

(SW)
15:00 – 16:0012519
16:00 – 17:001177
15:00 – 16:000,6616,5612,58
16:00 – 17:000,9516,196,67
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Głeboka - Narutowicza - Muzyczna - Nadbystrzycka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001512,5258,9831,79
16:00 – 17:001051,7541,0227,62
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Głeboka - Narutowicza - Muzyczna - Nadbystrzycka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 151 rowerzystów, co daje wynik 2,52 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Głeboka na ul. Muzyczna (32 cyklistów, 21,19% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 31 do 68
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 105 rowerzystów, co daje wynik 1,75 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Muzyczna na ul. Głeboka (25 cyklistów, 16,56% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 27 do 72


Skrzyżowanie ulic Wileńska

Godziny 15:00 – 17:00

Wileńska

(SE)
15:00 – 16:005
16:00 – 17:0010
15:00 – 16:0020,00
16:00 – 17:0033,33
Wileńska

(SW)
15:00 – 16:0020
16:00 – 17:0020
15:00 – 16:0080,00
16:00 – 17:0066,67
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wileńska w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00250,4245,4512,00
16:00 – 17:00300,5054,556,67
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wileńska w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 25 rowerzystów, co daje wynik 0,42 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wileńska na ul. Wileńska (20 cyklistów, 80,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 12 do 88
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 30 rowerzystów, co daje wynik 0,50 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wileńska na ul. Wileńska (20 cyklistów, 80,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 6 do 93


Skrzyżowanie ulic Choiny - Związkowa - Tadeusza Szeligowskiego - Józefa Elsnera

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:007512
16:00 – 17:0081117
15:00 – 16:005,563,979,52
16:00 – 17:005,717,8612,14
Choiny

(N)

(E)

(S)
Józefa Elsnera
15:00 – 16:008202
16:00 – 17:008184
15:00 – 16:006,3515,871,59
16:00 – 17:005,7112,862,86
Związkowa
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00202210
16:00 – 17:0014263
15:00 – 16:0015,8717,467,94
16:00 – 17:0010,0018,572,14
Tadeusza Szeligowskiego

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:006104
16:00 – 17:0011614
15:00 – 16:004,767,943,17
16:00 – 17:000,7111,4310,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Choiny - Związkowa - Tadeusza Szeligowskiego - Józefa Elsnera w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001262,1047,376,35
16:00 – 17:001402,3352,6312,86
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Choiny - Związkowa - Tadeusza Szeligowskiego - Józefa Elsnera w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 126 rowerzystów, co daje wynik 2,10 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Związkowa na ul. Józefa Elsnera (22 cyklistów, 17,46% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 6 do 93
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 140 rowerzystów, co daje wynik 2,33 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Związkowa na ul. Józefa Elsnera (22 cyklistów, 17,46% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 12 do 87


Skrzyżowanie ulic Zamojska - Bulwar [Unii Lubelskiej] - Most Kultury - Bulwar [Piłsudskiego]

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(SE)

(NE)
15:00 – 16:00272112
16:00 – 17:0030224
15:00 – 16:008,686,753,86
16:00 – 17:0010,037,361,34
Zamojska

(NW)

(SW)

(SE)
15:00 – 16:00137124
16:00 – 17:0026724
15:00 – 16:004,1822,837,72
16:00 – 17:008,7024,081,34
Bulwar [Unii Lubelskiej]
Bulwar [Piłsudskiego]

(SE)

(NE)

(NW)
15:00 – 16:0014616
16:00 – 17:00174410
15:00 – 16:004,5019,611,93
16:00 – 17:005,6914,723,34
Most Kultury

(NE)

(NW)

(SW)
15:00 – 16:00301715
16:00 – 17:00292615
15:00 – 16:009,655,474,82
16:00 – 17:009,708,705,02
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Zamojska - Bulwar [Unii Lubelskiej] - Most Kultury - Bulwar [Piłsudskiego] w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:003115,1850,9816,72
16:00 – 17:002994,9849,0215,05
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Zamojska - Bulwar [Unii Lubelskiej] - Most Kultury - Bulwar [Piłsudskiego] w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 311 rowerzystów, co daje wynik 5,18 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [Unii Lubelskiej] na ul. Bulwar [Piłsudskiego] (71 cyklistów, 22,83% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 16 do 83
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 299 rowerzystów, co daje wynik 4,98 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [Unii Lubelskiej] na ul. Bulwar [Piłsudskiego] (71 cyklistów, 22,83% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 15 do 84


Skrzyżowanie ulic Unicka - Tysiąclecia - Unii Lubelskiej

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:003304
16:00 – 17:002326
15:00 – 16:001,5815,792,11
16:00 – 17:001,4022,384,20
Unicka

(N)

(E)

