Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

[PRASA] II runda konsultacji społecznych dot. strategii realizacji systemu dróg rowerowych w Lublinie

Od 24 października do 4 listopada 2014 r. trwać będzie II runda konsultacji społecznych dotyczących strategii dróg rowerowych w Lublinie - mieszkańcy zgłaszać mogą swoje uwagi do proponowanego układu tras rowerowych. Celem projektu jest przygotowanie i uzgodnienie „Strategii rozwoju systemu dróg rowerowych w mieście Lublin”, służącego obsłudze podróży o charakterze ponadlokalnym, związanych z dojazdami do obszaru śródmiejskiego, podróży międzydzielnicowych oraz podróży zewnętrznych w stosunku do miasta.
Wynikiem projektu będą:
Uwaga: zakłada się, że Strategia zasadniczo nie będzie dotyczyć powiązań rowerowych lokalnych. TUTAJ dostepna jest wersja robocza Strategii.
Projekt jest realizowany z udziałem mieszkańców Lublina i organizacji społecznych. W dniach od 19 sierpnia do 3 września odbyły się I konsultacje społeczne, podczas których zebrano propozycje przebiegu i sposobu rozwiązania tras rowerowych.
Zgłaszający uwagi proszeni są o:
-wypełnienie formularza zgłoszenia uwagi (wzór w załączeniu), -przesłania wypełnionego formularza drogą elektroniczną (w pliku .doc, lub .pdf) na adres sekretariatu -konsultacji społecznych Strategii do 4 listopada: Agnieszka Rogala:
W dniu 29 października b.r. (środa) odbędą się 3 spotkania konsultacyjne dot. Strategii
w godz. 10.00-12.00, 16.00-18.00 i 18.00-20.00 w budynku Ratusza przy ul. Plac Łokietka 1, sala 24. Spotkanie jest otwarte, ale ze względów organizacyjnych wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie na adres: z podaniem wybranej godziny spotkania.
Przesłane i zgłoszone podczas spotkań propozycje zostaną wykorzystane do opracowania końcowej wersji dokumentu Strategii.
źródło: Samorząd Miasta Lublin
wiadomosci.ngo.pl (Czytaj Więcej)