Badania natężenia ruchu rowerowego w Lublinie z 2016

Badania natężenia ruchu rowerowego w Lublinie z 2016

Spis treści:

Metodologia

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 w Lublinie. Pomiar został wykonany we wtorek 7 czerwca 2016 w godzinach 16:00-17:00 w 16 punktach pomiarowych. Warunki atmosferyczne w trakcie pomiarów: słonecznie, bezwietrzenie, temperatura ok. 19 oC. Pomiar został wykonany przez Porozumienie Rowerowe - Towarzystwo dla Natury i Człowieka we współpracy ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS i Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego.

Miejsca pomiarów

Przy planowaniu punktów liczenia rowerzystów uwzględniono prowadzone w 2015 roku pomiary ruchu. Lokalizację punktów pomiarowych ustalono w taki sposób, by w pierwszej kolejności obejmowały one wjazd do Centrum miasta, następnie wyznaczono punkty w dzielnicach w taki sposób by dało się określić ruch na głównych trasach rowerowych pomiędzy dzielnicami a Centrum. W porównaniu do poprzedniego roku w badaniu uwzględniono 10 punktów pomiarowych Porozumienia Rowerowego, 3 punkty pomiarowe miasta oraz 2 nowe punkty.

Pomiary ruchu rowerowego wykonano w 16 punktach pomiarowych wg poniższego wzoru.

Dni i godziny pomiarów

Pomiary ruchu rowerowego w 2015 odbywały się w dni powszednie od wtorku do czwartku w godzinach 7-9 i 15-17. Wyniki pomiarów były odnotowywane w formularzu w rozbiciu na godziny. W 2016 w celu porównania ustaliliśmy tylko szczyt popołudniowy pomiędzy 15-16.

Warunki pogodowe

Pomiary przeprowadzono wyłącznie w dniach charakteryzujących się korzystnymi warunkami atmosferycznymi: przy braku opadów i temperaturze powyżej 15 stopni C.

Badane cechy dodatkowe

Rodzaj Roweru

Ze względu na rodzaj roweru podczas pomiarów badaliśmy podział na rower publiczny oraz własny.

Wyniki pomiarów

Natężenia ruchu rowerowego

Wyniki pomiarów przedstawiono na mapie dostępnej pod adresem mirl.info.pl/s/pomiary_ruchu. Mapa prezentuje liczbę rowerzystów przejeżdżających w danym kierunku na danym skrzyżowaniu w ciągu godziny. Dodatkowo kolorem oznaczono natężenie ruchu w danej relacji.

Prezentacja wyników pomiarów

Schemat przedstawia liczbę rowerzystów na danym skrzyżowaniu (punkcie pomiarowym). W tabelach przedstawiono kierunki jazdy rowerzystów wjeżdżających na skrzyżowanie (tj. na wlocie).

WZÓR
16:00 – 17:00 13 1 4
16:00 – 17:00 8,84 0,68 2,72
Koryzonowej
WZÓR
Andersa
16:00 – 17:00 16 28 8
16:00 – 17:00 10,88 19,05 5,44
Andersa
16:00 – 17:00 6 34 6
16:00 – 17:00 4,08 23,13 4,08
WZÓR
Lwowska
16:00 – 17:00 11 12 8
16:00 – 17:00 7,48 8,16 5,44
WZÓR
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie
16:00 – 17:00 13 1 4
16:00 – 17:00 8,84 0,68 2,72
Dane z wybranych kierunków.

Tabela z danymi dla wybranego wlotu przedstawia informacje o kierunku w jakim pojechał rowerzysta. Tabela podzielona jest na 2 części:

Zielonym kolorem wyróżniono relacje najczęściej wybierane na danym skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie ulic Zamojska - Unii Lubelskiej - Bulwar (Bronowice) - Most Kultury - Bulwar (Piłsudskiego)

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(S)

(NE)

(N)
16:00 – 17:00203493
16:00 – 17:005,8810,002,650,88
Zamojska

(NW)

(W)

(S)

(NE)
16:00 – 17:00515300
16:00 – 17:001,474,418,820,00
Unii Lubelskiej

(N)

(NW)

(W)

(S)
16:00 – 17:00173433
16:00 – 17:000,292,0610,009,71
Bulwar (Bronowice)

(NW)

(N)

(NE)

(S)
Bulwar (Piłsudskiego)
16:00 – 17:001212298
16:00 – 17:003,533,538,532,35
Most Kultury