(S)
Tysiąclecia
15:00 – 16:00121523
16:00 – 17:0012620
15:00 – 16:006,327,8912,11
16:00 – 17:008,394,2013,99
Tysiąclecia
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:0011104
16:00 – 17:00354
15:00 – 16:005,795,262,11
16:00 – 17:002,103,502,80
Unii Lubelskiej

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:0021543
16:00 – 17:00133010
15:00 – 16:0011,0528,421,58
16:00 – 17:009,0920,986,99
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Unicka - Tysiąclecia - Unii Lubelskiej w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001903,1757,0623,68
16:00 – 17:001432,3842,9425,17
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Unicka - Tysiąclecia - Unii Lubelskiej w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 190 rowerzystów, co daje wynik 3,17 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Unii Lubelskiej na ul. Unicka (54 cyklistów, 28,42% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 23 do 76
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 143 rowerzystów, co daje wynik 2,38 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Unicka na ul. Unii Lubelskiej (30 cyklistów, 15,79% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 25 do 74


Skrzyżowanie ulic Spółdzielczości Pracy - Unicka - Lubartowska - Obywatelska

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(SE)
15:00 – 16:00321
16:00 – 17:00552
15:00 – 16:007,505,002,50
16:00 – 17:0011,6311,634,65
Spółdzielczości Pracy

(N)

(SE)

(S)
Obywatelska
15:00 – 16:00197
16:00 – 17:00383
15:00 – 16:002,5022,5017,50
16:00 – 17:006,9818,606,98
Lubartowska

(W)

(N)

(SE)
15:00 – 16:00220
16:00 – 17:00321
15:00 – 16:005,005,000,00
16:00 – 17:006,984,652,33
Unicka

(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00481
16:00 – 17:00470
15:00 – 16:0010,0020,002,50
16:00 – 17:009,3016,280,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Spółdzielczości Pracy - Unicka - Lubartowska - Obywatelska w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00400,6748,1910,00
16:00 – 17:00430,7251,8120,93
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Spółdzielczości Pracy - Unicka - Lubartowska - Obywatelska w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 40 rowerzystów, co daje wynik 0,67 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Obywatelska na ul. Unicka (9 cyklistów, 22,50% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 10 do 90
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 43 rowerzystów, co daje wynik 0,72 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Obywatelska na ul. Unicka (9 cyklistów, 22,50% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 20 do 79


Skrzyżowanie ulic Kunickiego

Godziny 15:00 – 17:00


(SE)
15:00 – 16:0025
16:00 – 17:0030
15:00 – 16:0051,02
16:00 – 17:0061,22
Kunickiego
Kunickiego

(NW)
15:00 – 16:0024
16:00 – 17:0019
15:00 – 16:0048,98
16:00 – 17:0038,78
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kunickiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00490,8250,004,08
16:00 – 17:00490,8250,0016,33
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kunickiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 49 rowerzystów, co daje wynik 0,82 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kunickiego na ul. Kunickiego (25 cyklistów, 51,02% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 4 do 95
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 49 rowerzystów, co daje wynik 0,82 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kunickiego na ul. Kunickiego (25 cyklistów, 51,02% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 16 do 83


Skrzyżowanie ulic Bulwar [centrum] - Romera - Bulwar [zalew]

Godziny 15:00 – 17:00


(S)

(E)
15:00 – 16:0011212
16:00 – 17:0015916
15:00 – 16:0053,855,77
16:00 – 17:0055,795,61
Bulwar [centrum]
Romera
(N)

(S)
15:00 – 16:00147
16:00 – 17:00137
15:00 – 16:006,733,37
16:00 – 17:004,562,46
Bulwar [zalew]

(N)

(E)
15:00 – 16:00621
16:00 – 17:00846
15:00 – 16:0029,810,48
16:00 – 17:0029,472,11
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar [centrum] - Romera - Bulwar [zalew] w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:002083,4742,193,85
16:00 – 17:002854,7557,815,96
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar [centrum] - Romera - Bulwar [zalew] w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 208 rowerzystów, co daje wynik 3,47 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [centrum] na ul. Bulwar [zalew] (112 cyklistów, 53,85% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 285 rowerzystów, co daje wynik 4,75 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [centrum] na ul. Bulwar [zalew] (112 cyklistów, 53,85% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 5 do 94


Skrzyżowanie ulic Bulwar [Muzyczna] - Bulwar [LKJ] - Bulwar [Nadbystrzycka]

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)
15:00 – 16:005586
16:00 – 17:0053137
15:00 – 16:0020,3731,85
16:00 – 17:0016,0141,39
Bulwar [Muzyczna]

(NE)

(S)
Bulwar [Nadbystrzycka]
15:00 – 16:002530
16:00 – 17:001833
15:00 – 16:009,2611,11
16:00 – 17:005,449,97
Bulwar [LKJ]

(W)

