Mapa infrastruktury rowerowej Lublina i okolic

Edukacja

Edukacja rowerowa

Ulotki są też dostępne w formie do druku jako ulotka A6 lub pocztówka lub plansza edukacyjna B2. W sprawie uzyskania wzorca proszę o kontakt mailowy.

Licencja Creative Commons
Ten ulotki są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Kilka icon autorstwa: Martin LEBRETON, Luis Prado, Scott Lewis, Piotrek Chuchla z "Noun Project"

W przypadku chęci pozyskania wzorców do modyfikacji proszę o kontakt.

Przykładowa dwustronna ulotka (A6)
Przykładowa pocztówki (A6)
Przykładowa planszy edukacyjnej (B2)
Seria 10 filmów edukacyjnych stworzonych na podstawie lekcji praktycznych prowadzonych przez Porozumienie Rowerowe.

    Autor: Porozumienie Rowerowe

    Seria 5 filmów edukacyjnych - informacyjnych

      Autor: Porozumienie Rowerowe