(W)

(NW)

(N)

(NE)
16:00 – 17:0012243220
16:00 – 17:003,537,069,415,88
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Zamojska - Unii Lubelskiej - Bulwar (Bronowice) - Most Kultury - Bulwar (Piłsudskiego) w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutę
16:00 – 17:003405,67
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Zamojska - Unii Lubelskiej - Bulwar (Bronowice) - Most Kultury - Bulwar (Piłsudskiego) w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 340 rowerzystów, co daje wynik 5,67 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Zamojska na ul. Most Kultury (34 cyklistów, 10,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100


Skrzyżowanie ulic Bulwar (Krochmalna)

Godziny 16:00 – 17:00


(S)
16:00 – 17:00171
16:00 – 17:0056,62
Bulwar (Krochmalna)
Bulwar (Krochmalna)

(N)
16:00 – 17:00131
16:00 – 17:0043,38
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar (Krochmalna) w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:003025,033,97
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar (Krochmalna) w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 302 rowerzystów, co daje wynik 5,03 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar (Krochmalna) na ul. Bulwar (Krochmalna) (171 cyklistów, 56,62% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 3 do 96


Skrzyżowanie ulic Most Kultury - Unii Lubelskiej - Fabryczna - 1 - Maja - Lubelskiego Lipca 80 - Zygmuntowskie

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(SW)

(S)

(E)

(N)
16:00 – 17:0056910210
16:00 – 17:001,9526,953,918,200,00
Most Kultury

(NW)

(W)

(SW)

(S)

(E)
16:00 – 17:00201512
16:00 – 17:000,780,000,391,954,69
Unii Lubelskiej

(NW)

(N)

(E)

(S)

(SW)
Zygmuntowskie
16:00 – 17:0035011
16:00 – 17:001,171,950,000,390,39
Fabryczna
(N)

(NW)

(W)

(SW)

(S)
16:00 – 17:00917541
16:00 – 17:003,526,641,951,560,39
Lubelskiego Lipca 80

(S)

(E)

(N)

(NW)

(W)
16:00 – 17:00155422
16:00 – 17:000,391,951,9516,410,78
1 - Maja

(SW)

(W)

(NW)

(N)

(E)
16:00 – 17:00102441
16:00 – 17:000,390,009,381,560,39
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Most Kultury - Unii Lubelskiej - Fabryczna - 1 - Maja - Lubelskiego Lipca 80 - Zygmuntowskie w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutę
16:00 – 17:002564,27
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Most Kultury - Unii Lubelskiej - Fabryczna - 1 - Maja - Lubelskiego Lipca 80 - Zygmuntowskie w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 256 rowerzystów, co daje wynik 4,27 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Most Kultury na ul. Lubelskiego Lipca 80 (69 cyklistów, 26,95% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 0 do 100


Skrzyżowanie ulic Krochmalna - Diamentowa - Jana Pawła II

Godziny 16:00 – 17:00


(E)

(S)
Jana Pawła II
16:00 – 17:003533
16:00 – 17:0013,8313,04
Krochmalna
(W)

(S)
16:00 – 17:004828
16:00 – 17:0018,9711,07
Diamentowa

(W)

(E)
16:00 – 17:007039
16:00 – 17:0027,6715,42
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Krochmalna - Diamentowa - Jana Pawła II w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:002534,227,51
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Krochmalna - Diamentowa - Jana Pawła II w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 253 rowerzystów, co daje wynik 4,22 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Diamentowa na ul. Jana Pawła II (70 cyklistów, 27,67% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 7 do 92


Skrzyżowanie ulic Podzamcze - Tysiąclecia - Unii Lubelskiej

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
16:00 – 17:0014479
16:00 – 17:006,0620,353,90
Podzamcze

(N)

(E)

(S)
Tysiąclecia
16:00 – 17:0011179
16:00 – 17:004,767,363,90
Tysiąclecia
(N)

(W)

(S)
16:00 – 17:0051014
16:00 – 17:002,164,336,06
Unii Lubelskiej

(W)

(N)

(E)
16:00 – 17:0077018
16:00 – 17:003,0330,307,79
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Podzamcze - Tysiąclecia - Unii Lubelskiej w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:002313,8529,87
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Podzamcze - Tysiąclecia - Unii Lubelskiej w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 231 rowerzystów, co daje wynik 3,85 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Unii Lubelskiej na ul. Podzamcze (70 cyklistów, 30,30% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 29 do 70