(NE)
15:00 – 16:002549
16:00 – 17:003159
15:00 – 16:009,2618,15
16:00 – 17:009,3717,82
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar [Muzyczna] - Bulwar [LKJ] - Bulwar [Nadbystrzycka] w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:002704,5044,933,70
16:00 – 17:003315,5255,078,76
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar [Muzyczna] - Bulwar [LKJ] - Bulwar [Nadbystrzycka] w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 270 rowerzystów, co daje wynik 4,50 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [Muzyczna] na ul. Bulwar [LKJ] (86 cyklistów, 31,85% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 331 rowerzystów, co daje wynik 5,52 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [Muzyczna] na ul. Bulwar [LKJ] (86 cyklistów, 31,85% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 8 do 91


Skrzyżowanie ulic Bulwar [LKJ] - Krochmalna - Bulwar [zalew]

Godziny 15:00 – 17:00


(SE)

(N)
15:00 – 16:007230
16:00 – 17:0012232
15:00 – 16:0034,9514,56
16:00 – 17:0039,2310,29
Bulwar [LKJ]

(NW)

(SE)
15:00 – 16:001232
16:00 – 17:002144
15:00 – 16:005,8315,53
16:00 – 17:006,7514,15
Krochmalna
Bulwar [zalew]

(N)

(NW)
15:00 – 16:002337
16:00 – 17:003359
15:00 – 16:0011,1717,96
16:00 – 17:0010,6118,97
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar [LKJ] - Krochmalna - Bulwar [zalew] w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:002063,4339,855,34
16:00 – 17:003115,1860,156,11
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar [LKJ] - Krochmalna - Bulwar [zalew] w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 206 rowerzystów, co daje wynik 3,43 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [LKJ] na ul. Bulwar [zalew] (72 cyklistów, 34,95% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 5 do 94
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 311 rowerzystów, co daje wynik 5,18 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [LKJ] na ul. Bulwar [zalew] (72 cyklistów, 34,95% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 6 do 93


Skrzyżowanie ulic Józefa Poniatowskiego - Racławickie - Józefa Sowińskiego

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:008221
16:00 – 17:003223
15:00 – 16:005,5215,170,69
16:00 – 17:002,3817,462,38
Józefa Poniatowskiego

(N)

(E)

(S)
Racławickie
15:00 – 16:003253
16:00 – 17:008272
15:00 – 16:002,0717,242,07
16:00 – 17:006,3521,431,59
Racławickie
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:003518
16:00 – 17:002323
15:00 – 16:002,0735,175,52
16:00 – 17:001,5925,402,38
Józefa Sowińskiego

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:002181
16:00 – 17:005154
15:00 – 16:001,3812,410,69
16:00 – 17:003,9711,903,17
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Józefa Poniatowskiego - Racławickie - Józefa Sowińskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001452,4253,5115,17
16:00 – 17:001262,1046,4920,63
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Józefa Poniatowskiego - Racławickie - Józefa Sowińskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 145 rowerzystów, co daje wynik 2,42 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławickie na ul. Racławickie (51 cyklistów, 35,17% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 15 do 84
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 126 rowerzystów, co daje wynik 2,10 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławickie na ul. Racławickie (51 cyklistów, 35,17% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 20 do 79


Skrzyżowanie ulic Bolewsława Prusa - Solidarności - Dolna 3 maja

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00270
16:00 – 17:00060
15:00 – 16:003,9213,730,00
16:00 – 17:000,0011,540,00
Bolewsława Prusa

(N)

(E)

(S)
Solidarności
15:00 – 16:000151
16:00 – 17:001181
15:00 – 16:000,0029,411,96
16:00 – 17:001,9234,621,92
Solidarności
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:000162
16:00 – 17:001122
15:00 – 16:000,0031,373,92
16:00 – 17:001,9223,083,85
Dolna 3 maja

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00053
16:00 – 17:00245
15:00 – 16:000,009,805,88
16:00 – 17:003,857,699,62
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bolewsława Prusa - Solidarności - Dolna 3 maja w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00510,8549,517,84
16:00 – 17:00520,8750,4911,54
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bolewsława Prusa - Solidarności - Dolna 3 maja w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 51 rowerzystów, co daje wynik 0,85 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Solidarności na ul. Solidarności (16 cyklistów, 31,37% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 7 do 92
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 52 rowerzystów, co daje wynik 0,87 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Solidarności na ul. Solidarności (15 cyklistów, 29,41% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 11 do 88


Skrzyżowanie ulic Firlejowska - Łeczyńska - Szklana - Łęczyńska

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(SE)

(NE)
15:00 – 16:000222
16:00 – 17:003140
15:00 – 16:000,0032,842,99
16:00 – 17:004,2319,720,00
Firlejowska

(NW)

(SW)

(SE)
15:00 – 16:003103
16:00 – 17:00782
15:00 – 16:004,4814,934,48
16:00 – 17:009,8611,272,82
Łeczyńska
Łęczyńska

