Badania natężenia ruchu rowerowego w Świdniku z 2016

Spis treści:

 

Metodologia

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 w Świdniku. Pomiar został wykonany na przełomie maja i czerwca w dniach wtorek-czwartek w godzinach szytu rannego 6:30-8:30 oraz szczytu popołudniowego 15:00-17:00 w 17 punktach pomiarowych. Warunki atmosferyczne w trakcie pomiarów: słonecznie, bezwietrzenie, temperatura ok. 19 oC. Pomiar został wykonany przez Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów we współpracy ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS oraz Młodzieżowej Rady Miasta w Świdniku.

Miejsca pomiarów

Przy planowaniu punktów liczenia rowerzystów uwzględniono prowadzone w 2015 roku pomiary ruchu (12 pkt). Dodatkowo wyznaczono 5 nowych skrzyżowań.

W sumier pomiary ruchu rowerowego wykonano w 17 punktach pomiarowych wg poniższego wzoru, które pokrywają prawie cały Świdnik.

Dni i godziny pomiarów

Pomiary ruchu rowerowego w 2015 odbywały się w dni powszednie od wtorku do czwartku w godzinach 7:00-9:00 i 15:00-17:00. Wyniki pomiarów były odnotowywane w formularzu w rozbiciu na godziny. W 2016 w celu porównania ustaliliśmy powtórzenie 12 pkt. realizowanych w 2015. Dodatkowo wyznaczono 5 nowych skrzyżowań.
Pomiary ruchu rowerowego w 2016 odbywały się w godz 6:30-8:30 oraz 15:17:00.

Warunki pogodowe

Pomiary przeprowadzono wyłącznie w dniach charakteryzujących się korzystnymi warunkami atmosferycznymi: przy braku opadów i temperaturze powyżej 15 stopni C.

Badane cechy dodatkowe

Rodzaj Roweru

Ze względu na rodzaj roweru podczas pomiarów badaliśmy podział na rower publiczny oraz własny.

Wyniki pomiarów

Natężenia ruchu rowerowego

Wyniki pomiarów przedstawiono na mapie dostępnej pod adresem mirl.info.pl/s/pomiary_ruchu. Mapa prezentuje liczbę rowerzystów przejeżdżających w danym kierunku na danym skrzyżowaniu w ciągu godziny. Dodatkowo kolorem oznaczono natężenie ruchu w danej relacji.

Prezentacja wyników pomiarów

Schemat przedstawia liczbę rowerzystów na danym skrzyżowaniu (punkcie pomiarowym). W tabelach przedstawiono kierunki jazdy rowerzystów wjeżdżających na skrzyżowanie (tj. na wlocie).

 

WZÓR
 
16:00 – 17:00 13 1 4
       
16:00 – 17:00 8,84 0,68 2,72
Koryzonowej
WZÓR
  Andersa
16:00 – 17:00 16 28 8
       
16:00 – 17:00 10,88 19,05 5,44
Andersa  
16:00 – 17:00 6 34 6
       
16:00 – 17:00 4,08 23,13 4,08
WZÓR
Lwowska
 
16:00 – 17:00 11 12 8
       
16:00 – 17:00 7,48 8,16 5,44
WZÓR
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie
 
16:00 – 17:00 13 1 4
       
16:00 – 17:00 8,84 0,68 2,72
Dane z wybranych kierunków.

 

Tabela z danymi dla wybranego wlotu przedstawia informacje o kierunku w jakim pojechał rowerzysta. Tabela podzielona jest na 2 części:

Zielonym kolorem wyróżniono relacje najczęściej wybierane na danym skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 0 5 8
07:30 – 08:30 1 4 11
       
06:30 – 07:30 0,00 4,13 6,61
07:30 – 08:30 1,06 4,26 11,70
Aleja Lotników Polskich
 
 
(N)

(E)

(S)
  Wojska Polskiego
06:30 – 07:30 4 7 5  
07:30 – 08:30 1 5 2  
         
06:30 – 07:30 3,31 5,79 4,13  
07:30 – 08:30 1,06 5,32 2,13  
Niepodległości  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 31 4 3
07:30 – 08:30 22 8 2
       
06:30 – 07:30 25,62 3,31 2,48
07:30 – 08:30 23,40 8,51 2,13
 
Aleja Lotników Polskich
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 1 46 7
07:30 – 08:30 15 9 14
       
06:30 – 07:30 0,83 38,02 5,79
07:30 – 08:30 15,96 9,57 14,89
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 121 2,02 56,28 3,31
07:30 – 08:30 94 1,57 43,72 2,13
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 121 rowerzystów, co daje wynik 2,02 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (46 cyklistów, 38,02% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 94 rowerzystów, co daje wynik 1,57 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Aleja Lotników Polskich (31 cyklistów, 25,62% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 2 do 97
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 7 2 112
07:30 – 08:30 16 3 75
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 7 87 11
16:00 – 17:00 8 16 23
       
15:00 – 16:00 2,25 27,97 3,54
16:00 – 17:00 6,45 12,90 18,55
Aleja Lotników Polskich
 
 
(N)

(E)

(S)
  Wojska Polskiego
15:00 – 16:00 5 8 49  
16:00 – 17:00 5 4 7  
         
15:00 – 16:00 1,61 2,57 15,76  
16:00 – 17:00 4,03 3,23 5,65  
Niepodległości  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 10 8 23
16:00 – 17:00 13 1 5
       
15:00 – 16:00 3,22 2,57 7,40
16:00 – 17:00 10,48 0,81 4,03
 
Aleja Lotników Polskich
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 40 48 15
16:00 – 17:00 17 23 2
       
15:00 – 16:00 12,86 15,43 4,82
16:00 – 17:00 13,71 18,55 1,61
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 311 5,18 71,49 1,29
16:00 – 17:00 124 2,07 28,51 0,81
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 311 rowerzystów, co daje wynik 5,18 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (87 cyklistów, 27,97% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 124 rowerzystów, co daje wynik 2,07 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Niepodległości (11 cyklistów, 3,54% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 99
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 43 2 266
16:00 – 17:00 11 16 97
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 5 4 5
07:30 – 08:30 5 32 5
       
06:30 – 07:30 4,27 3,42 4,27
07:30 – 08:30 2,98 19,05 2,98
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Niepodległości
06:30 – 07:30 7 9 4  
07:30 – 08:30 6 9 2  
         
06:30 – 07:30 5,98 7,69 3,42  
07:30 – 08:30 3,57 5,36 1,19  
Niepodległości  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 5 19 6
07:30 – 08:30 16 33 2
       
06:30 – 07:30 4,27 16,24 5,13
07:30 – 08:30 9,52 19,64 1,19
 
Wyszyńskiego
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 9 38 6
07:30 – 08:30 7 44 7
       
06:30 – 07:30 7,69 32,48 5,13
07:30 – 08:30 4,17 26,19 4,17
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 117 1,95 41,05 0,85
07:30 – 08:30 168 2,80 58,95 1,19
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 117 rowerzystów, co daje wynik 1,95 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (38 cyklistów, 32,48% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 99
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 168 rowerzystów, co daje wynik 2,80 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (38 cyklistów, 32,48% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 38 21 58
07:30 – 08:30 81 0 87
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 2 47 20
16:00 – 17:00 3 11 3
       
15:00 – 16:00 0,95 22,27 9,48
16:00 – 17:00 2,13 7,80 2,13
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Niepodległości
15:00 – 16:00 0 37 16  
16:00 – 17:00 0 35 10  
         
15:00 – 16:00 0,00 17,54 7,58  
16:00 – 17:00 0,00 24,82 7,09  
Niepodległości  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 5 29 22
16:00 – 17:00 1 31 12
       