Skrzyżowanie ulic Kompozytorów Polskich - Smorawińskiego

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
16:00 – 17:0017215
16:00 – 17:007,490,886,61
Kompozytorów Polskich

(N)

(E)

(S)
Smorawińskiego
16:00 – 17:00153626
16:00 – 17:006,6115,8611,45
Smorawińskiego
(N)

(W)

(S)
16:00 – 17:00165323
16:00 – 17:007,0523,3510,13
Kompozytorów Polskich

(W)

(N)

(E)
16:00 – 17:001176
16:00 – 17:004,853,082,64
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kompozytorów Polskich - Smorawińskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:002273,7832,16
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kompozytorów Polskich - Smorawińskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 227 rowerzystów, co daje wynik 3,78 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Smorawińskiego na ul. Smorawińskiego (53 cyklistów, 23,35% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 32 do 67


Skrzyżowanie ulic Poniatowskiego - Racławickie - Sowińskiego

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
16:00 – 17:0083019
16:00 – 17:004,6517,4411,05
Poniatowskiego

(N)

(E)

(S)
Racławickie
16:00 – 17:004260
16:00 – 17:002,3315,120,00
Racławickie
(N)

(W)

(S)
16:00 – 17:006439
16:00 – 17:003,4925,005,23
Sowińskiego

(W)

(N)

(E)
16:00 – 17:003213
16:00 – 17:001,7412,211,74
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Poniatowskiego - Racławickie - Sowińskiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:001722,8734,30
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Poniatowskiego - Racławickie - Sowińskiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 172 rowerzystów, co daje wynik 2,87 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Racławickie na ul. Racławickie (43 cyklistów, 25,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 34 do 65


Skrzyżowanie ulic Filaretów - Jana Pawła 2

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
16:00 – 17:0043710
16:00 – 17:002,3421,645,85
Filaretów

(N)

(E)

(S)
Jana Pawła 2
16:00 – 17:002397
16:00 – 17:001,1722,814,09
Jana Pawła 2
(N)

(W)

(S)
16:00 – 17:007503
16:00 – 17:004,0929,241,75
Filaretów

(W)

(N)

(E)
16:00 – 17:00363
16:00 – 17:001,753,511,75
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Filaretów - Jana Pawła 2 w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:001712,8516,37
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Filaretów - Jana Pawła 2 w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 171 rowerzystów, co daje wynik 2,85 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Jana Pawła 2 na ul. Jana Pawła 2 (50 cyklistów, 29,24% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 16 do 83


Skrzyżowanie ulic Narutowicza - Muzyczna - Nadbystrzycka - Głęboka

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
16:00 – 17:0022412
16:00 – 17:0013,5825,311,23
Narutowicza

(N)

(E)

(S)
Głęboka
16:00 – 17:001978
16:00 – 17:0011,734,324,94
Muzyczna
(N)

(W)

(S)
16:00 – 17:000145
16:00 – 17:000,008,643,09
Nadbystrzycka

(W)

(N)

(E)
16:00 – 17:0010322
16:00 – 17:006,1719,751,23
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Narutowicza - Muzyczna - Nadbystrzycka - Głęboka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:001622,7029,63
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Narutowicza - Muzyczna - Nadbystrzycka - Głęboka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 162 rowerzystów, co daje wynik 2,70 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Narutowicza na ul. Nadbystrzycka (41 cyklistów, 25,31% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 29 do 70


Skrzyżowanie ulic Koryzonowej - Andersa - Lwowska

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
16:00 – 17:001314
16:00 – 17:008,840,682,72
Koryzonowej

(N)

(E)

(S)
Andersa
16:00 – 17:0082816
16:00 – 17:005,4419,0510,88
Andersa
(N)

(W)

(S)
16:00 – 17:006346
16:00 – 17:004,0823,134,08
Lwowska

(W)

(N)

(E)
16:00 – 17:0011128
16:00 – 17:007,488,165,44
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Koryzonowej - Andersa - Lwowska w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:001472,4515,65
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Koryzonowej - Andersa - Lwowska w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 147 rowerzystów, co daje wynik 2,45 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Andersa na ul. Andersa (34 cyklistów, 23,13% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 15 do 84


Skrzyżowanie ulic Głęboka - Filaretów

Godziny 16:00 – 17:00


(E)

