Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

Seminarium „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej”

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, "Miasta dla Rowerów", Porozumienie Rowerowe, Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają w piątek 19 czerwca na:

Seminarium „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej”
PIĄTEK, 19.06.2015
9:00-12:00, Trybunał Koronny w Lublinie – Sala Toastów, Rynek 1

Spotkanie jest otwarte dla mieszkańców, do udziału w nim zaproszeni zostaną przedstawiciele władz i Urzędu Miasta, Uniwersytetu i organizacji pozarządowych.

Seminarium to cześć większego projektu nakierowanego na podniesienie efektywności udziału społecznego w polityce rowerowej na szczeblu krajowym i lokalnym. Polega na wsparciu aktywności obywatelskiej w celu uzyskania przełomowej i trwałej zmiany w jakości współpracy międzysektorowej dla poprawy zarządzania politykami rowerowymi. Lublin jest jednym z 10 miast, w którym zostanie wykonana kompleksowa diagnoza prowadzonej lokalnie polityki rowerowej. Raport zostanie upubliczniony i stanowić będzie przyczynek do szerszej dyskusji publicznej.

Część 1, prezentacje:

"Kraków: od standardów rowerowych do rowerowego referendum" -Marcin Hyła, Miasta Dla Rowerów, Kraków

"Krakowskie referendum rowerowe: co dalej" - Marcin Hyła, Miasta Dla Rowerów, Kraków

„Budżet obywatelski: Kontraruch rowerowy - podejście kompleksowe na przykładzie Radomia” - Michał Rejczak, Bractwo Rowerowe, Radom

„Dialog pomiędzy urzędnikami a społecznością użytkowników rowerów” - Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miasta Dla Rowerów

Dobre praktyki w zakresie współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Świdniku. – Maciej Lubaś, Świdnik Miasto Dla Rowerów

„Interaktywne oraz "obrazowe" metody prezentacji danych na podstawie statystyk LRM i z SEWiK-u oraz mapy infrastruktury rowerowej” – Paweł Cal, Porozumienie Rowerowe

"Społeczny monitoring wdrażania standardów rowerowych w Lublinie" – Krzysztof Kowalik, Porozumienie Rowerowe

„Społeczny audyt polityki rowerowej w Lublinie” - Michał Wolny, Porozumienie Rowerowe Lublin, Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Część 2:
Dyskusja z udziałem zaproszonych gości na temat partycypacji społecznej i realizacji polityki rowerowej w Lublinie