15:00 – 16:00 2,37 13,74 10,43
16:00 – 17:00 0,71 21,99 8,51
 
Wyszyńskiego
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 5 14 14
16:00 – 17:00 12 12 11
       
15:00 – 16:00 2,37 6,64 6,64
16:00 – 17:00 8,51 8,51 7,80
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 211 3,52 59,94 0,47
16:00 – 17:00 141 2,35 40,06 3,55
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 211 rowerzystów, co daje wynik 3,52 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (47 cyklistów, 22,27% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 99
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 141 rowerzystów, co daje wynik 2,35 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (37 cyklistów, 17,54% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 40 1 170
16:00 – 17:00 39 1 101
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 4 7 0
07:30 – 08:30 10 7 4
       
06:30 – 07:30 5,80 10,14 0,00
07:30 – 08:30 15,62 10,94 6,25
Kosynierów
 
 
(N)

(E)

(S)
  Niepodległości
06:30 – 07:30 4 8 3  
07:30 – 08:30 4 6 5  
         
06:30 – 07:30 5,80 11,59 4,35  
07:30 – 08:30 6,25 9,38 7,81  
Osiedle Wschód  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 3 18 1
07:30 – 08:30 0 6 2
       
06:30 – 07:30 4,35 26,09 1,45
07:30 – 08:30 0,00 9,38 3,12
 
Kosynierów
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 10 11 0
07:30 – 08:30 8 10 2
       
06:30 – 07:30 14,49 15,94 0,00
07:30 – 08:30 12,50 15,62 3,12
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 69 1,15 51,88 0,00
07:30 – 08:30 64 1,07 48,12 1,56
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 69 rowerzystów, co daje wynik 1,15 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Osiedle Wschód na ul. Niepodległości (18 cyklistów, 26,09% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 64 rowerzystów, co daje wynik 1,07 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Niepodległości (4 cyklistów, 5,80% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 44 12 13
07:30 – 08:30 54 6 4
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 9 9 3
16:00 – 17:00 6 12 1
       
15:00 – 16:00 10,00 10,00 3,33
16:00 – 17:00 9,38 18,75 1,56
Kosynierów
 
 
(N)

(E)

(S)
  Niepodległości
15:00 – 16:00 11 15 7  
16:00 – 17:00 5 11 7  
         
15:00 – 16:00 12,22 16,67 7,78  
16:00 – 17:00 7,81 17,19 10,94  
Osiedle Wschód  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 1 8 3
16:00 – 17:00 1 8 0
       
15:00 – 16:00 1,11 8,89 3,33
16:00 – 17:00 1,56 12,50 0,00
 
Kosynierów
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 4 18 2
16:00 – 17:00 2 8 3
       
15:00 – 16:00 4,44 20,00 2,22
16:00 – 17:00 3,12 12,50 4,69
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 90 1,50 58,44 0,00
16:00 – 17:00 64 1,07 41,56 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 90 rowerzystów, co daje wynik 1,50 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (18 cyklistów, 20,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 64 rowerzystów, co daje wynik 1,07 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (9 cyklistów, 10,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 72 9 9
16:00 – 17:00 47 6 11
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód - Niepodległości w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza - Wszysńskiego

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 5 16 5
07:30 – 08:30 5 24 4
       
06:30 – 07:30 3,29 10,53 3,29
07:30 – 08:30 5,62 26,97 4,49
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Spółdzielcza
06:30 – 07:30 6 9 2  
07:30 – 08:30 2 10 5  
         
06:30 – 07:30 3,95 5,92 1,32  
07:30 – 08:30 2,25 11,24 5,62  
Spółdzielcza  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 16 33 2
07:30 – 08:30 1 2 0
       
06:30 – 07:30 10,53 21,71 1,32
07:30 – 08:30 1,12 2,25 0,00
 
Wszysńskiego
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 7 44 7
07:30 – 08:30 8 25 3
       
06:30 – 07:30 4,61 28,95 4,61
07:30 – 08:30 8,99 28,09 3,37
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza - Wszysńskiego w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 152 2,53 63,07 1,32
07:30 – 08:30 89 1,48 36,93 1,12
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza - Wszysńskiego w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 152 rowerzystów, co daje wynik 2,53 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wszysńskiego na ul. Wyszyńskiego (44 cyklistów, 28,95% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 89 rowerzystów, co daje wynik 1,48 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wszysńskiego na ul. Wyszyńskiego (44 cyklistów, 28,95% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 31 0 121
07:30 – 08:30 28 1 60
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza - Wszysńskiego w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 5 71 13
16:00 – 17:00 4 28 2
       
15:00 – 16:00 3,18 45,22 8,28
16:00 – 17:00 4,55 31,82 2,27
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Spółdzielcza
15:00 – 16:00 5 12 7  
16:00 – 17:00 4 7 8  
         
15:00 – 16:00 3,18 7,64 4,46  
16:00 – 17:00 4,55 7,95 9,09  
Spółdzielcza  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 6 6 1
16:00 – 17:00 1 4 1
       
15:00 – 16:00 3,82 3,82 0,64
16:00 – 17:00 1,14 4,55 1,14
 
Wszysńskiego
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 8 21 2
16:00 – 17:00 9 18 2
       
15:00 – 16:00 5,10 13,38 1,27
16:00 – 17:00 10,23 20,45 2,27
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza - Wszysńskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 157 2,62 64,08 4,46
16:00 – 17:00 88 1,47 35,92 3,41
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza - Wszysńskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 157 rowerzystów, co daje wynik 2,62 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wszysńskiego (71 cyklistów, 45,22% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 4 do 95
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 88 rowerzystów, co daje wynik 1,47 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wszysńskiego (71 cyklistów, 45,22% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 37 3 117
16:00 – 17:00 14 4 70
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza - Wszysńskiego w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 2 11 1
07:30 – 08:30 1 6 0
       
06:30 – 07:30 3,85 21,15 1,92
07:30 – 08:30 3,70 22,22 0,00
Kosynierów
 
 
(N)

(E)

(S)
  Trurystyczna
06:30 – 07:30 5 3 1  
07:30 – 08:30 3 1 4  
         
06:30 – 07:30 9,62 5,77 1,92  
07:30 – 08:30 11,11 3,70 14,81  
Smorawińskiego  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 2 4 2
07:30 – 08:30 1 0 0
       
06:30 – 07:30 3,85 7,69 3,85
07:30 – 08:30 3,70 0,00 0,00
 
Kosynierów
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 2 17 2
07:30 – 08:30 2 6 3
       
06:30 – 07:30 3,85 32,69 3,85
07:30 – 08:30 7,41 22,22 11,11
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 52 0,87 65,82 1,92
07:30 – 08:30 27 0,45 34,18 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 52 rowerzystów, co daje wynik 0,87 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (17 cyklistów, 32,69% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 27 rowerzystów, co daje wynik 0,45 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (11 cyklistów, 21,15% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 45 7 0
07:30 – 08:30 17 10 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 4 18 4
16:00 – 17:00 3 16 1
       
15:00 – 16:00 5,88 26,47 5,88
16:00 – 17:00 6,98 37,21 2,33
Kosynierów
 
 
(N)

(E)

(S)
  Trurystyczna
15:00 – 16:00 8 4 3  
16:00 – 17:00 1 2 0  
         
15:00 – 16:00 11,76 5,88 4,41  
16:00 – 17:00 2,33 4,65 0,00  
Smorawińskiego  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 4 6 2
16:00 – 17:00 1 3 0
       
15:00 – 16:00 5,88 8,82 2,94
16:00 – 17:00 2,33 6,98 0,00
 
Kosynierów
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 3 12 0
16:00 – 17:00 2 14 0
       