(S)
Głęboka
16:00 – 17:001315
16:00 – 17:009,6311,11
Głęboka
(W)

(S)
16:00 – 17:003143
16:00 – 17:0022,9631,85
Filaretów

(W)

(E)
16:00 – 17:00330
16:00 – 17:002,2222,22
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Głęboka - Filaretów w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:001352,2521,48
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Głęboka - Filaretów w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 135 rowerzystów, co daje wynik 2,25 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Głęboka na ul. Filaretów (43 cyklistów, 31,85% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 21 do 78


Skrzyżowanie ulic Choiny - Związkowa - Szeligowskiego - Elsnera

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
16:00 – 17:005206
16:00 – 17:004,4617,865,36
Choiny

(N)

(E)

(S)
Elsnera
16:00 – 17:003167
16:00 – 17:002,6814,296,25
Związkowa
(N)

(W)

(S)
16:00 – 17:0011162
16:00 – 17:009,8214,291,79
Szeligowskiego

(W)

(N)

(E)
16:00 – 17:009125
16:00 – 17:008,0410,714,46
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Choiny - Związkowa - Szeligowskiego - Elsnera w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:001121,8717,86
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Choiny - Związkowa - Szeligowskiego - Elsnera w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 112 rowerzystów, co daje wynik 1,87 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Choiny na ul. Szeligowskiego (20 cyklistów, 17,86% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 17 do 82


Skrzyżowanie ulic Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka

Godziny 16:00 – 17:00


(W)

(S)

(E)
16:00 – 17:008117
16:00 – 17:007,6210,486,67
Krańcowa

(N)

(E)

(S)
Droga Męczenników Majdanka
16:00 – 17:007168
16:00 – 17:006,6715,247,62
Droga Męczenników Majdanka
(N)

(W)

(S)
16:00 – 17:001219
16:00 – 17:000,9520,008,57
Krańcowa

(W)

(N)

(E)
16:00 – 17:00278
16:00 – 17:001,906,677,62
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:001051,7517,14
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 105 rowerzystów, co daje wynik 1,75 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Droga Męczenników Majdanka na ul. Droga Męczenników Majdanka (21 cyklistów, 20,00% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 17 do 82


Skrzyżowanie ulic Wileńska

Godziny 16:00 – 17:00


(E)
Wileńska
16:00 – 17:0023
16:00 – 17:0044,23
Wileńska
(W)
16:00 – 17:0029
16:00 – 17:0055,77
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wileńska w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:00520,875,77
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Wileńska w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 52 rowerzystów, co daje wynik 0,87 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Wileńska na ul. Wileńska (29 cyklistów, 55,77% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 5 do 94
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
16:00 – 17:0025270
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Wileńska w szczycie popołudniowym.


Skrzyżowanie ulic Bulwar (Piłsudskiego)

Godziny 16:00 – 17:00

Bulwar (Piłsudskiego)
(S)
16:00 – 17:0060
16:00 – 17:0063,16
Bulwar (Piłsudskiego)

(E)
16:00 – 17:0035
16:00 – 17:0036,84
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar (Piłsudskiego) w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:00951,5812,63
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Bulwar (Piłsudskiego) w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 95 rowerzystów, co daje wynik 1,58 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Bulwar (Piłsudskiego) na ul. Bulwar (Piłsudskiego) (60 cyklistów, 63,16% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 12 do 87


Skrzyżowanie ulic Kunickiego

Godziny 16:00 – 17:00


(S)
16:00 – 17:0045
16:00 – 17:0048,91
Kunickiego
Kunickiego

(N)
16:00 – 17:0047
16:00 – 17:0051,09
Pomiar liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kunickiego w szczycie popołudniowym.
Zestawienie z podziałem na godzinne odstępy czasu:
GodzinyLiczba rowerzystówLiczba rowerzystów na minutęProcent rowerów publicznych [%]
16:00 – 17:00921,5315,22
Zestawienie liczby rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie ulic Kunickiego w szczycie popołudniowym.
W przeciągu godziny, między 16:00 – 17:00 przez skrzyżowanie przejechało 92 rowerzystów, co daje wynik 1,53 rowerzystów na minutę. Najpopularniejsza relacja to z ul. Kunickiego na ul. Kunickiego (47 cyklistów, 51,09% całego ruchu na skrzyżowaniu). Procentowa relacja miejskich do własnych wyniosła 15 do 84
Zestawienie z podziałem na typ infrastruktury w odstępach czasu:
GodzinyChodnikJezdnia / Pasy roweroweWydzielona infrastruktura
16:00 – 17:0075170
Liczba rowerzystów z podziałem na typ infrastruktury na skrzyżowanie ulic Kunickiego w szczycie popołudniowym.