(SE)

(NE)

(NW)
15:00 – 16:00271
16:00 – 17:007151
15:00 – 16:002,9910,451,49
16:00 – 17:009,8621,131,41
Szklana

(NE)

(NW)

(SW)
15:00 – 16:002132
16:00 – 17:003110
15:00 – 16:002,9919,402,99
16:00 – 17:004,2315,490,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Firlejowska - Łeczyńska - Szklana - Łęczyńska w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00671,1248,551,49
16:00 – 17:00711,1851,452,82
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Firlejowska - Łeczyńska - Szklana - Łęczyńska w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 67 rowerzystów, co daje wynik 1,12 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Firlejowska na ul. Szklana (22 cyklistów, 32,84% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 71 rowerzystów, co daje wynik 1,18 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Łęczyńska na ul. Łeczyńska (7 cyklistów, 10,45% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 2 do 97


Skrzyżowanie ulic Kompozytorów Polskich - Solidarności - Lubomerska

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:003124
16:00 – 17:00030
15:00 – 16:003,8515,385,13
16:00 – 17:000,004,110,00
Kompozytorów Polskich

(N)

(E)

(S)
Solidarności
15:00 – 16:00043
16:00 – 17:00002
15:00 – 16:000,005,133,85
16:00 – 17:000,000,002,74
Solidarności
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:004115
16:00 – 17:0011218
15:00 – 16:005,1314,106,41
16:00 – 17:0015,0728,7710,96
Lubomerska

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:0010175
16:00 – 17:0010117
15:00 – 16:0012,8221,796,41
16:00 – 17:0013,7015,079,59
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kompozytorów Polskich - Solidarności - Lubomerska w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00781,3051,666,41
16:00 – 17:00731,2248,346,85
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kompozytorów Polskich - Solidarności - Lubomerska w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 78 rowerzystów, co daje wynik 1,30 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Lubomerska na ul. Kompozytorów Polskich (17 cyklistów, 21,79% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 6 do 93
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 73 rowerzystów, co daje wynik 1,22 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Solidarności na ul. Solidarności (11 cyklistów, 14,10% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 6 do 93


Skrzyżowanie ulic Władysława Andersa - Bulwar [ogródki działkowe] - Bulwar [centrum] - Kalinowszczyzna

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:000340
16:00 – 17:000410
15:00 – 16:000,0034,690,00
16:00 – 17:000,0037,270,00
Władysława Andersa

(N)

(E)

(S)
Kalinowszczyzna
15:00 – 16:00117
16:00 – 17:00226
15:00 – 16:001,021,027,14
16:00 – 17:001,821,825,45
Bulwar [ogródki działkowe]
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00003
16:00 – 17:00106
15:00 – 16:000,000,003,06
16:00 – 17:000,910,005,45
Bulwar [centrum]

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:0011401
16:00 – 17:0083410
15:00 – 16:0011,2240,821,02
16:00 – 17:007,2730,919,09
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Władysława Andersa - Bulwar [ogródki działkowe] - Bulwar [centrum] - Kalinowszczyzna w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00981,6347,125,10
16:00 – 17:001101,8352,881,82
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Władysława Andersa - Bulwar [ogródki działkowe] - Bulwar [centrum] - Kalinowszczyzna w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 98 rowerzystów, co daje wynik 1,63 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [centrum] na ul. Władysława Andersa (40 cyklistów, 40,82% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 5 do 94
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 110 rowerzystów, co daje wynik 1,83 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Władysława Andersa na ul. Bulwar [centrum] (34 cyklistów, 34,69% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98


Skrzyżowanie ulic Władysława Andera [Pralnia] - Marii Koryzmowej - Władysława Andersa - Lwowska

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(SE)

(NE)
15:00 – 16:00143613
16:00 – 17:0013318
15:00 – 16:0010,3726,679,63
16:00 – 17:0010,4024,806,40
Władysława Andera [Pralnia]

(NW)

(SW)

(SE)
15:00 – 16:00436
16:00 – 17:00253
15:00 – 16:002,962,224,44
16:00 – 17:001,604,002,40
Marii Koryzmowej
Lwowska

(SE)

(NE)

(NW)
15:00 – 16:009105
16:00 – 17:001336
15:00 – 16:006,677,413,70
16:00 – 17:0010,402,404,80
Władysława Andersa

(NE)

(NW)

(SW)
15:00 – 16:004256
16:00 – 17:005297
15:00 – 16:002,9618,524,44
16:00 – 17:004,0023,205,60
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Władysława Andera [Pralnia] - Marii Koryzmowej - Władysława Andersa - Lwowska w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001352,2551,9213,33
16:00 – 17:001252,0848,0812,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Władysława Andera [Pralnia] - Marii Koryzmowej - Władysława Andersa - Lwowska w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 135 rowerzystów, co daje wynik 2,25 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Władysława Andera [Pralnia] na ul. Władysława Andersa (36 cyklistów, 26,67% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 13 do 86
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 125 rowerzystów, co daje wynik 2,08 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Władysława Andera [Pralnia] na ul. Władysława Andersa (36 cyklistów, 26,67% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 12 do 88