15:00 – 16:00 4,41 17,65 0,00
16:00 – 17:00 4,65 32,56 0,00
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 68 1,13 61,26 0,00
16:00 – 17:00 43 0,72 38,74 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 68 rowerzystów, co daje wynik 1,13 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (18 cyklistów, 26,47% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 43 rowerzystów, co daje wynik 0,72 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kosynierów na ul. Kosynierów (18 cyklistów, 26,47% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 60 7 1
16:00 – 17:00 41 2 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Trurystyczna w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 0 9 2
07:30 – 08:30 1 0 1
       
06:30 – 07:30 0,00 5,00 1,11
07:30 – 08:30 1,67 0,00 1,67
tunel WSK
 
 
(N)

(E)

(S)
  Targowa
06:30 – 07:30 5 7 3  
07:30 – 08:30 1 5 5  
         
06:30 – 07:30 2,78 3,89 1,67  
07:30 – 08:30 1,67 8,33 8,33  
Targowa  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 37 6 7
07:30 – 08:30 6 7 12
       
06:30 – 07:30 20,56 3,33 3,89
07:30 – 08:30 10,00 11,67 20,00
 
Centrum
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 9 89 6
07:30 – 08:30 9 2 11
       
06:30 – 07:30 5,00 49,44 3,33
07:30 – 08:30 15,00 3,33 18,33
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 180 3,00 75,00 0,00
07:30 – 08:30 60 1,00 25,00 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 180 rowerzystów, co daje wynik 3,00 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Centrum na ul. tunel WSK (89 cyklistów, 49,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 60 rowerzystów, co daje wynik 1,00 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Targowa na ul. Centrum (7 cyklistów, 3,89% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 147 33 0
07:30 – 08:30 28 32 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 3 65 54
16:00 – 17:00 2 9 1
       
15:00 – 16:00 1,83 39,63 32,93
16:00 – 17:00 5,13 23,08 2,56
tunel WSK
 
 
(N)

(E)

(S)
  Targowa
15:00 – 16:00 0 14 3  
16:00 – 17:00 4 8 3  
         
15:00 – 16:00 0,00 8,54 1,83  
16:00 – 17:00 10,26 20,51 7,69  
Targowa  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 1 5 3
16:00 – 17:00 1 2 3
       
15:00 – 16:00 0,61 3,05 1,83
16:00 – 17:00 2,56 5,13 7,69
 
Centrum
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 9 4 3
16:00 – 17:00 3 1 2
       
15:00 – 16:00 5,49 2,44 1,83
16:00 – 17:00 7,69 2,56 5,13
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 164 2,73 80,79 0,00
16:00 – 17:00 39 0,65 19,21 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 164 rowerzystów, co daje wynik 2,73 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. tunel WSK na ul. Centrum (65 cyklistów, 39,63% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 39 rowerzystów, co daje wynik 0,65 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. tunel WSK na ul. Centrum (65 cyklistów, 39,63% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 43 121 0
16:00 – 17:00 19 20 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 0 9 5
07:30 – 08:30 0 11 4
       
06:30 – 07:30 0,00 18,75 10,42
07:30 – 08:30 0,00 14,86 5,41
Aleja Lotników Polskich
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
06:30 – 07:30 2 3 1  
07:30 – 08:30 1 10 1  
         
06:30 – 07:30 4,17 6,25 2,08  
07:30 – 08:30 1,35 13,51 1,35  
Racławicka  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 8 2 2
07:30 – 08:30 11 6 6
       
06:30 – 07:30 16,67 4,17 4,17
07:30 – 08:30 14,86 8,11 8,11
 
Aleja Lotników Polskich
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 2 11 3
07:30 – 08:30 2 17 5
       
06:30 – 07:30 4,17 22,92 6,25
07:30 – 08:30 2,70 22,97 6,76
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 48 0,80 39,34 2,08
07:30 – 08:30 74 1,23 60,66 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 48 rowerzystów, co daje wynik 0,80 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (11 cyklistów, 22,92% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 2 do 97
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 74 rowerzystów, co daje wynik 1,23 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (11 cyklistów, 22,92% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 29 2 17
07:30 – 08:30 28 5 41
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 4 53 22
16:00 – 17:00 5 19 10
       
15:00 – 16:00 2,86 37,86 15,71
16:00 – 17:00 4,42 16,81 8,85
Aleja Lotników Polskich
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
15:00 – 16:00 2 4 1  
16:00 – 17:00 8 8 3  
         
15:00 – 16:00 1,43 2,86 0,71  
16:00 – 17:00 7,08 7,08 2,65  
Racławicka  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 10 11 8
16:00 – 17:00 8 11 8
       
15:00 – 16:00 7,14 7,86 5,71
16:00 – 17:00 7,08 9,73 7,08
 
Aleja Lotników Polskich
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 6 13 6
16:00 – 17:00 5 23 5
       
15:00 – 16:00 4,29 9,29 4,29
16:00 – 17:00 4,42 20,35 4,42
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 140 2,33 55,34 0,00
16:00 – 17:00 113 1,88 44,66 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 140 rowerzystów, co daje wynik 2,33 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (53 cyklistów, 37,86% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 113 rowerzystów, co daje wynik 1,88 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (13 cyklistów, 9,29% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 70 2 68
16:00 – 17:00 66 19 28
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Racławicka w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racłąwicka - Racławicka

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 1 5 4
07:30 – 08:30 2 15 10
       
06:30 – 07:30 1,11 5,56 4,44
07:30 – 08:30 1,63 12,20 8,13
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
06:30 – 07:30 3 5 3  
07:30 – 08:30 6 25 3  
         
06:30 – 07:30 3,33 5,56 3,33  
07:30 – 08:30 4,88 20,33 2,44  
Racłąwicka  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 18 8 2
07:30 – 08:30 17 4 4
       
06:30 – 07:30 20,00 8,89 2,22
07:30 – 08:30 13,82 3,25 3,25
 
Wyszyńskiego
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 2 31 8
07:30 – 08:30 4 23 10
       
06:30 – 07:30 2,22 34,44 8,89
07:30 – 08:30 3,25 18,70 8,13
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racłąwicka - Racławicka w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 90 1,50 42,25 1,11
07:30 – 08:30 123 2,05 57,75 1,63
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racłąwicka - Racławicka w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 90 rowerzystów, co daje wynik 1,50 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (31 cyklistów, 34,44% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 123 rowerzystów, co daje wynik 2,05 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racłąwicka (5 cyklistów, 5,56% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 55 2 33
07:30 – 08:30 73 4 46
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racłąwicka - Racławicka w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 16 42 24
16:00 – 17:00 20 28 10
       
15:00 – 16:00 8,84 23,20 13,26
16:00 – 17:00 13,42 18,79 6,71
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
15:00 – 16:00 6 20 2  
16:00 – 17:00 19 12 2  
         
15:00 – 16:00 3,31 11,05 1,10  
16:00 – 17:00 12,75 8,05 1,34  
Racłąwicka  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 17 26 5
16:00 – 17:00 15 17 2
       
15:00 – 16:00 9,39 14,36 2,76
16:00 – 17:00 10,07 11,41 1,34
 
Wyszyńskiego
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 6 15 2
16:00 – 17:00 3 18 3
       
15:00 – 16:00 3,31 8,29 1,10
16:00 – 17:00 2,01 12,08 2,01
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racłąwicka - Racławicka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 181 3,02 54,85 1,10
16:00 – 17:00 149 2,48 45,15 5,37
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racłąwicka - Racławicka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 181 rowerzystów, co daje wynik 3,02 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (42 cyklistów, 23,20% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 149 rowerzystów, co daje wynik 2,48 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (42 cyklistów, 23,20% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 5 do 94
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 103 8 70
16:00 – 17:00 77 1 71
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racłąwicka - Racławicka w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Rracławicka - Głogowa - Racławicka

