Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

[FACEBOOK][Porozumienie Rowerowe] List do radnych w sprawie budżetu

Przed chwilą w Ratuszu zostawiliśmy wszystkim Radnym nasz list, w którym wyrażamy zaniepokojenie brakiem jakichkolwiek środków w budżecie na 2015 rok przeznaczonych na wydzielone inwestycje rowerowe. Takie inwestycje planują Kraków , Wrocław, Warszawa a nawet Zielona Góra. Wszystkie przeznaczą przynajmniej 9 mln zł! Lublin też planuje... Zgodnie ze Strategią Rozwoju Ruchu Rowerowego, która w chwili obecnej jest na ostatnim etapie konsultacji społecznych (http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=228428) a w marcu 2015 roku ma być przyjęta przez Radę Miasta: w latach 2015-2016 na budowę infrastruktury rowerowej należy przeznaczyć 20mln zł, do roku 2022 - 150mln zł! Niestety nie widzimy tej kwoty w projekcie budżetu na 2015 rok.
Szczegółów można się dowiedzieć z treści naszego pisma: https://www.dropbox.com/s/rbq1zbql658nxt2/budżet%202015.pdf?dl=0

Porozumienie Rowerowe (Czytaj Więcej)