Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

[MDR] Będzie nowelizacja kolejnych rozporządzeń?

http://miastadlarowerow.pl/index_wiadomosci.php?dzial=2&kat=9&art=141

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U.99.43.430) oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (D.U.2000.63.735). W obu nowelizacjach pojawia się wiele zapisów, mających zasadniczy wpływ na projektowanie infrastruktury rowerowej.

W piątek, 29.01.2016 roku stowarzyszenie Miasta dla Rowerów przekazało do ministerstwa uwagi i propozycje do obu rozporządzeń (uwagi można zgłaszać do niedzieli, 31.01.2016 roku pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane w plikach na stronie rządowego centrum legislacji, patrz linki na samym dole tekstu).


Czekamy z utęsknieniem na nowe zmiany które uregulują / uporządkują co teraz jest błędne oraz dadzą nowe możliwości budowy DDR np. ZRIDem bez budowy całej drogi