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 6 0 4
07:30 – 08:30 2 3 5
       
06:30 – 07:30 13,04 0,00 8,70
07:30 – 08:30 3,45 5,17 8,62
Kosynierów
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
06:30 – 07:30 5 9 0  
07:30 – 08:30 3 11 2  
         
06:30 – 07:30 10,87 19,57 0,00  
07:30 – 08:30 5,17 18,97 3,45  
Rracławicka  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 4 7 0
07:30 – 08:30 4 17 3
       
06:30 – 07:30 8,70 15,22 0,00
07:30 – 08:30 6,90 29,31 5,17
 
Głogowa
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 2 5 4
07:30 – 08:30 2 4 2
       
06:30 – 07:30 4,35 10,87 8,70
07:30 – 08:30 3,45 6,90 3,45
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Rracławicka - Głogowa - Racławicka w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 46 0,77 44,23 0,00
07:30 – 08:30 58 0,97 55,77 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Rracławicka - Głogowa - Racławicka w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 46 rowerzystów, co daje wynik 0,77 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Rracławicka (9 cyklistów, 19,57% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 58 rowerzystów, co daje wynik 0,97 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Rracławicka na ul. Racławicka (7 cyklistów, 15,22% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 36 10 0
07:30 – 08:30 48 10 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Rracławicka - Głogowa - Racławicka w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 8 4 14
16:00 – 17:00 8 8 6
       
15:00 – 16:00 8,99 4,49 15,73
16:00 – 17:00 9,52 9,52 7,14
Kosynierów
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
15:00 – 16:00 7 24 7  
16:00 – 17:00 7 18 3  
         
15:00 – 16:00 7,87 26,97 7,87  
16:00 – 17:00 8,33 21,43 3,57  
Rracławicka  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 4 7 4
16:00 – 17:00 7 11 4
       
15:00 – 16:00 4,49 7,87 4,49
16:00 – 17:00 8,33 13,10 4,76
 
Głogowa
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 1 5 4
16:00 – 17:00 4 2 6
       
15:00 – 16:00 1,12 5,62 4,49
16:00 – 17:00 4,76 2,38 7,14
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Rracławicka - Głogowa - Racławicka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 89 1,48 51,45 0,00
16:00 – 17:00 84 1,40 48,55 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kosynierów - Rracławicka - Głogowa - Racławicka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 89 rowerzystów, co daje wynik 1,48 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Rracławicka (24 cyklistów, 26,97% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 84 rowerzystów, co daje wynik 1,40 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Rracławicka (24 cyklistów, 26,97% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 79 10 0
16:00 – 17:00 72 12 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kosynierów - Rracławicka - Głogowa - Racławicka w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 3 2 3
07:30 – 08:30 1 3 1
       
06:30 – 07:30 7,14 4,76 7,14
07:30 – 08:30 1,79 5,36 1,79
Armii Krajowej
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
06:30 – 07:30 4 2 5  
07:30 – 08:30 2 3 5  
         
06:30 – 07:30 9,52 4,76 11,90  
07:30 – 08:30 3,57 5,36 8,93  
Krępiecka  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 2 8 1
07:30 – 08:30 4 3 0
       
06:30 – 07:30 4,76 19,05 2,38
07:30 – 08:30 7,14 5,36 0,00
 
Kusocińskiego
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 3 9 0
07:30 – 08:30 10 24 0
       
06:30 – 07:30 7,14 21,43 0,00
07:30 – 08:30 17,86 42,86 0,00
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 42 0,70 42,86 2,38
07:30 – 08:30 56 0,93 57,14 1,79
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 42 rowerzystów, co daje wynik 0,70 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kusocińskiego na ul. Armii Krajowej (9 cyklistów, 21,43% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 2 do 97
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 56 rowerzystów, co daje wynik 0,93 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kusocińskiego na ul. Armii Krajowej (9 cyklistów, 21,43% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 23 19 0
07:30 – 08:30 46 10 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 7 18 6
16:00 – 17:00 6 16 12
       
15:00 – 16:00 5,74 14,75 4,92
16:00 – 17:00 4,20 11,19 8,39
Armii Krajowej
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
15:00 – 16:00 12 19 11  
16:00 – 17:00 4 23 12  
         
15:00 – 16:00 9,84 15,57 9,02  
16:00 – 17:00 2,80 16,08 8,39  
Krępiecka  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 2 18 6
16:00 – 17:00 4 10 10
       
15:00 – 16:00 1,64 14,75 4,92
16:00 – 17:00 2,80 6,99 6,99
 
Kusocińskiego
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 2 11 10
16:00 – 17:00 14 17 15
       
15:00 – 16:00 1,64 9,02 8,20
16:00 – 17:00 9,79 11,89 10,49
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 122 2,03 46,04 0,00
16:00 – 17:00 143 2,38 53,96 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 122 rowerzystów, co daje wynik 2,03 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Krępiecka (19 cyklistów, 15,57% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 143 rowerzystów, co daje wynik 2,38 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Krępiecka (19 cyklistów, 15,57% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 96 26 0
16:00 – 17:00 114 29 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin

Godziny 06:30 – 08:30

     
 
(E)
  Lublin
06:30 – 07:30 14  
07:30 – 08:30 10  
     
06:30 – 07:30 35,90  
07:30 – 08:30 41,67  
Świdnik  
(W)
06:30 – 07:30 25
07:30 – 08:30 14
   
06:30 – 07:30 64,10
07:30 – 08:30 58,33
     
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 39 0,65 61,90 0,00
07:30 – 08:30 24 0,40 38,10 4,17
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 39 rowerzystów, co daje wynik 0,65 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Świdnik na ul. Lublin (25 cyklistów, 64,10% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 24 rowerzystów, co daje wynik 0,40 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Świdnik na ul. Lublin (25 cyklistów, 64,10% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 4 do 95
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 0 39 0
07:30 – 08:30 0 24 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

     
 
(E)
  Lublin
15:00 – 16:00 38  
16:00 – 17:00 16  
     
15:00 – 16:00 63,33  
16:00 – 17:00 51,61  
Świdnik  
(W)
15:00 – 16:00 22
16:00 – 17:00 15
   
15:00 – 16:00 36,67
16:00 – 17:00 48,39
     
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 60 1,00 65,93 3,33
16:00 – 17:00 31 0,52 34,07 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 60 rowerzystów, co daje wynik 1,00 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Lublin na ul. Świdnik (38 cyklistów, 63,33% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 31 rowerzystów, co daje wynik 0,52 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Lublin na ul. Świdnik (38 cyklistów, 63,33% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 0 60 0
16:00 – 17:00 0 31 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Świdnik - Lublin w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(S)
06:30 – 07:30 5
07:30 – 08:30 7
   
06:30 – 07:30 6,17
07:30 – 08:30 24,14
Aleja Lotników Polskich
 
 
 
 
Aleja Lotników Polskich
 
(N)
06:30 – 07:30 76
07:30 – 08:30 22
   
06:30 – 07:30 93,83
07:30 – 08:30 75,86
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 81 1,35 73,64 1,23
07:30 – 08:30 29 0,48 26,36 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 81 rowerzystów, co daje wynik 1,35 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (76 cyklistów, 93,83% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 29 rowerzystów, co daje wynik 0,48 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (76 cyklistów, 93,83% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 0 34 47
07:30 – 08:30 0 6 23
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(S)
15:00 – 16:00 91
16:00 – 17:00 19
   
15:00 – 16:00 93,81
16:00 – 17:00 57,58
Aleja Lotników Polskich
 
 
 
 
Aleja Lotników Polskich
 
(N)
15:00 – 16:00 6
16:00 – 17:00 14
   
15:00 – 16:00 6,19
16:00 – 17:00 42,42
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 97 1,62 74,62 1,03
16:00 – 17:00 33 0,55 25,38 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 97 rowerzystów, co daje wynik 1,62 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (91 cyklistów, 93,81% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 33 rowerzystów, co daje wynik 0,55 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Aleja Lotników Polskich na ul. Aleja Lotników Polskich (91 cyklistów, 93,81% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 0 11 86
16:00 – 17:00 0 8 25
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 1 2 0
07:30 – 08:30 2 9 0
       
06:30 – 07:30 2,00 4,00 0,00
07:30 – 08:30 2,53 11,39 0,00
Kościuszki
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
06:30 – 07:30 1 9 1  
07:30 – 08:30 0 14 3  
         
06:30 – 07:30 2,00 18,00 2,00  
07:30 – 08:30 0,00 17,72 3,80  
Racławicka  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 4 7 2
07:30 – 08:30 0 18 3
       
06:30 – 07:30 8,00 14,00 4,00
07:30 – 08:30 0,00 22,78 3,80
 
Kalinowa
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 4 19 0
07:30 – 08:30 9 18 3
       
06:30 – 07:30 8,00 38,00 0,00
07:30 – 08:30 11,39 22,78 3,80
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 50 0,83 38,76 0,00
07:30 – 08:30 79 1,32 61,24 1,27
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 50 rowerzystów, co daje wynik 0,83 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kalinowa na ul. Kościuszki (19 cyklistów, 38,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 79 rowerzystów, co daje wynik 1,32 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racławicka (7 cyklistów, 14,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 39 11 0
07:30 – 08:30 58 21 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 3 6 5
16:00 – 17:00 6 13 8
       
15:00 – 16:00 3,45 6,90 5,75
16:00 – 17:00 5,88 12,75 7,84
Kościuszki
 
 
(N)

(E)

(S)
  Racławicka
15:00 – 16:00 3 31 7  
16:00 – 17:00 2 29 10  
         
15:00 – 16:00 3,45 35,63 8,05  
16:00 – 17:00 1,96 28,43 9,80  
Racławicka  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 0 21 0
16:00 – 17:00 0 20 3
       
15:00 – 16:00 0,00 24,14 0,00
16:00 – 17:00 0,00 19,61 2,94
 
Kalinowa
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 4 6 1
16:00 – 17:00 2 6 3
       
15:00 – 16:00 4,60 6,90 1,15
16:00 – 17:00 1,96 5,88 2,94
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 87 1,45 46,03 0,00
16:00 – 17:00 102 1,70 53,97 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 87 rowerzystów, co daje wynik 1,45 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racławicka (31 cyklistów, 35,63% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 102 rowerzystów, co daje wynik 1,70 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławicka na ul. Racławicka (31 cyklistów, 35,63% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 67 20 0
16:00 – 17:00 73 29 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 3 1 1
07:30 – 08:30 5 6 4
       
06:30 – 07:30 11,11 3,70 3,70
07:30 – 08:30 6,33 7,59 5,06
Kusocińskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Klonowa
06:30 – 07:30 4 2 4  
07:30 – 08:30 14 8 1  
         
06:30 – 07:30 14,81 7,41 14,81  
07:30 – 08:30 17,72 10,13 1,27  
Olimpijczyków  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 5 7 0
07:30 – 08:30 15 17 1
       
06:30 – 07:30 18,52 25,93 0,00
07:30 – 08:30 18,99 21,52 1,27
 
Kusocińskiego
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 0 0 0
07:30 – 08:30 3 5 0
       
06:30 – 07:30 0,00 0,00 0,00
07:30 – 08:30 3,80 6,33 0,00
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 27 0,45 25,47 0,00
07:30 – 08:30 79 1,32 74,53 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 27 rowerzystów, co daje wynik 0,45 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Olimpijczyków na ul. Klonowa (7 cyklistów, 25,93% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 79 rowerzystów, co daje wynik 1,32 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Olimpijczyków na ul. Klonowa (7 cyklistów, 25,93% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 6 21 0
07:30 – 08:30 39 40 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 11 1 19
16:00 – 17:00 9 0 10
       
15:00 – 16:00 13,10 1,19 22,62
16:00 – 17:00 13,64 0,00 15,15
Kusocińskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Klonowa
15:00 – 16:00 7 9 13  
16:00 – 17:00 11 15 5  
         
15:00 – 16:00 8,33 10,71 15,48  
16:00 – 17:00 16,67 22,73 7,58  
Olimpijczyków  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 10 4 0
16:00 – 17:00 2 12 0
       
15:00 – 16:00 11,90 4,76 0,00
16:00 – 17:00 3,03 18,18 0,00
 
Kusocińskiego
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 7 2 1
16:00 – 17:00 2 0 0
       
15:00 – 16:00 8,33 2,38 1,19
16:00 – 17:00 3,03 0,00 0,00
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 84 1,40 56,00 1,19
16:00 – 17:00 66 1,10 44,00 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 84 rowerzystów, co daje wynik 1,40 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kusocińskiego na ul. Olimpijczyków (19 cyklistów, 22,62% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 66 rowerzystów, co daje wynik 1,10 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Klonowa na ul. Olimpijczyków (9 cyklistów, 10,71% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 39 45 0
16:00 – 17:00 33 33 0
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Klonowa

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 0 3 2
07:30 – 08:30 0 3 1
       
06:30 – 07:30 0,00 13,64 9,09
07:30 – 08:30 0,00 8,82 2,94
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Klonowa
06:30 – 07:30 1 2 0  
07:30 – 08:30 1 4 0  
         
06:30 – 07:30 4,55 9,09 0,00  
07:30 – 08:30 2,94 11,76 0,00  
Klonowa  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 0 2 1
07:30 – 08:30 2 3 2
       
06:30 – 07:30 0,00 9,09 4,55
07:30 – 08:30 5,88 8,82 5,88
 
Wyszyńskiego
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 0 10 1
07:30 – 08:30 1 17 0
       
06:30 – 07:30 0,00 45,45 4,55
07:30 – 08:30 2,94 50,00 0,00
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Klonowa w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 22 0,37 39,29 0,00
07:30 – 08:30 34 0,57 60,71 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Klonowa w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 22 rowerzystów, co daje wynik 0,37 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (10 cyklistów, 45,45% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 34 rowerzystów, co daje wynik 0,57 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (10 cyklistów, 45,45% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 7 2 13
07:30 – 08:30 6 7 21
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Klonowa w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 2 22 8
16:00 – 17:00 1 17 1
       
15:00 – 16:00 2,90 31,88 11,59
16:00 – 17:00 2,17 36,96 2,17
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Klonowa
15:00 – 16:00 2 6 2  
16:00 – 17:00 1 3 2  
         
15:00 – 16:00 2,90 8,70 2,90  
16:00 – 17:00 2,17 6,52 4,35  
Klonowa  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 4 11 3
16:00 – 17:00 0 1 1
       
15:00 – 16:00 5,80 15,94 4,35
16:00 – 17:00 0,00 2,17 2,17
 
Wyszyńskiego
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 0 6 3
16:00 – 17:00 2 14 3
       
15:00 – 16:00 0,00 8,70 4,35
16:00 – 17:00 4,35 30,43 6,52
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Klonowa w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 69 1,15 60,00 2,90
16:00 – 17:00 46 0,77 40,00 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Klonowa w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 69 rowerzystów, co daje wynik 1,15 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (22 cyklistów, 31,88% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 2 do 97
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 46 rowerzystów, co daje wynik 0,77 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (22 cyklistów, 31,88% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 24 13 32
16:00 – 17:00 16 3 27
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Klonowa w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Kopernik - Niepodległości - Kopernika

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 2 3 0
07:30 – 08:30 1 0 0
       
06:30 – 07:30 3,03 4,55 0,00
07:30 – 08:30 1,67 0,00 0,00
Kopernik
 
 
(N)

(E)

