Mapa infrastruktury rowerowej Lublina oraz okolic

Cyklomaniak - spotkanie organizacyjne klubu

Program Absolwent UMCS zaprasza absolwentów naszej Uczelni z rodzinami i znajomymi do nowego klubu zainteresowań - "CYKLOMANIAK UMCS", skupiającego miłośników jazdy na rowerze. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 28. marca 2015, g.11:00 w CKF UMCS (ul.Langiewicza 22 - sala wykładowa).

Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne. Plany wyjazdów oraz koszty poszczególnych wycieczek będą konsultowane z uczestnikami klubu podczas spotkań organizacyjnych oraz podawane do wiadomości osób zainteresowanych przy okazji organizacji poszczególnych wyjazdów. Na stronie internetowej UMCS w zakładce „Absolwent” będziemy zamieszczać zapowiedzi wycieczek z proponowanymi terminami i wykazem miejsc, które zamierzamy odwiedzić.
Koordynatorem wyjazdów i spotkań w ramach klubu „Cyklomaniak” z ramienia Programu Absolwent UMCS będzie Dariusz Wierzbicki, pracownik Centrum Kultury Fizycznej UMCS, inicjator powstania w latach 90-tych sekcji turystyki rowerowej oraz organizator wielu wyjazdów.

Cele klubu to popularyzacja aktywnego wypoczynku na łonie natury, poznawanie ciekawych zakątków Lubelszczyzny i dalszych regionów, promowanie zdrowego stylu życia oraz promocja Uczelni i Programu Absolwent UMCS.
link