Oszacowanie liczby codziennych podróży rowerem

W 2011 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę określającą politykę rowerową. Głównym celem strategicznym tej polityki jest osiągnięcie co najmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży realizowanych na terenie miasta w 2025 roku, z założeniem, że do 2020 roku wskaźnik ten wyniesie 10%. Już wtedy Porozumienie Rowerowe zwracało uwagę, że miasto nie posiada informacji na temat stanu wyjściowego, jednocześnie namawiając by takie badania przeprowadzić jak najszybciej. Niestety do dnia dzisiejszego nie jest znany udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży realizowanych na terenie miasta. Bez tego wskaźnika nie da się monitorować stopnia realizacji Polityki. Na podstawie pomiarów ruchu rowerowego można oszacować ten wskaźnik.

Na początku określimy szacunkową liczbę podróży wewnętrznych odbywanych na terenie miasta. Liczbę codziennych podróży na terenie Lublina założymy jako iloraz liczby mieszkańców Lublina (na podstawie danych GUS - faktyczne miejsce zamieszkania na koniec 2014 roku) oraz wskaźnik ruchliwości. Ze względu na brak takiego wskaźnika dla Lublina przyjęty zostanie wskaźnik z Łodzi określony na podstawie badań ankietowych w 2013 roku (Aktualizacja Studium Systemu Transportowego Dla Miasta Łodzi, Etap 2 Część 6). Wskaźnik ruchliwości w Łodzi wynosi 2,318 podróży/dobę na mieszkańca. Liczba mieszkańców Lublina wynosi 341 722. Liczba podróży odbywanych codziennie w Lublinie wynosi, więc ok. 792 tysięcy podróży. Od tej liczby należy odjąć, jednak liczbę podróży odbywanych pieszo, która w Łodzi wynosi 30,3%. Liczba podróży wewnętrznych odbywanych niepieszo na terenie Lublina wynosi ok. 552 tysięcy podróży/dobę. W dokumencie Studium Komunikacyjne Oraz Koncepcja Organizacji Ruchu W Obszarze Centralnym Miasta Lublin opracowanym przez Transeko w 2012 rok znalazły się inne wartości wskaźnika ruchliwości (2,2 podróży na osobę) i liczby podróży odbywanych pieszo (12%), jednak w dokumencie tym nie podano źródła tych wartości. Na pewno dane te nie pochodzą z danych ankietowych prowadzonych w Lublinie, stad też w artykule jako wartość odniesienia przyjęto dane z Łodzi.

W trakcie pomiarów odnotowano udział rowerów publicznych. Średnio we wszystkich punktach odsetek ten wyniósł 7,7%. W trakcie pomiarów zliczono 7534 rowerzystów. Zakładając, że odsetek liczby rowerzystów korzystających z rowerów publicznych w pomiarach ruchu jest taki sam w całym mieście można szacować, że liczba podróży niepieszych odbywanych rowerem wynosi ok. 5,4%, tj. 29,9 tysiąca podróży.

Czy oznacza to, że Lublin jest bliski realizacji średnioterminowego celu strategicznego, który wynosi 10% w 2020 roku. Raczej nie. Należy pamiętać, że pomiary przeprowadzono w szczycie ruchu rowerowego, natomiast wskaźnik odnosi się do całego roku.

Dokładniejszej analizie takich zjawisk pomogły by dane pochodzące ze stacji automatycznego pomiaru ruchu. Niestety w Lublinie są tylko dwie takie stacje. Zlokalizowane są nad Zalewem Zemborzyckim, czyli mierzą głównie ruch turystyczny. Co więcej wyniki ich pomiarów nigdy nie były publikowane. Rozwiązaniem byłoby umieszczenie stacji automatycznych pomiarów ruchu rowerowego w Centrum miasta. Rozwiązanie takie zastosowano m.in. w Gdańsku.