Skrzyżowanie ulic Józefa Elsnera - Kompozytorów Polskich - Osiedle

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(SW)

(SE)
15:00 – 16:001587
16:00 – 17:001453
15:00 – 16:0019,7410,539,21
16:00 – 17:0017,286,173,70
Józefa Elsnera

(NE)

(SE)

(SW)
Kompozytorów Polskich
15:00 – 16:00861
16:00 – 17:003100
15:00 – 16:0010,537,891,32
16:00 – 17:003,7012,350,00
Osiedle

(SE)

(NE)

(W)
15:00 – 16:00060
16:00 – 17:00040
15:00 – 16:000,007,890,00
16:00 – 17:000,004,940,00
Kompozytorów Polskich

(NE)

(W)

(SW)
15:00 – 16:001690
16:00 – 17:0024162
15:00 – 16:0021,0511,840,00
16:00 – 17:0029,6319,752,47
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Józefa Elsnera - Kompozytorów Polskich - Osiedle w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00761,2748,419,21
16:00 – 17:00811,3551,597,41
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Józefa Elsnera - Kompozytorów Polskich - Osiedle w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 76 rowerzystów, co daje wynik 1,27 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kompozytorów Polskich na ul. Józefa Elsnera (16 cyklistów, 21,05% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 9 do 90
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 81 rowerzystów, co daje wynik 1,35 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kompozytorów Polskich na ul. Józefa Elsnera (16 cyklistów, 21,05% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 7 do 92


Skrzyżowanie ulic 3 Maja - Plac Litewski - Hugo Kołłątaja - Krakowskie Przedmieście

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00532
16:00 – 17:00556
15:00 – 16:007,814,693,12
16:00 – 17:006,766,768,11
3 Maja

(N)

(E)

(S)
Krakowskie Przedmieście
15:00 – 16:0010152
16:00 – 17:0052011
15:00 – 16:0015,6223,443,12
16:00 – 17:006,7627,0314,86
Plac Litewski
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:002162
16:00 – 17:003112
15:00 – 16:003,1225,003,12
16:00 – 17:004,0514,862,70
Hugo Kołłątaja

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00142
16:00 – 17:00231
15:00 – 16:001,566,253,12
16:00 – 17:002,704,051,35
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic 3 Maja - Plac Litewski - Hugo Kołłątaja - Krakowskie Przedmieście w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00641,0746,3812,50
16:00 – 17:00741,2353,6218,92
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic 3 Maja - Plac Litewski - Hugo Kołłątaja - Krakowskie Przedmieście w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 64 rowerzystów, co daje wynik 1,07 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Plac Litewski na ul. Krakowskie Przedmieście (16 cyklistów, 25,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 12 do 87
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 74 rowerzystów, co daje wynik 1,23 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Krakowskie Przedmieście na ul. Plac Litewski (15 cyklistów, 23,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 18 do 81


Skrzyżowanie ulic Tomasza Zana - Nadbystrzycka

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(NE)
15:00 – 16:00214
16:00 – 17:00310
15:00 – 16:002,7819,44
16:00 – 17:006,8222,73
Tomasza Zana

(NW)

(SW)
15:00 – 16:00932
16:00 – 17:00717
15:00 – 16:0012,5044,44
16:00 – 17:0015,9138,64
Nadbystrzycka
Nadbystrzycka

(NE)

(NW)
15:00 – 16:00132
16:00 – 17:0052
15:00 – 16:0018,062,78
16:00 – 17:0011,364,55
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Tomasza Zana - Nadbystrzycka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00721,2062,0736,11
16:00 – 17:00440,7337,9320,45
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Tomasza Zana - Nadbystrzycka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 72 rowerzystów, co daje wynik 1,20 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Nadbystrzycka na ul. Nadbystrzycka (32 cyklistów, 44,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 36 do 63
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 44 rowerzystów, co daje wynik 0,73 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Nadbystrzycka na ul. Nadbystrzycka (32 cyklistów, 44,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 20 do 79


Skrzyżowanie ulic Lipowa - Narutowicza - Józefa Piłsudskiego

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(SE)

(NE)
15:00 – 17:00143814
15:00 – 17:006,7618,366,76
Lipowa

(NW)

(SW)

(SE)
15:00 – 17:007210
15:00 – 17:003,3810,140,00
Narutowicza
Narutowicza

(SE)

(NE)

(NW)
15:00 – 17:0072421
15:00 – 17:003,3811,5910,14
Józefa Piłsudskiego

(NE)

(NW)

(SW)
15:00 – 17:002581
15:00 – 17:000,9728,020,48
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Lipowa - Narutowicza - Józefa Piłsudskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
15:00 – 17:002071,7330,43
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Lipowa - Narutowicza - Józefa Piłsudskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 207 rowerzystów, co daje wynik 1,73 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Józefa Piłsudskiego na ul. Lipowa (58 cyklistów, 28,02% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 30 do 69


Skrzyżowanie ulic Nowy Świat - Mariana Smoluchowskiego

Godziny 15:00 – 17:00


(SW)

(SE)
15:00 – 16:00192
16:00 – 17:00280
15:00 – 16:0031,153,28
16:00 – 17:0047,460,00
Nowy Świat
Nowy Świat

(SE)

(NE)
15:00 – 16:00020
16:00 – 17:00027
15:00 – 16:000,0032,79
16:00 – 17:000,0045,76
Mariana Smoluchowskiego

(NE)

(SW)
15:00 – 16:00119
16:00 – 17:0040
15:00 – 16:0018,0314,75
16:00 – 17:006,780,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Nowy Świat - Mariana Smoluchowskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00611,0250,831,64
16:00 – 17:00590,9849,173,39
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Nowy Świat - Mariana Smoluchowskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 61 rowerzystów, co daje wynik 1,02 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Nowy Świat na ul. Nowy Świat (20 cyklistów, 32,79% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 59 rowerzystów, co daje wynik 0,98 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Nowy Świat na ul. Nowy Świat (19 cyklistów, 31,15% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96


Skrzyżowanie ulic Józefa Piłsudskiego - Bulwar [Uni Lubelskiej] - Bulwar [zalew]

Godziny 15:00 – 17:00


(S)

(SE)

(NE)
15:00 – 16:0028230
16:00 – 17:0016180
15:00 – 16:009,828,070,00
16:00 – 17:009,2010,340,00
Józefa Piłsudskiego

(NW)

(S)

(SE)
15:00 – 16:00201011
16:00 – 17:0010550
15:00 – 16:007,0235,440,35
16:00 – 17:005,7531,610,00
Bulwar [Uni Lubelskiej]
Bulwar [zalew]

(NW)

(NE)

(SE)
15:00 – 16:008486
16:00 – 17:008312
15:00 – 16:002,8116,842,11
16:00 – 17:004,6017,821,15
Józefa Piłsudskiego

(NE)

(NW)

(S)
15:00 – 16:0002327
16:00 – 17:0001816
15:00 – 16:000,008,079,47
16:00 – 17:000,0010,349,20
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Józefa Piłsudskiego - Bulwar [Uni Lubelskiej] - Bulwar [zalew] w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:002854,7562,0922,11
16:00 – 17:001742,9037,9122,99
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Józefa Piłsudskiego - Bulwar [Uni Lubelskiej] - Bulwar [zalew] w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 285 rowerzystów, co daje wynik 4,75 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [Uni Lubelskiej] na ul. Bulwar [zalew] (101 cyklistów, 35,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 22 do 77
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 174 rowerzystów, co daje wynik 2,90 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [Uni Lubelskiej] na ul. Bulwar [zalew] (101 cyklistów, 35,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 22 do 77


Skrzyżowanie ulic Mieczysława Smorawińskiego - Spółdzielczości Pracy - Władysława Andersa

Godziny 15:00 – 17:00


(S)

(SE)

(N)
15:00 – 16:005227
16:00 – 17:003222
15:00 – 16:005,5624,447,78
16:00 – 17:002,9721,781,98
Mieczysława Smorawińskiego

(NW)

(S)

(SE)
15:00 – 16:006213
16:00 – 17:0041210
15:00 – 16:006,672,2214,44
16:00 – 17:003,9611,889,90
Spółdzielczości Pracy
Spółdzielczości Pracy

(NW)

(N)

(SE)
15:00 – 16:00204
16:00 – 17:00374
15:00 – 16:002,220,004,44
16:00 – 17:002,976,933,96
Władysława Andersa

(N)

(NW)

(S)
15:00 – 16:0012161
16:00 – 17:008260
15:00 – 16:0013,3317,781,11
16:00 – 17:007,9225,740,00
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Mieczysława Smorawińskiego - Spółdzielczości Pracy - Władysława Andersa w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00901,5047,1210,00
16:00 – 17:001011,6852,882,97
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Mieczysława Smorawińskiego - Spółdzielczości Pracy - Władysława Andersa w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 90 rowerzystów, co daje wynik 1,50 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Mieczysława Smorawińskiego na ul. Władysława Andersa (22 cyklistów, 24,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 10 do 90
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 101 rowerzystów, co daje wynik 1,68 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Władysława Andersa na ul. Mieczysława Smorawińskiego (16 cyklistów, 17,78% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 2 do 97


