Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

[MDR] Uwagi MDR do projektu

W ślad za projektem "rowerowej" noweli rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (patrz tutaj) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, popularnie - ze względu na kolor okładki wydawnictwa - znanego jako "czerwona książeczka".
Projekt idzie w dobrym kierunku, ale wątpliwości jest sporo.
Przede wszystkim projekt odnosi się do znaków i sygnałów drogowych wyłącznie w zakresie obowiązującym lub proponowanym do zmiany w niedawno ogłoszonym projekcie nowelizacji - bez uwzględnienia szeregu uwag i zastrzeżeń do tego projektu (patrz też tutaj).
Wątpliwości dotyczą też bardzo ogólnego - delikatnie mówiąc - zapisu dotyczącego śluz dla rowerów, niedostatecznych zapisów dotyczących pasów ruchu dla rowerów (szczególnie na skrzyżowaniach) a także braku jakichkolwiek warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego służących do wyznaczania dróg dla rowerów.
Ten ostatni problem wynika z nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (D.U.2011.92.530), która wprowadziła nową definicję drogi dla rowerów, m.in. określając, że jest ona "oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego". Powinno to naszym zdaniem znaleźć odbicie w rozporządzeniu określającym warunki umieszczania takich urządzeń na drogach.
Całość uwag jest dostępna tutaj (plik pdf).
Zobacz też: Trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń rowerowych.

MiastoDlaRowerów.pl