Obserwacje

Punkty pomiarowe uporządkowano wg liczby rowerzystów w poniższej tabeli:

W trakcie pomiarów udało się policzyć 2,8 tys. rowerzystów, w tym 299 rowerów publicznych (co stanowi ok. 64% rowerów publicznych wypożonych pomiędzy 16 a 17). Porównując tegoroczne i zeszłoroczne pomiary (z tego samego okresu czasu) w 8 punktach pomiarowych obliczyliśmy, że wzrost ruchu rowerowego w tych punktach wyniósł średnio 28%. W analogiczny sposób obliczono wzrost udziału rowerów publicznych, który wzrósł z 8% do 22%, tj. ponad 2,5 krotnie. Największy ruch rowerowy zmierzono na trasie wzdłuż Bystrzycy na wysokości ul. Krochmalnej, gdzie wyniósł 302 rowerzystów na godzinę.

Kolejnymi punktami o największej liczbie rowerzystów są skrzyżowania - rondo na klinie oraz Most Kultury - Zamojska - trasa wzdłuż Bystrzcy. Ruch rowerowy wokół ronda na klinie był rejestrowany równolegle z ruchem po drugiej stronie Mostu Kultury. Efektem tego była obserwacja 9 ramiennego skrzyżowania. Dla takiego skrzyżowania najbardziej obciążone wloty to:

a kierunki, w których przemieszczali się rowerzyści to:

Rozpatrując oba skrzyżowania oddzielnie (punkt 3.1 i 3.3), wychodzi, że najbardziej obciążonym wlotem i wylotem w obu wypadakch jest Most Kultury. Prawie 50% ruchu (ok. 200 rowerzystów) na tych skrzyżowaniach przechodzi przez Most Kultury.:

W porównaniu z 2015 rokiem znacząco zmalała liczba rowerzystów jadąca w kierunku 1 maja. Ruch rowerowy na ul. Zygmuntowskiej praktycznie nie występuje. Z obserwacji wynika, że bardzo mała część rowerzystów porusza się na tym skrzyżowaniu po jezdni. Rowerzyści musząc przejechać dwa wloty na rondzie wybierają tą trasę, na której najpierw zapali się zielone światło. Docelowo przebudowa tego skrzyżowania powinna uwzględniać powstanie tras rowerowych dookoła ronda.

Na ul. Wileńskiej w trakcie pomiarów odnotowano liczbę rowerzystów korzystających z pasów rowerowych oraz chodników. Ponad połowa rowerzystów korzysta w tym miejscu z pasów rowerowych. Wydaje się, że pozostała część obawia się poruszać po jezdni. Wskazuje to na potrzebę edukacji i szkoleń praktycznych, których efektem powinno być zmniejszenie liczby rowerzystów poruszających się po chodnikach.

Pomiary jasno wskazują w jakich miejscach należy rozwijać infrastukturę rowerową, ponieważ już istnieje tam duży ruch rowerowy:

Podsumowanie

W trakcie pomiarów w ciągu jednej godziny w 16 punktach zmierzono 2700 rowerzystów, z czego 300 poruszało się to rowerami publicznymi. Największy ruch rowerowy zmierzono na trasie wzdłuż Bystrzycy na wysokości ul. Krochmalnej - przez godzinę przejechało tam ponad 300 rowerzystów. W porównaniu do 2016 roku liczba rowerzystów w badanych punktach wzrosła o ok. 28 procent a liczba osób poruszających się rowerami publicznymi wzrosła z ok. 8% do ok. 22%. Widoczny jest spadek liczby rowerzystów na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzcy na wysokości ul. Piłsudskiego, niedaleko zamkniętego odcinka. Ruch w tym miejscu spadł o ponad 85%.

Pomiary wyraźnie wskazują, gdzie pilnie potrzebna jest budowa infrastuktury rowerowej dla już jeżdżąych rowerzystów (Racławickie, Sowińskiego, Poniatowskiego, Głęboka, Nadbystrzycka, Narutowicza, Droga Męczenników Majdanka, rondo na klinie).

W kolejnych latach przeprowadzone pomiary będą bardzo dobrym punktem odniesienia dla obserwacji zmian ruchu rowerowego związanego z otwarciem nowych tras rowerowych (przedłużenie Muzycznej, Kompozytorów Polskich, przebudowa ronda na klinie).

Spis rysunków:

Spis tabel:

Załączniki

Interaktywna mapa z naniesionymi pomiarami ruchu na http://mirl.info.pl/s/pomiary_ruchuOpracowane przez Porozumienie Rowerowe (LublinRowerem.pl)