Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

Zaproszenie na III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego 22–23.09.2014 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego pn. „Sukcesy i wyzwania polskiej polityki rowerowej”, który odbędzie się w Warszawie w dniach 22–23.09.2014 r.
III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego (poprzednie dwa odbyły się w Lublinie i Wrocławiu) jest pierwszą w Polsce tak wysokiej rangi imprezą poświęconą polityce rowerowej, prezentacji wielopłaszczyznowych korzyści płynącym z rozwoju ruchu rowerowego, a także ważnym zmianom w przepisach dotyczących budowy infrastruktury rowerowej. Współorganizatorem imprezy jest Parlamentarna Grupa Rowerowa działająca przy Sejmie RP. Patronatem wydarzenie objął Pan Paweł Orłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Kongres ma ambicję transferu do naszego kraju najlepszej praktyki w zakresie prowadzenia efektywnej polityki rozwoju ruchu rowerowego z UE, prezentacji polskich sukcesów w tej dziedzinie oraz zainicjowanie szerokiej, międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Na Kongresie wystąpią prelegenci z Niemiec, Finlandii oraz Francji, a także przedstawiciele wiodących w Polsce samorządów.
Bardzo ważnym z tematów Kongresu będzie opracowywana właśnie przez Rząd RP we współpracy z parlamentarzystami i środowiskiem organizacji rowerowych zrzeszonych w sieci „Miasta dla Rowerów” pro rowerowa nowelizacja przepisów związanych z ruchem rowerowym i powstawaniem infrastruktury dla rowerów (tj. kluczowych rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), która w zamyśle stworzy warunki prawne do budowania w Polsce nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej.
Ambicją organizatorów jest, aby Kongres stał się sygnałem do ogólnopolskiej dyskusji nad strategią wsparcia rozwoju ruchu rowerowego ze strony instytucji państwowych oraz impulsem do rozwoju polskiej myśli technicznej. Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są zatem przedstawiciele wszystkich istotnych z punktu widzenia zagadnienia podmiotów, tj. urzędnicy i samorządowcy wszystkich szczebli, politycy, działacze organizacji pozarządowych, eksperci i naukowcy oraz biznes rowerowy.
Rowerowy Wrocław (Czytaj Więcej)