(S)
  Niepodległości
06:30 – 07:30 2 8 3  
07:30 – 08:30 0 9 11  
         
06:30 – 07:30 3,03 12,12 4,55  
07:30 – 08:30 0,00 15,00 18,33  
Niepodległości  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 2 29 2
07:30 – 08:30 0 19 12
       
06:30 – 07:30 3,03 43,94 3,03
07:30 – 08:30 0,00 31,67 20,00
 
Kopernika
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 12 1 2
07:30 – 08:30 4 2 2
       
06:30 – 07:30 18,18 1,52 3,03
07:30 – 08:30 6,67 3,33 3,33
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kopernik - Niepodległości - Kopernika w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 66 1,10 52,38 0,00
07:30 – 08:30 60 1,00 47,62 3,33
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kopernik - Niepodległości - Kopernika w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 66 rowerzystów, co daje wynik 1,10 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (29 cyklistów, 43,94% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 60 rowerzystów, co daje wynik 1,00 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (29 cyklistów, 43,94% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 10 11 45
07:30 – 08:30 14 4 42
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kopernik - Niepodległości - Kopernika w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 1 2 2
16:00 – 17:00 0 13 0
       
15:00 – 16:00 0,99 1,98 1,98
16:00 – 17:00 0,00 15,66 0,00
Kopernik
 
 
(N)

(E)

(S)
  Niepodległości
15:00 – 16:00 6 38 15  
16:00 – 17:00 9 24 5  
         
15:00 – 16:00 5,94 37,62 14,85  
16:00 – 17:00 10,84 28,92 6,02  
Niepodległości  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 2 21 3
16:00 – 17:00 1 25 1
       
15:00 – 16:00 1,98 20,79 2,97
16:00 – 17:00 1,20 30,12 1,20
 
Kopernika
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 3 5 3
16:00 – 17:00 2 3 0
       
15:00 – 16:00 2,97 4,95 2,97
16:00 – 17:00 2,41 3,61 0,00
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kopernik - Niepodległości - Kopernika w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 101 1,68 54,89 1,98
16:00 – 17:00 83 1,38 45,11 3,61
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kopernik - Niepodległości - Kopernika w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 101 rowerzystów, co daje wynik 1,68 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (38 cyklistów, 37,62% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 1 do 98
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 83 rowerzystów, co daje wynik 1,38 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Niepodległości na ul. Niepodległości (21 cyklistów, 20,79% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 9 14 78
16:00 – 17:00 10 18 55
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kopernik - Niepodległości - Kopernika w szczycie popołudniowym.



Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Wiejska

Godziny 06:30 – 08:30

 
 
(W)

(S)

(E)
06:30 – 07:30 0 3 0
07:30 – 08:30 0 3 0
       
06:30 – 07:30 0,00 25,00 0,00
07:30 – 08:30 0,00 15,79 0,00
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Wiejska
06:30 – 07:30 0 0 1  
07:30 – 08:30 3 0 0  
         
06:30 – 07:30 0,00 0,00 8,33  
07:30 – 08:30 15,79 0,00 0,00  
Wiejska  
(N)

(W)

(S)
06:30 – 07:30 1 0 0
07:30 – 08:30 3 1 0
       
06:30 – 07:30 8,33 0,00 0,00
07:30 – 08:30 15,79 5,26 0,00
 
Wyszyńskiego
 
(W)

(N)

(E)
06:30 – 07:30 0 7 0
07:30 – 08:30 0 8 1
       
06:30 – 07:30 0,00 58,33 0,00
07:30 – 08:30 0,00 42,11 5,26
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Wiejska w szczycie porannym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
06:30 – 07:30 12 0,20 38,71 0,00
07:30 – 08:30 19 0,32 61,29 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Wiejska w szczycie porannym.
W przeciągu godziny, między 06:30 – 07:30 przez skrzyżowanie przejechało 12 rowerzystów, co daje wynik 0,20 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (7 cyklistów, 58,33% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
W przeciągu godziny, między 06:30 – 08:30 przez skrzyżowanie przejechało 19 rowerzystów, co daje wynik 0,32 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (7 cyklistów, 58,33% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
06:30 – 07:30 0 0 12
07:30 – 08:30 6 0 13
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Wiejska w szczycie porannym.

 

Godziny 15:00 – 17:00

 
 
(W)

(S)

(E)
15:00 – 16:00 2 11 4
16:00 – 17:00 1 12 4
       
15:00 – 16:00 6,67 36,67 13,33
16:00 – 17:00 3,33 40,00 13,33
Wyszyńskiego
 
 
(N)

(E)

(S)
  Wiejska
15:00 – 16:00 2 0 1  
16:00 – 17:00 1 0 0  
         
15:00 – 16:00 6,67 0,00 3,33  
16:00 – 17:00 3,33 0,00 0,00  
Wiejska  
(N)

(W)

(S)
15:00 – 16:00 1 1 1
16:00 – 17:00 3 1 0
       
15:00 – 16:00 3,33 3,33 3,33
16:00 – 17:00 10,00 3,33 0,00
 
Wyszyńskiego
 
(W)

(N)

(E)
15:00 – 16:00 0 7 0
16:00 – 17:00 0 8 0
       
15:00 – 16:00 0,00 23,33 0,00
16:00 – 17:00 0,00 26,67 0,00
 
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Wiejska w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
Godziny Liczba rowerzystów Liczba rowerzystów na minutę Procent wszystkich [%] Procent rowerów publicznych [%]
15:00 – 16:00 30 0,50 50,00 3,33
16:00 – 17:00 30 0,50 50,00 0,00
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Wiejska w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 15:00 – 16:00 przez skrzyżowanie przejechało 30 rowerzystów, co daje wynik 0,50 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (11 cyklistów, 36,67% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96
W przeciągu godziny, między 15:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 30 rowerzystów, co daje wynik 0,50 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wyszyńskiego na ul. Wyszyńskiego (11 cyklistów, 36,67% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
Godziny Chodnik Jezdnia / Pasy rowerowe Wydzielona infrastruktura
15:00 – 16:00 0 7 23
16:00 – 17:00 3 5 22
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Wiejska w szczycie popołudniowym.

 

Oszacowanie liczby codziennych podróży rowerem

 

Obserwacje

Punkty pomiarowe uporządkowano wg liczby rowerzystów w poniższej tabeli:

 
 

1 Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich - Niepodległości - Wojska Polskiego

Szczyt poranny - największy ruch z Ul. Niepodległości w kierunku WSK oraz z kierunku Alei Lotników Polskich w stronę WSK
Tylko 10 % rowerzystów jechało nieprawidłowo po chodnikach.

Szczyt popołudniowy z WSK - osoby wracają do domów w stronę ul Niepodległości oraz Alei Lotników Polskich (helikopter). Dodatkowo wzbudza się ruch z Alei Lotników Polskich (helikopter) w stronę ul. Wojska Polskiego co może sugerować ruch turystyczny w stronę lasu i w str WSK (zmianowość w zakładzie pracy) , natomiast z Wojska Polskiego część osób wraca w stronę Alei Lotników Polskich (helikopter) co może sugerować iż młodzież wraca ze szkoły Zespół Szkół nr 1 lub osoby pracujące w Lublinie.
Tylko 12 % rowerzystów jechało nieprawidłowo po chodnikach


2 Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Niepodległości

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul. Wyszyńskiego (targ) w stronę Wyszyńskiego (okrąglak) i na odwrót, co sugeruje, że odbywa się ruch do i z pracy (zmianowość w zakładach pracy).
Po mimo istniejącej infrastruktury (ul Niepodległości całość oraz do fontanny ul Wyszyńskiego), 42% osób jechało po chodniku w szczególności na odcinku ul (wyszyńskiego/ Targ oraz Baczyńskiego pod prąd).