Skrzyżowanie ulic Kompozytorów Polskich - Mieczysława Smorawińskiego

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:001374
16:00 – 17:0018108
15:00 – 16:0010,005,383,08
16:00 – 17:0011,116,174,94
Kompozytorów Polskich

(N)

(E)

(S)
Mieczysława Smorawińskiego
15:00 – 16:0011211
16:00 – 17:0021244
15:00 – 16:008,4616,150,77
16:00 – 17:0012,9614,812,47
Mieczysława Smorawińskiego
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00102512
16:00 – 17:0021211
15:00 – 16:007,6919,239,23
16:00 – 17:0012,9612,960,62
Kompozytorów Polskich

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:0031310
16:00 – 17:0051811
15:00 – 16:002,3110,007,69
16:00 – 17:003,0911,116,79
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kompozytorów Polskich - Mieczysława Smorawińskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001302,1744,5212,31
16:00 – 17:001622,7055,4813,58
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kompozytorów Polskich - Mieczysława Smorawińskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 130 rowerzystów, co daje wynik 2,17 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Mieczysława Smorawińskiego na ul. Mieczysława Smorawińskiego (25 cyklistów, 19,23% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 12 do 87
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 162 rowerzystów, co daje wynik 2,70 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Mieczysława Smorawińskiego na ul. Mieczysława Smorawińskiego (21 cyklistów, 16,15% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 13 do 86


Skrzyżowanie ulic Jana Pawła II - Zalew - Bursztynowa - Szkoła Podstawowa nr 46

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00040
16:00 – 17:00261
15:00 – 16:000,007,020,00
16:00 – 17:002,226,671,11
Jana Pawła II

(N)

(E)

(S)
Szkoła Podstawowa nr 46
15:00 – 16:000160
16:00 – 17:003193
15:00 – 16:000,0028,070,00
16:00 – 17:003,3321,113,33
Zalew
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:001189
16:00 – 17:0002415
15:00 – 16:001,7531,5815,79
16:00 – 17:000,0026,6716,67
Bursztynowa

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00441
16:00 – 17:00548
15:00 – 16:007,027,021,75
16:00 – 17:005,564,448,89
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Jana Pawła II - Zalew - Bursztynowa - Szkoła Podstawowa nr 46 w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00570,9538,780,00
16:00 – 17:00901,5061,2211,11
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Jana Pawła II - Zalew - Bursztynowa - Szkoła Podstawowa nr 46 w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 57 rowerzystów, co daje wynik 0,95 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Zalew na ul. Szkoła Podstawowa nr 46 (18 cyklistów, 31,58% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 90 rowerzystów, co daje wynik 1,50 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Zalew na ul. Szkoła Podstawowa nr 46 (18 cyklistów, 31,58% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 11 do 88


Skrzyżowanie ulic Bulwar [Piłsudskiego] - Muzyczna - Bulwar [zalew]

Godziny 15:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00902
16:00 – 17:001502
15:00 – 16:006,620,001,47
16:00 – 17:009,090,001,21
Bulwar [Piłsudskiego]

(N)

(E)

(S)
Muzyczna
15:00 – 16:00172218
16:00 – 17:0023825
15:00 – 16:0012,5016,1813,24
16:00 – 17:0013,944,8515,15
Muzyczna
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00043
16:00 – 17:000328
15:00 – 16:000,002,942,21
16:00 – 17:000,001,8216,97
Bulwar [zalew]

(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:009493
16:00 – 17:005542
15:00 – 16:006,6236,032,21
16:00 – 17:003,0332,731,21
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar [Piłsudskiego] - Muzyczna - Bulwar [zalew] w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent wszystkich [%]Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:001362,2745,188,82
16:00 – 17:001652,7554,829,70
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar [Piłsudskiego] - Muzyczna - Bulwar [zalew] w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 136 rowerzystów, co daje wynik 2,27 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [zalew] na ul. Bulwar [Piłsudskiego] (49 cyklistów, 36,03% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 8 do 91
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 165 rowerzystów, co daje wynik 2,75 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar [zalew] na ul. Bulwar [Piłsudskiego] (49 cyklistów, 36,03% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 9 do 90

Oszacowanie liczby codziennych podróży rowerem

W 2011 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę określającą politykę rowerową. Głównym celem strategicznym tej polityki jest osiągnięcie co najmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży realizowanych na terenie miasta w 2025 roku, z założeniem, że do 2020 roku wskaźnik ten wyniesie 10%. Już wtedy Porozumienie Rowerowe zwracało uwagę, że miasto nie posiada informacji na temat stanu wyjściowego, jednocześnie namawiając by takie badania przeprowadzić jak najszybciej. Niestety do dnia dzisiejszego nie jest znany udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży realizowanych na terenie miasta. Bez tego wskaźnika nie da się monitorować stopnia realizacji Polityki. Na podstawie pomiarów ruchu rowerowego można oszacować ten wskaźnik.

Na początku określimy szacunkową liczbę podróży wewnętrznych odbywanych na terenie miasta. Liczbę codziennych podróży na terenie Lublina założymy jako iloraz liczby mieszkańców Lublina (na podstawie danych GUS - faktyczne miejsce zamieszkania na koniec 2014 roku) oraz wskaźnik ruchliwości. Ze względu na brak takiego wskaźnika dla Lublina przyjęty zostanie wskaźnik z Łodzi określony na podstawie badań ankietowych w 2013 roku (Aktualizacja Studium Systemu Transportowego Dla Miasta Łodzi, Etap 2 Część 6). Wskaźnik ruchliwości w Łodzi wynosi 2,318 podróży/dobę na mieszkańca. Liczba mieszkańców Lublina wynosi 341 722. Liczba podróży odbywanych codziennie w Lublinie wynosi, więc ok. 792 tysięcy podróży. Od tej liczby należy odjąć, jednak liczbę podróży odbywanych pieszo, która w Łodzi wynosi 30,3%. Liczba podróży wewnętrznych odbywanych niepieszo na terenie Lublina wynosi ok. 552 tysięcy podróży/dobę. W dokumencie Studium Komunikacyjne Oraz Koncepcja Organizacji Ruchu W Obszarze Centralnym Miasta Lublin opracowanym przez Transeko w 2012 rok znalazły się inne wartości wskaźnika ruchliwości (2,2 podróży na osobę) i liczby podróży odbywanych pieszo (12%), jednak w dokumencie tym nie podano źródła tych wartości. Na pewno dane te nie pochodzą z danych ankietowych prowadzonych w Lublinie, stad też w artykule jako wartość odniesienia przyjęto dane z Łodzi.

W trakcie pomiarów odnotowano udział rowerów publicznych. Średnio we wszystkich punktach odsetek ten wyniósł 7,7%. W trakcie pomiarów zliczono 7534 rowerzystów. Zakładając, że odsetek liczby rowerzystów korzystających z rowerów publicznych w pomiarach ruchu jest taki sam w całym mieście można szacować, że liczba podróży niepieszych odbywanych rowerem wynosi ok. 5,4%, tj. 29,9 tysiąca podróży.

Czy oznacza to, że Lublin jest bliski realizacji średnioterminowego celu strategicznego, który wynosi 10% w 2020 roku. Raczej nie. Należy pamiętać, że pomiary przeprowadzono w szczycie ruchu rowerowego, natomiast wskaźnik odnosi się do całego roku.

Dokładniejszej analizie takich zjawisk pomogły by dane pochodzące ze stacji automatycznego pomiaru ruchu. Niestety w Lublinie są tylko dwie takie stacje. Zlokalizowane są nad Zalewem Zemborzyckim, czyli mierzą głównie ruch turystyczny. Co więcej wyniki ich pomiarów nigdy nie były publikowane. Rozwiązaniem byłoby umieszczenie stacji automatycznych pomiarów ruchu rowerowego w Centrum miasta. Rozwiązanie takie zastosowano m.in. w Gdańsku.

Obserwacje

Punkty pomiarowe uporządkowano wg liczby rowerzystów w poniższej tabeli:

LP Skrzyżowanie Śr. liczba rowerzystów na godzinę Wzrost do ubiegłego roku [%]
Suma
Suma (z pominięciem wierszy w których wystepuje "bd.")

Ilość rówerzystów policzonych we wszystkich punktach z podziałem 15 min:

Podsumowanie

W trakcie pomiarów w ciągu dwóch godzin w 34 punktach zliczono 8191 rowerzystów, z czego 1037 poruszało się to rowerami publicznymi (12,7%). Średnio w ciągu godziny we wszystkich punktach przejechało 4258 rowerzystów. Największy ruch rowerowy zmierzono na trasie wzdłuż Bystrzycy, na Moście Kultury, przy LKJ oraz na ul. Krochmalnej.

W porównaniu do 2016 roku liczba rowerzystów w 14 badanych punktach spadła o ok. 18 procent. Wzrost ruchu rowerowego odnotowano tylko w 2 punktach na skrzyżowaniu trasy wzdłuż Bystrzycy i al. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu Choiny - Związkowa - Tadeusza Szeligowskiego - Józefa Elsnera.

Liczba osób poruszających się rowerami publicznymi wyniosła średnio 12,7%.

[do uzupełnienia analiza wzdłuż Bystrzycy]

Spis rysunków:

Spis tabel:

Załączniki

Interaktywna mapa z naniesionymi pomiarami ruchu na http://mirl.info.pl/s/pomiary_ruchuOpracowane przez Porozumienie Rowerowe (LublinRowerem.pl)

Pełne dane do pobrania: Link