Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

[PRASA][UM Lublin] Drukuj stronę do PDF Drukuj stronę Przebudowa skrzyżowania Solidarności-Ducha-Sikorskiego - fotorelacja

 

Przebudowa skrzyżowania Solidarności-Ducha-Sikorskiego to druga obok ul. Muzycznej najważniejsza inwestycja 2017 roku, która znacząco poprawi warunki do poruszania się rowerem po mieście.
 

 

W ramach przebudowy skrzyżowania Solidarności-Ducha-Sikorskiego wykonane zostaną dwukierunkowe drogi rowerowe wokół ronda, które powstanie w miejscu istniejącego skrzyżowania, łącznik po południowej stronie al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Puławską, fragment drogi rowerowej wzdłuż ul Puławskiej w kierunku ul. Kosmowskiej, oraz droga rowerowa po zachodniej stronie ul. gen. Ducha do istniejącej drogi rowerowej przy skrzyżowaniu ul. Poligonowej i Willowej. Dodatkowo na przedłużeniu ul. Kosmowskiej powstanie kładka dla pieszych nad al. Solidarności, która dzięki wykonaniu pochylni będzie również dostępna dla rowerzystów i umożliwi przejazd z ul. Kosmowskiej do ul. Puławskiej i z powrotem.

Na obecnym etapie prac wykonane zostały obrzeża i podbudowa odcinków dróg dla rowerów pomiędzy rondem a ul. Puławską, po północnej stronie ronda oraz odcinki wzdłuż ul. Północnej i gen. Ducha, z wyprowadzeniem do skrzyżowania z ul. Północną. 

Planowany termin zakończenia robót to koniec lata 2017.

Autor: UM Lublin
Źródło: UM Lublin
Link: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/mobilnosc-aktywna/lublin-rowerowy/aktualnosci/przebudowa-skrzyzowania-solidarnosci-ducha-sikorskiego-fotorelacja,73,2987,1.html