Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

[PRASA][Dziennik Wschodni] Taki ma być nowy dworzec autobusowy w Lublinie. Rewolucja komunikacyjna koło PKP

 

Miasto ogłosiło wczoraj przetarg na projekt nowego dworca autobusowego, który ma powstać przy Dworcu Głównym PKP. Ma on zastąpić ten przy alei Tysiąclecia. Znacząco zmienić ma się również sieć dróg w rejonie dworca kolejowego.

Gale

Możliwość cytowania tylko 5% treści reszta na stronie wydawcy.

Autor: Dominik Smaga
Źródło: Dziennik Wschodni
Link: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/taki-ma-byc-nowy-dworzec-autobusowy-w-lublinie-rewolucja-komunikacyjna-kolo-pkp,n,1000194028.html

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
4.1.3.
Należy również zaplanować zmiany geometrii jezdni, budowę ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury w tym m.in. miejsca do odpoczynku dla pieszych i rowerzystów, miejsca do pozostawienia rowerów (stojaki, parkingi typu B+R), ustawienie ławek, zadaszonych wiat i altan, koszy do śmieci, zdroi ulicznych, kwietników, montaż słupków wygrodzeniowych.
4.2. W projekcie branży drogowej należy uwzględnić n/w warunki:
4.2.8. Należy przewidzieć doprowadzenie istniejących ścieżek rowerowych przy ul. Gazowej i ul. Dworcowej do okolic Placu Dworcowego i planowanego dworca autobusowego wraz z ewentualną korektą lokalizacji istniejącej stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego.
4.2.14. Chodniki oraz ścieżki rowerowe należy projektować w miarę możliwości jako odsunięte od jezdni, tj. oddzielone od jezdni pasami zieleni (trawniki).
4.2.16. Górne warstwy w konstrukcji ścieżki rowerowej (warstwę ścieralną i wiążącą) należy przewidzieć z betonu asfaltowego.
6. Projektowane ulice powinny się charakteryzować następującymi parametrami:
W ciągu ul. Młyńskiej – włączenie do skrzyżowania z ulicami: Krochmalna – Stadionowa – Gazowa należy zaprojektować:
- drogi rowerowe (z wprowadzeniem ruchu rowerowego z istniejących pasów rowerowych – na projektowane ścieżki rowerowe),
W ciągu ul. Młyńskiej – odcinek od skrzyżowania ul. Młyńskiej z ul. Dworcową (4.6 KDD – 4.7 KDD) do terenu placu 4.1 KP2 należy zaprojektować:
- drogi rowerowe (z wprowadzeniem ruchu rowerowego z istniejących pasów rowerowych – na projektowane ścieżki rowerowe),
W ciągu ul. Gazowej należy zaprojektować:
- drogi rowerowe (z wprowadzeniem ruchu rowerowego z istniejących pasów rowerowych – na projektowane ścieżki rowerowe),
W ciągu ul. Krochmalnej należy zaprojektować:
- drogi rowerowe (z wprowadzeniem ruchu rowerowego z istniejących pasów rowerowych – na projektowane ścieżki rowerowe),
W ciągu ul. Dworcowej należy zaprojektować:
- dwukierunkowe ścieżki rowerowe,
W ciągu ul. 1-go Maja, która stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny, należy zaprojektować:
- drogi rowerowe - wydzielone w nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego,
W ciągu ul. Pocztowej należy zaprojektować:
- dwukierunkowe pasy (ścieżki) rowerowe,
W ciągu ulic: 9.1 KDD oraz 9.2 KDD – planowanych do wybudowania w rejonie hal targowych należących do Targi Lublin S.A. należy zaprojektować:
- ścieżki rowerowe.
9. Budowę dróg rowerowych należy powiązać z układem istniejących tras rowerowych (pasów rowerowych, ścieżek rowerowych). W projekcie układu drogowego należy uwzględnić lokalizacje istniejących stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego, oraz zaplanować wybudowanie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego.