Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

Taryfikator mandatów dla rowerzystówUwaga ! Od marca 2012 punkty karne mogą otrzymywać jedynie kierowcy pojazdów silnikowych i motorowerów. Z tego wynika, że rowerzyści nie będą już karani punktami karnymi, nawet jeśli posiadają prawo jazdy.
z Aktów prawnych wprowadzających Taryfikator mandatów. Wersja aktualna

Dla pieszych

Opis Grzywna Kwalifikacja prawna
wg. Kodeksu Wykroczeń
Naruszone przepisy
ruchu drogowego
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 zł art. 90
lub art. 97
art. 11 ust. 4

Dla rowerzystów

Opis Grzywna Kwalifikacja prawna
wg. Kodeksu Wykroczeń
Naruszone przepisy
ruchu drogowego
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150 zł art. 45 ust. 2 pkt 2
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobęprowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 zł art. 16 ust. 5
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 zł art. 97 art. 33 ust. 2
Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50 zł art. 90 art. 33 ust. 1
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 50 zł art. 97 art. 33 ust. 1
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 50 zł art. 90 art. 33 ust. 1a
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a 50 zł art. 90
lub art. 97
art. 33 ust. 3 pkt 1
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 200 zł art. 90 art. 33 ust. 3
pkt 1 w związku z ust. 3a
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 zł art. 33 ust. 3 pkt 2
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 zł art. 33 ust. 3 pkt 3
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 50 zł art. 90
lub art. 97
art. 33 ust. 5
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100 zł
Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100 zł art. 87 ust. 1
i ust. 3 pkt 1
Niestosowanie się do znaku C-13 "droga dla rowerów" 100 zł § 37 ust. 1

Dla kierowców innych pojazdów; wykroczenie wobec rowerzysty

Opis Grzywna Kwalifikacja prawna
wg. Kodeksu Wykroczeń
Naruszone przepisy
ruchu drogowego
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 300 zł art. 24 ust. 2
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 zł art. 97 k.w. art. 27 ust. 4
Niestosowanie się do znaku C-13 " droga dla rowerów " 100 zł § 37 ust. 1
Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 zł art. 90 k.w. art. 27 ust. 1
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić 350 zł art. 90 k.w. art. 27 ust. 1a
Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350 zł art. 90 k.w. art. 27 ust. 3
Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100-300 zł art. 49 ust. 1 pkt 2
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50 zł art. 37 ust. 4 pkt 5
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe 200 zł art. 90
lub art. 97
art. 32 ust. 6
Zatrzymanie pojazdu Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 100 zł art. 90
lub art. 97
art. 49 ust. 1 pkt 11