Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

Happening polsko-białoruski "Rowerzyści bez granic"

\"Porozumienie Rowerowe - Lublin oraz organizacja \"Dzedzich Brest\" zapraszają mieszkańców Lublina na happening na rzecz umożliwienia przekraczania granicy państwowej z Białorusią na rowerze. W trakcie happeningu będzie można podpisać petycję za dopuszczeniem ruchu rowerowego przez granicę polsko-białoruską, szczególnie na najważniejszym przejściu \"Terespol -Brześć\" (punkt kontrolny \"Warszawski Most\").

Happening współorganizuje grupa rowerzystów z Brześcia białoruskiego, która w ramach kampanii społecznej Za Velo Brest, będzie promować międzypaństwową turystykę rowerową między Polską a Białorusią. Zapraszamy do udziału w happeningu i rozmowy z białoruskimi rowerzystami w sobotę 23 sierpnia o godzinie 13.00 na Deptaku koło Ratusza.

W czasie pobytu w Lublinie białoruscy rowerzyści wezmą także udział w objeździe infrastruktury rowerowej Lublina, przewidzianej na godzinę 15:30.

Zakaz przekraczania granicy na rowerze jest sprzeczny z polityką Unii Europejskiej, której celem jest rozwiązanie problemów ochrony środowiska, poszanowanie praw i wolności człowieka, ustanowienie dobrosąsiedzkich stosunków z państwami- sąsiadami UE. Umożliwienie przejazdu rowerem przez polsko-białoruskie przejścia graniczne przyczyni się do upowszechnienia roweru jako środka transportu dla mieszkańców Polski i Białorusi, zwłaszcza z terenu Euroregionu \"Bug\". Ponadto działanie takie umożliwi uprawianie transgranicznej turystyki rowerowej na planowanej międzynarodowej trasie rowerowej EuroVelo EV2.

Porozumienie Rowerowe