Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

[FACEBOOK] Prezydenta Żuka

Sukces Miejskiego Roweru Lubelskiego obliguje nas do tego, aby rozwijać ten projekt. Postanowiliśmy podwoić liczbę baz oraz rowerów, aby jeszcze większa liczba mieszkańców mogła korzystać z tej formy komunikacji. Zależy nam, aby inwestycja jak najlepiej odpowiadała potrzebom mieszkańców dlatego postanowiłem wzmocnić zespół opiniodawczy i zaangażowałem Aleksandra Wiącka z Porozumienia Rowerowego do uczestnictwa w pracach związanych z rozwojem sytemu rowerowego. Głównym zadaniem zespołu będzie współpraca z mieszkańcami i konsultowanie nowych lokalizacji.
Jednocześnie pragnę poinformować o możliwości partycypacji w budowie nowych stacji, wszystkie instytucje i podmioty, które chciałyby się zaangażować w rozwój systemu zapraszamy do współpracy.
Facebook Prezydenta Żuka