Szczyt popołudniowy z Wyszyńskiego (targ) - ruch odbywa się w stronę Wyszyńskiego (okrąglak) druga relacja zaobserwowana to Niepodległości (szpital) w stronę Niepodległości os. Wschód i na odwrót.
Pomimo istniejącej infrastruktury (ul Wyszyńskiego/Targ całość oraz do fontanny ul Niepodległości), 23% osób jechało po chodniku w szczególności na odcinku ul (wyszyńskiego/ Targ oraz Baczyńskiego).


3 Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Osiedle Wschód – Niepodległości

Skrzyżowanie to łączy centrum miasta, osiedle Brzeziny, Franciszków, PKP z osiedlem Wschód.
Osiedle Wschód niestety nie posiada żadnej infrastruktury rowerowej. W obrębie tego osiedla znajduje się szkoła podstawowa nr 7, przedszkole oraz przychodnia.

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z osiedla Wschód w stronę ul Niepodległości.
Prawie 74% porusza się po chodniku, ponieważ infrastruktura znajduje się jedynie na ul. Niepodległości.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z ul. Kosynierów (os. Brzeziny) w kierunku Kosynierów (Franciszków).
prawie 77% porusza się po chodniku, ponieważ infrastruktura znajduje się jedynie na ul. Niepodległości.
Praktycznie w tym węźle nie był zauważalny ruch roweru miejskiego (pomimo bliskiej odległości od stacji).
Osoby zmierzające w stronę osiedla Wschód:
godz 6:30-7:30 na 8 os. 6 skrótem
godz 15-16 na 20 os 11 skrótem
godz 16-17 na 15 os 8 skrótem
Schody prowadzące w stronę wschodnią, nie zachęcają rowerzystów, matek z dziećmi w wózkach oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do pokonywania ich. Schody są bardzo strome. Na niewielkim odcinku znajdują się dwa wydeptane skróty. Rowerzyści oraz matki z wózkami korzystały z jednego z nich (tuż przy schodach od strony sklepu „Ziarenko”).

REKOMENDACJE:

 1. wybudowanie pochylni
 2. wyznaczenie drogi dla rowerów biegnącej od Niepodległości aż do ul. Armii Krajowej.
 3. Kosynierów - pasy rowerowe na całej długości (oprócz parkingu samochodowego w którym należy wyznaczyć „sierżanty”) należy wymalować na ulicy pasy rowerowe. Jest to tanie szybkie i bezpieczne rozwiązanie


4 Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Spółdzielcza - Wyszyńskiego

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Wyszyńskiego (Venus) w kierunku Wyszyńskiego (Targ)
Ponad 24% osób porusza się po chodniku ( w szczególności na ul Spółdzielczej od strony sądu).

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Wyszyńskiego (Targ) w kierunku Wyszyńskiego (Venus)
Prawie 21% osób porusza się po chodniku ( w szczególności na ul Spółdzielczej od strony sądu).
Dodatkowo zaobserwowano znaczący wzrost rowerzystów tym węźle:
2016r. Przez 4h przejechało 473 rowerzystów, 13 rowerów miejskich
2015r. W tym miejscu odnotowano 253 rowerzystów
Od strony sądu na przejściu dla pieszych część z rowerzystów korzysta z tego przejścia jak z przejazdu i dalej włączają się w „alejki” w pobliskim skwerku, korzystając z nich jak ze ścieżek rowerowych.

REKOMENDACJE:

 1. Przejście + przejazd rowerowy na ul. Wyszyńskiego od str. Sądu
 2. Dopuszczenie ruchu rowerowego od strony „skwerku”


5 Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Smorawińskiego - Turystyczna

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Kosynierów (Franciszków) do Kosynierów (os. Brzeziny) i na odwrót.
Ponad 78% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Kosynierów (Franciszków) do Kosynierów (os. Brzeziny) i na odwrót.
Prawie 91% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje infrastruktury rowerowej.


6 Skrzyżowanie ulic tunel WSK - Targowa - Centrum

Węzeł ten charakteryzuje się dużym udziałem osób dojeżdżających na WSKę. Główną barierą, która hamuję wzrost liczby dojazdów jest tunel, przez który należy przeprowadzić rower. Dodatkowo ulice nie posiadają rozwiązań rowerowych, a targ nie posiada parkingów rowerowych, które zachęcały by do przyjeżdżania na zakupy rowerem.

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Centrum w stronę tunelu WSK
Prawie 73% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z tunelu WSK w stronę Centrum.
Ponad 30% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje infrastruktury rowerowej.
Zaobserwowano znaczący wzrost rowerzystów tym węźle:
2015r 277 rowerzystów
2016 r 443 rowerzystów, brak rowerów miejskich

REKOMENDACJE:

 1. Ustawienie 2 zadaszonych parkingów rowerowych każdy po 20 stojaków u-kształtnych. Jeden przy Hali targowej, drugi w okolicach sklepu „Ryjek”


7 Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich – Racławicka

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Alei Lotników Polskich (Lidl) w kierunku Alei Lotników Polskich (WSK)
Prawie 47% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania infrastruktura rowerowa znajduje się jedynie na ul Alei Lotników Polskich.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Alei Lotników Polskich (WSK) w kierunku Alei Lotników Polskich (Lidl)
Prawie 54% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania infrastruktura rowerowa znajduje się jedynie na ul Alei Lotników Polskich.
Znaczny wzrost liczby rowerzystów.
W ubiegłym roku badania były prowadzone przed oddaniem inwestycji na Alei Lotników Polskich. Ogólna liczba rowerzystów 2015r wynosiła 287. Na Alei Lotników po raz pierwszy zastosowano nawierzchnię asfaltową.
W tym roku w godz. szczytu przejechało 374 oraz jeden rower miejski. To jest wzrost o 88 rowerzystów czyli o 30,6% w porównaniu do 2015r.

REKOMENDACJE:

 1. Przykład tej drogi wskazuje, że należy w całym Świdniku budować drogi rowerowe z nawierzchni bitumicznej.


8 Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Racławicka

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Wyszyńskiego (Okrąglak) w kierunku Wyszyńskiego (Targ).
Ponad 60% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania infrastruktura rowerowa znajduje się jedynie na ul Wyszyńskiego.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Wyszyńskiego (Targ) w kierunku Wyszyńskiego (Okrąglak).
Prawie 55% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania infrastruktura rowerowa znajduje się jedynie na ul Wyszyńskiego.


9 Skrzyżowanie ulic Kosynierów - Racławicka - Głogowa – Racławicka

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Racławickiej (Venus) w stronę Racławickiej (Kaufland) i na odwrót.
Prawie 81% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Racławickiej (Venus) w stronę Racławickiej (Kaufland).
Ponad 87% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.


10 Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Krępiecka - Kusocińskiego - Racławicka

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul Kusocińskiego w kierunku ul. Armii Krajowej.
Ponad 70% rowerzystów porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Racławickiej (Venus) w stronę Krępiecka (Kaufland) oraz z Kusocińskiego w kierunku Armii Krajowej.
Ponad 79% rowerzystów porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.


11 Skrzyżowanie ulic Świdnik – Lublin

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się ze Świdnika do Lublina.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z Lublina do Świdnika.
W 2016r. odnotowano wzrost o 73% w porównaniu do 2015r.
W 2016r. 154 rowerzystów poruszało się po ul. Dworcowej z czego 3 na rowerach miejskich. W kierunku Lublina 76 z czego 2 na rowerach miejskich. W kierunku Świdnika 78 z czego 1 na rowerze miejskim
Dla porównania w 2015 r 89 rowerzystów poruszało się po ul. Dworcowej. W kierunku Lublina 54. W kierunku Świdnika 35 rowerzystów.


12 Skrzyżowanie ulic Aleja Lotników Polskich

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z centrum miasta do WSK.
Ponad 36% osób rano jedzie pasami rowerowymi

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa się z WSK do centrum miasta
Ponad 15% osób popołudniu jedzie pasami rowerowymi
Wzrost liczby rowerzystów o 16,5% w porównaniu do 2015r.
W 2016 r. na 240 rowerzystów 2 jechało na rowerach miejskich. Po chodniku poruszało się 181 rowerzystów w tym 1 na rowerze miejskim. Po pasach rowerowych jechało 59 rowerzystów w tym 1 na rowerze miejskim.
W 2015 r. jechało 206 rowerzystów. Po chodniku poruszało się 141 rowerzystów. Po pasach rowerowych jechało 46 rowerzystów.


13 Skrzyżowanie ulic Kościuszki - Racławicka - Kalinowa

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z ul. Kalinowej w stronę Kościuszki oraz Racławicka (Kaufland) w kierunku Racławicka (Venus).
Ponad 75% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Racławickiej (Venus) w stronę Racławicka (Kaufland).
Ponad 70% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.
Przez skrzyżowanie poruszało się 319 rowerzystów w tym 1 rower miejski
Rowerzyści korzystają z przejścia dla pieszych jak z przejazdu rowerowego.

REKOMENDACJE:

 1. wyznaczenie przejazdu dla rowerów a następnie
 2. na ul. Kopernika w stronę ul. Niepodległości stworzenie kontraruchu.


14 Skrzyżowanie ulic Kusocińskiego - Olimpijczyków - Klonowa

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Olimpijczyków w stronę Klonowej.
Ponad 42 % porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Kusocińskiego (Kaufland) w kierunku Olimpijczyków oraz z Klonowej w kierunku Olimpijczyków.
48% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania brakuje jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej.


15 Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Klonowa

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Wyszyńskiego (Cmentarz) w stronę Wyszyńskiego (Okrąglak).
Ponad 24 % porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania znajduje się jedyna na ul. Wyszyńskiego infrastruktura rowerowa.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Wyszyńskiego (Okrąglak) w stronę Wyszyńskiego (Cmentarz).
Prawie 35% porusza się po chodniku, ponieważ w obrębie skrzyżowania znajduje się jedyna na ul. Wyszyńskiego infrastruktura rowerowa.


16 Skrzyżowanie ulic Kopernika - Niepodległości

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Niepodległości (os. Wschód) w kierunku Niepodległości (Plac).
19% porusza się po chodniku w obrębie skrzyżowania.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Niepodległości (os. Wschód) w kierunku Niepodległości (Plac) i na odwrót.
10% porusza się po chodniku w obrębie skrzyżowania.
Przez skrzyżowanie przejechało 310 rowerzystów w tym 7 na rowerach miejskich.
W obrębie skrzyżowania w dalszym ciągu brakuje oznakowania pionowego w postaci przejazdu dla rowerzystów.

REKOMENDACJE:

 1. uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego.


17 Skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego - Wiejska

Szczyt poranny - największy ruch odbywa się z Wyszyńskiego (Cmentarz) w stronę Wyszyńskiego (Okrąglak).
24 % porusza się po chodniku w obrębie skrzyżowania.

Szczyt popołudniowy - największy ruch odbywa z Wyszyńskiego (Okrąglak) w stronę Wyszyńskiego (Cmentarz).
5% porusza się po chodniku w obrębie skrzyżowania.


REKOMENDACJE OGÓLNOMIEJSKIE:

 1. Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniach 1), 8), 13), 9) i 10) potwierdzają konieczność budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Racławickiej.
 2. Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniach 9), 5) i 3) wskazują na konieczność budowy rozwiązań dla rowerzystów. Proponowane jest tutaj wymalowanie pasów rowerowych na ul. Kosynierów. Na odcinku skrzyżowania Niepodległości-Wyszyńskiego do Okulickiego - Wyszyńskiego rekomendowane jest wymalowanie sierżantów rowerowych. Rozwiązanie to da bezpieczne połączenie do szkół, targu oraz do WSK.
 3. Na wszystkich ulicach jednokierunkowych rekomendowane jest włączenie ich pod prąd za pomocą znaków pionowych lub poziomych (kontraruch, kontrapasy)
 4. Połączenie dróg rowerowych na odcinku Aleja Lotników-Niepodległości do Aleja Lotników-Sportowa wymagają doprowadzenia do skrzyżowań i utworzenie ciągłości infrastruktury.
 5. Ul. Armii Krajowej wymaga przebudowy i wprowadzenia rozwiązań rowerowych, droga dla rowerów/ pasy lub inne rozwiązania dałyby połączenie do szkoły, z osiedlem Wschód, z ogródkami działkowymi.
 6. Od Ul Racławickiej (światła) w stronę Gimnazjum nr 1 (ul. Kopernika) rekomendowane jest utworzenie kontrapasa. Rozwiązanie to połączyłoby osiedle Brzeziny z już istniejącą infrastrukturą w części centralnej miasta.
 7. Na ul Wyszyńskiego na wysokości (51.214728, 22.698270) Zespołu Szkół nr 2 oraz na wysokości (51.211501, 22.696256) Przedszkola Bajkowy Świat rekomendowane jest wybudowanie wyniesionych przejść z przejazdami dla rowerzystów. Rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo oraz daje kolejne połączenie rowerowe.
 8. Skrzyżowanie Niepodległości-Kosynierów w stronę osiedla Wschód rekomendowane jest:
  wymalowanie przejazdu rowerowego;
  wybudowanie pochylni
  włączenie ruchu rowerowego wzdłuż chodników od ul Niepodległości do ul. Armii Krajowej.
 9. Na odcinku Kosynierów-Kopernika rekomendowane jest wprowadzenie kontraruchu. Rozwiązanie to skróciłoby drogę dzieciom chcących dotrzeć do szkoły i zmniejszyłoby liczbę miejsc kolizyjnych.
 10. Na całej długości ulicy Okulickiego (części jednokierunkowej) rekomendowane jest wprowadzenie kontraruchu/kontrapasu.
 11. Ul. Wyspiańskiego rekomendowane jest wprowadzenie kontrapasa.
 12. Na ul. Klonowej rekomendowane jest wymalowanie sierżantów rowerowych.

Podsumowanie

Na 5792 rowerzystów poruszających się po mieście przypadało tylko 68 rowerów miejskich co daje udział 1,2%. Liczby te w porównaniu do Lublina 7,7% pokazują iż w Świdniku wypożyczenie jest na znacznie niższym poziomie:

Przyczyn jest kilka:

 1. młody system, który jest jeszcze nie znany przez mieszkańców
 2. brak promocji ze strony administracji (system został zakupiony i pozostawiony sam sobie)
 3. niewystarczająca liczba stacji, które nie dają możliwości swobodnego poruszania się po mieście.

Minimalna liczba stacji to 9 a optymalna 12. Stacje powinny dodatkowo się znaleźć przy:

Badania przeprowadzone były w 2016r. w 17 pkt, przy czym 1-12 pkt zostały powtórzone i porównane z ubiegłym rokiem.

Rowerzystów w 17 pk było 5792 w tym 68 rowerów miejskich.

Do porównania wybraliśmy 12 pkt, które realizowane były także w ubiegłym roku.

W 2015r. w 12 pkt przejechało 3619 rowerzystów.

W 2016r. w tych samych 12 pkt. 4645 rowerzystów w tym 56 rowerów miejskich.

Liczba rowerzystów wzrosła o 1026 co daje 28,35% w porównaniu do 2015r.

Spis rysunków:

 

 

Spis tabel:

 

 

Załączniki

Interaktywna mapa z naniesionymi pomiarami ruchu na http://mirl.info.pl/s/pomiary_ruchu



Opracowane przez Świdnik Miasto dla Rowerow (swidnikmiastodlarowerow.pl)